Pressmeddelanden

2014-09-14 09:55 CEST LazyBee.biz Hur vet man att det är helg? Jo, sjukanmälningarna duggar tätt. Sverige har länge haft bland de högsta sjukvårdskostnaderna i världen MEN hade före Alliansen högst sjukskrivningar i världen OCH mest sjuka var de som jobbade i statliga monopolsjukvården! (Den som den rödgröna röran vill återinföra). Frågor besvaras av Peter Cederholm 0766 23 2000

2014-05-27 10:30 CEST AFA Försäkring AFA Försäkring utlyser i samarbete med arbetsmarknadens parter inom privat näringsliv, kommuner och landsting ett treårigt FoU-program om förebyggande insatser och behandling av kronisk smärta. Totalt omfattar programmet 30 miljoner kronor.

Arbetsskaderapporten 2014: Risken för arbetsskador ökar

2014-05-16 08:30 CEST AFA Försäkring För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. Under 2000-talets första decennium minskade risken för arbetsskador stadigt. Nu ökar risken. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

Arbetsskaderapporten 2014: Olycksrisken varierar med ålder

2014-05-16 08:29 CEST AFA Försäkring För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. De yngsta och de äldsta på arbetsmarknaden har en förhöjd risk. Högst är risken för arbetstagare i åldern 56-64 år. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

Arbetsskaderapporten 2014: Störst risk för allvarliga arbetsolyckor i Värmland

2014-05-16 08:28 CEST AFA Försäkring För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. Risken att drabbas varierar mellan landets län och regioner. Högst är risken i Värmland och Norr-botten. Störst risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro har de som bor i Gävleborgs län. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

2014-05-13 09:05 CEST Statskontoret Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna uppgick till 3,2 procent av den tillgängliga arbetstiden år 2013. Det är en ökning jämfört med föregående år då den låg på 3,0 procent. Det är andra året i rad som sjukfrånvaron i staten ökar. Kvinnors sjukfrånvaro är nu mer än dubbelt så hög som männens.

2014-04-29 15:14 CEST Småföretagarnas Riksförbund Det finns nu en total majoritet i Riksdagen för att ta bort, minska eller förändra företagens ansvar för de anställdas sjuklön. Det senaste utspelet i frågan är Alliansens promemoria från Socialdepartementet om förändring av högkostnadsskyddet.

Lägst sjukfrånvaro i Vellinge kommun

2014-03-21 15:41 CET Vellinge kommun Sjukfrånvaron bland anställda i Vellinge kommun är lägst bland kommunerna i Sverige. I det senaste numret av Dagens Samhälle lyfts Vellinge kommuns låga sjukfrånvarotal fram.

2014-02-06 11:45 CET Femklövern i Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne har i dag publicerat en tvåsidig rapport om sjukfrånvaron i Region Skåne. Där förekommer en hel del gamla siffror och felaktiga slutsatser.

Ny rapport: sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökar

2013-11-29 08:30 CET AFA Försäkring Psykisk ohälsa är den enskilt vanligaste orsaken till sjukskrivning bland svenska arbetstagare. Kvinnor är värst utsatta. Och antalet långvariga sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa ökar. Risken att drabbas av långvarig psykisk ohälsa är lägst i Stockholm och högst i Västra Götaland och Blekinge. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som presenteras vid ett seminarium i dag.