Pressmeddelanden

Svårt att minska sjukfrånvaron bland förskolebarn

2016-12-22 08:15 CET
Genomgång av hygienrutiner, förslag på förbättringsåtgärder och mer information till fö...

Ojämn föräldraledighet bidrar till att kvinnor har svårare än män att uppnå höga löner

2015-03-19 08:35 CET
I Sverige har kvinnor svårare än män att uppnå de allra högsta lönerna. Detta så kallad...

Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning bra för arbetssökande med funktionsnedsättning

2014-06-26 08:35 CEST
Arbetssökande med funktionsnedsättning fick arbete snabbare, högre inkomster och högre ...

Kollegornas sjukfrånvaro påverkar den egna sjukfrånvaron

Kollegornas sjukfrånvaro påverkar den egna sjukfrånvaron

2014-04-24 08:45 CEST
Minskat krav på läkarintyg ökar sjukfrånvaron och kollegornas sjukfrånvaro påverkar dig...

Lägre sjukfrånvaro med kognitiv beteendeterapi

2012-12-14 10:00 CET
Att delta i kognitiv beteendeterapi har minskar sjukfrånvaron för dem som inte var sjuk...

Äldre arbetar längre med riktade skattelättnader

2012-10-24 08:00 CEST
Ett högre jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för personer över 65 år ökade...

Vikt, ålder, familj, sjukfrånvaro, etnicitet och religion påverkar rekrytering

Vikt, ålder, familj, sjukfrånvaro, etnicitet och religion påverkar rekrytering

2012-06-28 08:00 CEST
Arbetsgivare väljer bort arbetssökande som är äldre, överviktiga, mycket sjukfrånvarand...

Lika stor jobbchans med privat och offentlig rehabilitering

2012-02-02 09:15 CET
Vem är bäst på att rehabilitera långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet, Arbetsfö...

Sjukdom påverkar arbetsinkomsterna olika

2011-09-08 08:30 CEST
De som är äldre och de som saknar högskoleutbildning får störst inkomstförluster efter ...

Mammor har högre sjukfrånvaro än pappor

2011-02-03 17:52 CET
Innan de får barn är män och kvinnor ungefär lika ofta borta från jobbet på grund av sj...