Pressmeddelanden

Höga betyg för Tiohundras vårdcentraler i patientenkät

Höga betyg för Tiohundras vårdcentraler i patientenkät

2018-02-22 14:32 CET
Tiohundras vårdcentraler får fina betyg i den årliga nationella patientenkäten. Allra b...

Kostråden gällande havre och celiaki har inte ändrats!

2018-02-22 11:35 CET
Flera medier har senaste tiden publicerat en nyhet om att kostråden för patienter med c...

Färdig upphandling innebär ett ambulanslyft

Färdig upphandling innebär ett ambulanslyft

2018-02-21 15:38 CET
Det står nu klart vem som kommer att ansvara för ambulanssjukvården i Stockholms län. U...

​Vårdplatsbrist på sjukhuset i Västerås

2018-02-21 14:47 CET
Det är för närvarande ont om vårdplatser på Västmanlands sjukhus. Främsta orsaken är in...

👿 ​fd Politiker har Anmält Åklagaren för Diskriminerande Rättsosäkerhet

2018-02-19 10:48 CET
Diskriminerande rättsosäkerhet:inte ETT ENDA FALL har utretts inte ENS Misshandel TROTS...

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos

2018-02-19 10:27 CET
En kvinna söker akutvård för magsmärtor, det bedöms som förstoppning och hon får återvä...

Svenonius: Välkomnar en debatt om hur svensk sjukvård mår

Svenonius: Välkomnar en debatt om hur svensk sjukvård mår

2018-02-16 15:43 CET
Irene Svenonius kommenterar med anledning av regeringens utspel om granskning av finans...

Välkommet besked om sprututbytesverksamheten i Gullmarsplan

Välkommet besked om sprututbytesverksamheten i Gullmarsplan

2018-02-14 17:16 CET
Moderaterna i Stockholms läns landsting och i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör har...

Alliansen kritiserar robotbeslut

Alliansen kritiserar robotbeslut

2018-02-14 16:50 CET
​Det rödgröna styret i sjukvårdsnämnd Kryh har tagit bort operationsroboten från nämnde...

​Sveriges bästa hjärtinfarktvård – för tredje året!

2018-02-14 16:00 CET
Sveriges bästa hjärtinfarktvård finns fortsatt i Västmanland. För tredje året ligger Vä...