Pressmeddelanden

2015-05-13 09:00 CEST Statskontoret ​Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig för tredje året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har bytt trendriktning och ökat väsentligt från föregående år.

Ängelholms kommuns personal bland de friskaste i Sverige

2015-04-09 13:17 CEST Ängelholms kommun Ängelholms kommun avancerar från fjolårets fjärdeplats till en andraplats när det gäller låg sjukfrånvaro bland kommuners anställda. I Ängelholms kommun hade fyra av tio medarbetare ingen sjukfrånvaro alls och sju av tio medarbetare hade färre än fem sjukdagar under 2014. Sjukfrånvaron i Ängelholms kommun låg under 2014 på 4,1 %.

2015-02-09 08:07 CET Sunne Sjukfrånvaron i Sunne kommun sjunker – 4,29 procent 2014 jämfört med 4,42 procent 2013. Långsiktigt arbete med hälsa och ledarskap har pågått i kommunen sedan 2002. Trenden i många kommuner de senaste åren är att sjukfrånvaron ökar.

Hälsa ett måste för lönsamma affärer

2014-10-17 15:15 CEST Euro Accident På gårdagens ledarskapsseminarium Healthy Business enades över 200 vd:ar och HR-chefer kring vikten av ett hälsosamt ledarskap. Från scenen diskuterades framtidens arbetsplatser, hälsans ROI, mindfulness, människans inre drivkrafter och hur man skapar engagerade medarbetare.

2014-09-14 09:55 CEST LazyBee.biz Hur vet man att det är helg? Jo, sjukanmälningarna duggar tätt. Sverige har länge haft bland de högsta sjukvårdskostnaderna i världen MEN hade före Alliansen högst sjukskrivningar i världen OCH mest sjuka var de som jobbade i statliga monopolsjukvården! (Den som den rödgröna röran vill återinföra). Frågor besvaras av Peter Cederholm 0766 23 2000

2014-05-27 10:30 CEST AFA Försäkring AFA Försäkring utlyser i samarbete med arbetsmarknadens parter inom privat näringsliv, kommuner och landsting ett treårigt FoU-program om förebyggande insatser och behandling av kronisk smärta. Totalt omfattar programmet 30 miljoner kronor.

Arbetsskaderapporten 2014: Risken för arbetsskador ökar

2014-05-16 08:30 CEST AFA Försäkring För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. Under 2000-talets första decennium minskade risken för arbetsskador stadigt. Nu ökar risken. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

Arbetsskaderapporten 2014: Olycksrisken varierar med ålder

2014-05-16 08:29 CEST AFA Försäkring För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. De yngsta och de äldsta på arbetsmarknaden har en förhöjd risk. Högst är risken för arbetstagare i åldern 56-64 år. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

Arbetsskaderapporten 2014: Störst risk för allvarliga arbetsolyckor i Värmland

2014-05-16 08:28 CEST AFA Försäkring För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. Risken att drabbas varierar mellan landets län och regioner. Högst är risken i Värmland och Norr-botten. Störst risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro har de som bor i Gävleborgs län. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

2014-05-13 09:05 CEST Statskontoret Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna uppgick till 3,2 procent av den tillgängliga arbetstiden år 2013. Det är en ökning jämfört med föregående år då den låg på 3,0 procent. Det är andra året i rad som sjukfrånvaron i staten ökar. Kvinnors sjukfrånvaro är nu mer än dubbelt så hög som männens.