Pressmeddelanden

2012-04-01 13:00 CEST Solrosuppropet Solrosuppropet 2012 vill belysa de missförhållanden som närmare hundratusen personer drabbas av i Sverige idag. Uppropet arrangeras på ett flertal orter runt om i landet i solidaritet med alla som får betala priset för den nuvarande politiken.

2012-01-20 12:56 CET Solrosuppropet Efter förra årets succé med Påskuppropet kommer nu uppföljaren Solrosuppropet 2012. Precis som förra året sker landsomfattande manifestationer i Sverige på Annandag påsk.

2011-11-07 17:59 CET Solrosuppropet Kjell har under många år arbetat som busschaufför men blev i november 2009 sjukskriven för en allvarlig skada på höger handled. I juni 2010 blev Kjell utförsäkrad. Nu väntar han på besked från kommunen om han kan få socialbidrag. Får han inget bidrag har han varken råd att betala månadens hyra eller telefonräkning.

2011-09-12 14:24 CEST Solrosuppropet Tack vare bidrag från Stadsmissionen kunde Yvonne Aloba, 56, betala sin hyra och bo kvar i sin lägenhet. Yvonne blev utförsäkrad i januari 2010 och var då tvungen att skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att få behålla sin sgi. På Arbetsförmedlingen konstaterade man att det inte fanns någon form av arbete som kunde bli aktuellt för Yvonne.

2011-07-08 12:47 CEST Solrosuppropet Påskuppropet har samlat citat från remissyttranden på "Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar". Vi kan konstatera att flera instanser är mycket kritiska till nuvarande sjukförsäkring, och att de föreslagna förbättringarna är långt ifrån tillräckliga. Totalt har 32 remissinstanser svarat på departementsskrivelsen. Citat med kritik från 24 instanser finns nedan.

2011-07-02 18:26 CEST Solrosuppropet Fredagen den 1 juli röstades två förslag igenom i riksdagen om ändringar i sjukförsäkringen. Förslagen är två steg i helt rätt riktning. Nollklassade kommer att få tillbaka sin ersättning (återförsäkras) och sjuka kommer att prövas mot en befintlig arbetsmarknad. Påskuppropet vill tacka alla ledamöter som i fredags röstade för en något bättre och humanare sjukförsäkring.

2011-07-01 12:42 CEST Sverigedemokraterna Riksdagen klubbade idag igenom den samlade oppositionens förslag för akuta förändringar av sjukreglerna. Förslagen väntas skapa en mer realistisk prövning mot arbetsmarknaden samt garantera nollklassade utan arbetsförmåga fortsatt ersättning.

2011-06-25 14:42 CEST Solrosuppropet Kritiken mot de nya sjukreglerna har varit massiv ända sedan reglerna trädde i kraft. I pressmeddelandet får ni se kritik från fackförbund, patientorganisationer och hjälporganisationer. Se uttalanden och varningar från TCO, Vårförbundet, läkare, kyrkor, HSO och många fler. Många av varningarna är från detta år.

2011-06-16 12:28 CEST Solrosuppropet Företrädare för allianspartierna, i synnerhet C och KD, har vid upprepade tillfällen sagt sig vilja förbättra sjukförsäkringen, ändra det som blev fel. De säger sig vilja ha ett mänskligare Sverige. Imorgon röstas det om utförsäkringarna i utskottet, och nu vill vi se dem agera utifrån detta i praktiken, så att utförsäkringarna äntligen stoppas en gång för alla!

2011-06-13 10:18 CEST Solrosuppropet Regeringen har ett förslag till ett par minimala åtgärder av sjukförsäkringen ute på remiss. Vi tycker inte att det är tillräckligt. De berör inte alls de allvarligaste problemen, inte ens det som slår hårdast mot de svårt sjuka: utförsäkringarna. Våra punkter skulle med stor sannolikhet göra att sjuka blir friskare snabbare och får större chans att ta sig tillbaka till arbetslivet.