Pressmeddelanden

2014-09-03 11:02 CEST Nord Clinic Nu finns injektions kliniken Nord Clinic i både Göteborg och Stockholm. Vi är en av Nordens mordernaste injektionskliniker. Våra leg. skjuksköterskor och läkare utför skönhets och medicinska injektioner,Restylane,Botox, Azzalure mfl. Behandlingar,läppar,heart lips,rynkor,panna,näsa,kinder,haka,ärr,svettbehandlingar,carboxy,IPL laser,hudföryngring,fettreducering,pigmentfläckar,hårborttagning.

Queen Silvia Nursing Award delas ut för andra gången – en möjlighet för kreativa sjuksköterskestudenter.

2014-08-28 09:25 CEST Swedish Care International Nytt för i år: Stipendiet delas ut även i Finland. Med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-årsdag den 23 december 2013, instiftade Swedish Care International, i samarbete med sina partners ett årligt stipendium riktat till sjuksköterskestudenter på grund och specialistutbildning vid svenska lärosäten. Nu delas stipendiet ut för andra året i Sverige och för första gången i Finland.

2014-05-12 12:05 CEST Umeå universitet Cellgiftsbehandlingar mot obotlig cancer är tuffa och det kan skapa osäkerhet om behandlingens nytta, och om den bör ges eller inte, hos de sjuksköterskor som medverkar i behandlingen. Det är ett av resultaten i den avhandling som Ulla Näppä försvarar vid Umeå universitet, den 16 maj.

De första specialistsjuksköterskorna i Sverige med inriktning mot akutsjukvård, diabetesvård, hjärtsjukvård och palliativ vård

2014-05-08 11:01 CEST Sophiahemmet Sophiahemmet Högskolas examenstid i juni 2014 blir extra högtidlig och historisk! Då examineras nämligen de första specialistsjuksköterskorna i Sverige med de nya inriktningarna akutsjukvård, diabetesvård, hjärtsjukvård och palliativ vård. - Vi är stolta över att Sophiahemmet Högskola som första högskola i Sverige kan examinera dessa specialistsjuksköterskor, säger rektor Jan Åke Lindgren.

2014-04-10 15:38 CEST Högskolan i Skövde I år intog Barnmorskeprogrammet på Högskolan i Skövde första plats på Svenskt Näringslivs rankinglista över samverkan.

2014-02-28 14:19 CET Visit Karlstad Den 5-6 september 2014 kommer cirka 200 nordiska öron-, näs- och halssjuksköterskor till Karlstad för att delta på FÖNH 2014. Kongressen som går vart fjärde år roterar mellan Sverige, Norge och Danmark. FÖNH 2014 är den första nordiska, medicinska kongressen som sker på Karlstad CCC.

2014-02-19 08:40 CET Umeå universitet Umeå universitets sjuksköterskeprogram håller hög kvalitet, enligt Universitetskanslersämbetet. För kandidatutbildningen i omvårdnad väntar däremot en uppföljning inom ett år.

2014-02-13 12:03 CET SskWebben.se Sveriges nätverk av Sjuksköterskor och Agito fortsätter sitt samarbete över 2014. Agito som varit partner sedan våren 2012 kommer även framöver att söka Sjuksköterskor via SskWebbens unika och kvalitetssäkrade platsannonstorg bara för Sjuksköterskor.

2014-01-31 15:03 CET SskWebben.se Som ännu ett steg i rätt riktning väljer åter en stor aktör inom bemanning att förlänga sitt avtal med SskWebben. First Med som ingår i NGS Group har valt att satsa ytterligare 12 månader på profilering och platsannonsering via SskWebben.se.

Pressinbjudan: Levnadsvanedagen den 4 februari 2014

2014-01-31 13:38 CET Svenska Läkaresällskapet Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor. De fyra ovan nämnda levnadsvanorna är de vanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Kom och lyssna på några av de främsta experter inom området och ta ta del av ny forskning.