Pressmeddelanden

​Fler svenska handelsfartyg 2019 — men stora fartyg utgick

​Fler svenska handelsfartyg 2019 — men stora fartyg utgick

2020-05-26 09:36 CEST
Den svenskregistrerade flottan av större passagerarfartyg och lastfartyg (på minst 100 ...

​Minskad godshantering i svenska hamnar – men något ökad passagerartrafik

​Minskad godshantering i svenska hamnar – men något ökad passagerartrafik

2020-05-25 09:33 CEST
Under 2019 var den totala godshanteringen i svenska hamnar 170 miljoner ton, vilket är ...

Norconsult Fältgeoteknik öppnar upp Skandiaporten

Norconsult Fältgeoteknik öppnar upp Skandiaporten

2020-05-13 11:27 CEST
​Projekt Skandiaporten syftar till att framtidssäkra den transoceana direktsjöfarten i ...

​Sjöfarten hotad om inte regeringen tillfälligt ändrar lagen om sjöfartsstöd

​Sjöfarten hotad om inte regeringen tillfälligt ändrar lagen om sjöfartsstöd

2020-05-06 12:15 CEST
En teknikalitet i lagen om sjöfartsstöd riskerar att omkullkasta det arbete som gjorts ...

Ytterligare styrmedel krävs för att nå miljömål för sjöfarten

2020-04-27 08:00 CEST
​För att nå de nationella och internationella miljömålen för sjöfartens utsläpp till lu...

Betalningslättnader införs för sjöfartsbranschen

Betalningslättnader införs för sjöfartsbranschen

2020-03-31 13:15 CEST
Sjöfartsverket inför betalningslättnader för sjöfartsbranschen. Med start idag förlängs...

Hamnbottnar kan bli ny resurs för metallåtervinning

Hamnbottnar kan bli ny resurs för metallåtervinning

2020-03-05 12:32 CET
​Värdefulla metaller kan finnas i sedimenten i bland annat Göteborgs hamn, och utvinnin...

Antalet sjöräddningsinsatser sjönk under 2019

Antalet sjöräddningsinsatser sjönk under 2019

2020-02-06 06:07 CET
Totalt genomförde Sjöfartsverket 1134 sjöräddningsinsatser under fjolåret, en minskning...