Pressmeddelanden

2015-02-09 08:07 CET Sunne Sjukfrånvaron i Sunne kommun sjunker – 4,29 procent 2014 jämfört med 4,42 procent 2013. Långsiktigt arbete med hälsa och ledarskap har pågått i kommunen sedan 2002. Trenden i många kommuner de senaste åren är att sjukfrånvaron ökar.

Hälsa ett måste för lönsamma affärer

2014-10-17 15:15 CEST Euro Accident På gårdagens ledarskapsseminarium Healthy Business enades över 200 vd:ar och HR-chefer kring vikten av ett hälsosamt ledarskap. Från scenen diskuterades framtidens arbetsplatser, hälsans ROI, mindfulness, människans inre drivkrafter och hur man skapar engagerade medarbetare.

2014-09-14 09:55 CEST LazyBee.biz Hur vet man att det är helg? Jo, sjukanmälningarna duggar tätt. Sverige har länge haft bland de högsta sjukvårdskostnaderna i världen MEN hade före Alliansen högst sjukskrivningar i världen OCH mest sjuka var de som jobbade i statliga monopolsjukvården! (Den som den rödgröna röran vill återinföra). Frågor besvaras av Peter Cederholm 0766 23 2000

2014-05-27 10:30 CEST AFA Försäkring AFA Försäkring utlyser i samarbete med arbetsmarknadens parter inom privat näringsliv, kommuner och landsting ett treårigt FoU-program om förebyggande insatser och behandling av kronisk smärta. Totalt omfattar programmet 30 miljoner kronor.

Arbetsskaderapporten 2014: Risken för arbetsskador ökar

2014-05-16 08:30 CEST AFA Försäkring För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. Under 2000-talets första decennium minskade risken för arbetsskador stadigt. Nu ökar risken. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

Arbetsskaderapporten 2014: Olycksrisken varierar med ålder

2014-05-16 08:29 CEST AFA Försäkring För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. De yngsta och de äldsta på arbetsmarknaden har en förhöjd risk. Högst är risken för arbetstagare i åldern 56-64 år. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

Arbetsskaderapporten 2014: Störst risk för allvarliga arbetsolyckor i Värmland

2014-05-16 08:28 CEST AFA Försäkring För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. Risken att drabbas varierar mellan landets län och regioner. Högst är risken i Värmland och Norr-botten. Störst risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro har de som bor i Gävleborgs län. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

2014-05-13 09:05 CEST Statskontoret Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna uppgick till 3,2 procent av den tillgängliga arbetstiden år 2013. Det är en ökning jämfört med föregående år då den låg på 3,0 procent. Det är andra året i rad som sjukfrånvaron i staten ökar. Kvinnors sjukfrånvaro är nu mer än dubbelt så hög som männens.

2014-04-29 15:14 CEST Småföretagarnas Riksförbund Det finns nu en total majoritet i Riksdagen för att ta bort, minska eller förändra företagens ansvar för de anställdas sjuklön. Det senaste utspelet i frågan är Alliansens promemoria från Socialdepartementet om förändring av högkostnadsskyddet.

Lägst sjukfrånvaro i Vellinge kommun

2014-03-21 15:41 CET Vellinge kommun Sjukfrånvaron bland anställda i Vellinge kommun är lägst bland kommunerna i Sverige. I det senaste numret av Dagens Samhälle lyfts Vellinge kommuns låga sjukfrånvarotal fram.