Pressmeddelanden

2015-10-22 12:11 CEST Anneli Godman Kan hjärnan bli trött? Ja, precis som kroppen blir trött av kroppsarbete blir hjärnan trött av mentalt arbete. Vi märker det oftast inte lika tydligt och det är ett av våra stora aber, både när det gäller förmåga att prestera och att må gott. Troligen hade den stressrelaterade psykiska ohälsan varit mindre omfattande om hjärnan skickat ut lika påtagliga signaler om trötthet som kroppen gör.

2015-03-10 22:35 CET Anneli Godman Enligt platsannonserna ska vi kunna tänka smart, vara kreativa, ha helhetsperspektiv när vi analyserar, hitta nya lösningar på gamla och nya problem, fatta kloka beslut etc. Med briljans. Men vårt IQ kan minska lika mycket av multitasking som av en sömnlös natt, ibland ner till en 8-årings nivå. Skulle man anställa en 8-åring att styra och ställa i sin verksamhet? Skulle inte tro det!

2015-02-26 17:48 CET Anneli Godman Hur värderar du verktygets användbarhet som ett bidrag till att påverka och minska den psykiska ohälsan? Frågan ställdes till deltagare i det interaktiva träningsverktyget Styrketräning för hjärnan. 92% tror på en positiv effekt. 69% tror på ganska hög inverkan eller mer.

2015-01-13 14:44 CET Anneli Godman ​Minska risken för att sända ut omedvetna HOT-signaler och öka chansen att reglera irrationella känslopåslag. Nu finns möjlighet att delta i ett webbaserat interaktivt träningsverktyg med start 19 januari . Verktyget är utformat som ett enkelt spel och har till syfte att stärka hjärnans sociala nätverk, både när det gäller yttre och inre kommunikation.

2014-12-30 12:56 CET Anneli Godman Det är nyårstider. Aldrig är vi vi väl mer benägna för att lova oss själva förändring. Men vi gör ofta ett fel. Vi glömmer att ta höjd för att förändring är läskigt för hjärnan. Den ska använda svårframkomliga eller obefintliga vägar i sitt enorma nätverk. Med rätt kunskap kan vi lyckas bättre. Följ med ASSAR på en liten förändringsresa!

2014-12-10 13:54 CET Anneli Godman ​Den psykiska ohälsan är ett gissel. Den orsakar mycket lidande och kostar samhälle, arbetsgivare och individer stora summor pengar. Alla undersökningar pekar på att ohälsan ökar, dessutom. Är det då seriöst att säga att ett spel kan vara en verksam pusslebit? Det hävdar Anneli Godman, spelförare och tränare i Mental Ergonomi och spelet med Styrketräning för hjärnan.

2014-08-12 11:49 CEST Anneli Godman Enligt Jobbälsobarometern är psykisk belastning vårt största jobbproblem. 29% av kvinnorna och 27% av männen tror att deras nuvarande arbete kommer att påverka deras hälsa negativt inom 2 år. Tillhör du riskgruppen och vill förändra? Är de beredd att ta ansvar nu? 11 augusti 2014 startade ett öppet spel alla som vill stärka sin hjärna och öva sig till större arbetstillfredsställelse...

2014-06-16 10:46 CEST Anneli Godman "Vi borde omhulda sömnen som hjälper oss att navigera i ett snabbrörligt samhälle. Istället riskerar vi att välja bort den allt mer av samma anledning."

2014-05-27 10:43 CEST Anneli Godman ”Lekfullhet förbättrar kapaciteten att uppfinna, kreera, ta till sig och hantera förändring. Det är inte bara en flykt. Leken kan hjälpa oss att hantera svårigheter och motsättningar. Och ofta, kan det vara en väg ut ur våra problem”. Stuart Brown, National Institute for Play.

2014-05-19 18:04 CEST Anneli Godman "Forskarna konstaterar att förmågan att fokusera ger en känsla av kontroll och kompetens."