Pressmeddelanden

Lägst sjukfrånvaro i Vellinge kommun

2014-03-21 15:41 CET Vellinge kommun Sjukfrånvaron bland anställda i Vellinge kommun är lägst bland kommunerna i Sverige. I det senaste numret av Dagens Samhälle lyfts Vellinge kommuns låga sjukfrånvarotal fram.

2014-02-20 09:04 CET Solna stad För femte året i rad minskar sjukfrånvaron i Solna stad. Med allt friskare medarbetare går Solna mot trenden bland övriga kommuner i Stockholms län. Lägre sjukfrånvaro är en mänsklig vinst för den enskilde medarbetaren, men också för staden – och för solnaborna.

2014-02-06 11:45 CET Femklövern i Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne har i dag publicerat en tvåsidig rapport om sjukfrånvaron i Region Skåne. Där förekommer en hel del gamla siffror och felaktiga slutsatser.

Ny rapport: sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökar

2013-11-29 08:30 CET AFA Försäkring Psykisk ohälsa är den enskilt vanligaste orsaken till sjukskrivning bland svenska arbetstagare. Kvinnor är värst utsatta. Och antalet långvariga sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa ökar. Risken att drabbas av långvarig psykisk ohälsa är lägst i Stockholm och högst i Västra Götaland och Blekinge. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som presenteras vid ett seminarium i dag.

2013-11-22 13:45 CET AFA Försäkring En ny rapport om psykisk ohälsa kommer att presenteras vid ett seminarium den 29 november på AFA Försäkring. Rapporten kommer redovisa långa sjukfall med psykisk diagnos och hur de är fördelade över tid, försäkringskollektiv, yrkesgrupp, kön, ålder och län.

2013-04-29 08:00 CEST Statskontoret Statistik visar att sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna är fortsatt låg. Under det gångna året sker dock ett trendbrott från de sedan tidigare avtagande minskningstakterna till mindre ökningar.

2013-04-19 12:29 CEST Nyckeltalsinstitutet AB Ojämställd chefsstruktur påverkar sjukfrånvaron! ”En tredjedel av skillnaden i kortidssjukfrånvaro mellan kvinnor och män kan förklaras med chefsstruktur och skillnader i lön” säger Bino Catasús professor samt sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet. Det visar den årliga jämställdhetsundersökningen - JÄMIX® som presenteras av Nyckeltalsinstitutet.

2012-12-14 10:00 CET IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Att delta i kognitiv beteendeterapi har minskar sjukfrånvaron för dem som inte var sjukskrivna när behandlingen började. Det visar en ny rapport om rehabiliteringsgarantin från IFAU och ISF. Den smärtbehandling som ges inom garantin har däremot ökat sjukfrånvaron.

2012-11-29 08:13 CET Previa Varannan anställd kvinna känner sig ofta trött, och tre av tio kvinnor sover oroligt eller har svårt att somna på kvällarna. Det visar en ny undersökning från hälsoföretaget Previa. Sömnbrist ökar risken för allvarliga sjukdomar som depression, diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

2012-10-30 08:13 CET Previa Nästan sex av tio anställda, 58 procent, är överviktiga. Bland män har hela 65 procent ett BMI över 25, medan motsvarande siffra för kvinnor är 45 procent. Det visar en ny undersökning från hälsoföretaget Previa.