Pressmeddelanden

2014-05-12 12:05 CEST Umeå universitet Cellgiftsbehandlingar mot obotlig cancer är tuffa och det kan skapa osäkerhet om behandlingens nytta, och om den bör ges eller inte, hos de sjuksköterskor som medverkar i behandlingen. Det är ett av resultaten i den avhandling som Ulla Näppä försvarar vid Umeå universitet, den 16 maj.

De första specialistsjuksköterskorna i Sverige med inriktning mot akutsjukvård, diabetesvård, hjärtsjukvård och palliativ vård

2014-05-08 11:01 CEST Sophiahemmet Sophiahemmet Högskolas examenstid i juni 2014 blir extra högtidlig och historisk! Då examineras nämligen de första specialistsjuksköterskorna i Sverige med de nya inriktningarna akutsjukvård, diabetesvård, hjärtsjukvård och palliativ vård. - Vi är stolta över att Sophiahemmet Högskola som första högskola i Sverige kan examinera dessa specialistsjuksköterskor, säger rektor Jan Åke Lindgren.

2014-04-10 15:38 CEST Högskolan i Skövde I år intog Barnmorskeprogrammet på Högskolan i Skövde första plats på Svenskt Näringslivs rankinglista över samverkan.

2014-02-28 14:19 CET Visit Karlstad Den 5-6 september 2014 kommer cirka 200 nordiska öron-, näs- och halssjuksköterskor till Karlstad för att delta på FÖNH 2014. Kongressen som går vart fjärde år roterar mellan Sverige, Norge och Danmark. FÖNH 2014 är den första nordiska, medicinska kongressen som sker på Karlstad CCC.

2014-02-19 08:40 CET Umeå universitet Umeå universitets sjuksköterskeprogram håller hög kvalitet, enligt Universitetskanslersämbetet. För kandidatutbildningen i omvårdnad väntar däremot en uppföljning inom ett år.

2014-02-13 12:03 CET SskWebben.se Sveriges nätverk av Sjuksköterskor och Agito fortsätter sitt samarbete över 2014. Agito som varit partner sedan våren 2012 kommer även framöver att söka Sjuksköterskor via SskWebbens unika och kvalitetssäkrade platsannonstorg bara för Sjuksköterskor.

2014-01-31 15:03 CET SskWebben.se Som ännu ett steg i rätt riktning väljer åter en stor aktör inom bemanning att förlänga sitt avtal med SskWebben. First Med som ingår i NGS Group har valt att satsa ytterligare 12 månader på profilering och platsannonsering via SskWebben.se.

Pressinbjudan: Levnadsvanedagen den 4 februari 2014

2014-01-31 13:38 CET Svenska Läkaresällskapet Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor. De fyra ovan nämnda levnadsvanorna är de vanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Kom och lyssna på några av de främsta experter inom området och ta ta del av ny forskning.

Högskolan i Skövde välkomnar 110 nya sjuksköterskestudenter

2014-01-14 10:00 CET Högskolan i Skövde Vid terminsstarten vid Högskolan i Skövde i januari börjar totalt 2936 nya studenter på program och fristående kurser – programstudenterna domineras vid denna terminsstart av sjuksköterskestudenter, en utbildning med högt söktryck, och i vår hittar man 110 nya studenter på denna attraktiva utbildning.

2014-01-14 08:15 CET Högskolan Kristianstad Specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården är en bristvara. Idag har mindre än två procent av de sjuksköterskor som arbetar inom kommunal-, primär- och sjukhusvård den specialistkompetens som behövs och efterfrågas inom äldrevården. Men allt fler arbetsgivare stöttar sin personal i att vidareutbilda sig och nu på onsdag tar 35 nya specialistsjuksköterskor inom vård av äldre examen.