Pressmeddelanden

2015-06-24 08:00 CEST Janssen Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att IMBRUVICA® (ibrutinib) ska subventioneras för patienter med kronisk lymfatisk leukemi, KLL, som tidigare fått behandling eller har genmutationer (17p-deletion eller TP53-mutation). Beslutet gäller från den 13 juni 2015 [1]. IMBRUVICA® beräknas finnas tillgängligt på den svenska marknaden från och med den 1 juli 2015.

2015-05-30 12:30 CEST Janssen ​Resultat från en ny fas III studie visar att Imbruvica (ibrutinib) i kombination med standardbehandlingen kemoterapi (bendamustin och rituximab (BR)) har kunnat minska progressionsrisken för kronisk lymfatisk lymfom (KLL) med 80 procent. Resultaten presenteras under den pågående kongressen American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago.

Nytt verktyg ger fördjupade insikter om allvarliga sjukdomar

2015-04-20 08:00 CEST Janssen Nyligen lanserade Janssen ”EU Disease Lens” – ett nytt webbaserat verktyg som gör det möjligt för beslutsfattare, hälso- och sjukvårdsföreträdare och andra intresserade att på ett lättillgängligt sätt jämföra data om de vanligaste sjukdomarna inom EU.

2015-03-17 08:30 CET Janssen REZOLSTA® är en ny läkemedelskombination som gör det enklare för personer som lever med HIV. REZOLSTA® består av darunavir och boostern kobicistat kombinerade i samma tablett.

Här är framtidens it-prylar

2015-02-16 11:38 CET KTH Hur får man ett kontrollrum på ett kärnkraftverk mer underhållande? Hur kan framtidens möbler se ut och fungera? Är det möjligt att skapa en mobilapp som berättar för dig när du kommer att bli sjuk? Forskarna på forskningscentret Mobile Life har svaren.

2015-02-06 14:00 CET Janssen BEERSE, BELGIUM, February 6, 2015 – Janssen-Cilag International NV (Janssen) announced today that the European Commission has approved a variation to the terms of the marketing authorisation of VELCADE® (bortezomib).

Över 5 000 dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar

2015-01-30 08:00 CET IVL Svenska Miljöinstitutet En ny rapport visar att över 5 000 personer varje år dör en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kosta samhället 42 miljarder kronor årligen. Rapporten som publiceras idag har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

2014-10-30 11:11 CET Soulfoods Den 5 november släpps dr Lissa Rankins omtalade bok Mind Over Medicine på svenska. I Medvetandet är starkare än mediciner – vetenskapliga bevis för att du kan läka dig själv visar Lissa Rankin att modern forskning redan bevisat att kroppen har en självläkande förmåga och hur vi kan aktivera denna kraft.

2014-10-27 10:30 CET Janssen Janssens Ebola-vaccin har visat på mycket goda resultat i preklinisk fas. Därför satsar företaget nu närmare 1,5 miljarder svenska kronor för att accelerera produktionen av vaccinet. Redan i början av januari 2015 kommer vaccinet att testas på friska frivilliga. Under 2015 räknar Janssen med att kunna tillverka över en miljon doser.

2014-10-22 15:09 CEST Healthcare Media Sweden AB Besökstrafiken i Sveriges största nätverk för sjukvård och hälsa, Healthcare Media, kan tydligt ge en indikation på vilka sjukdomar och tillstånd som svenskarna drabbas av just nu.