Pressmeddelanden

2014-04-17 06:49 CEST Region Skåne Idag kom regeringsbeslutet om tillåtlighet enligt Miljöbalken angående det prioriterade bygget av fyra järnvägsspår mellan Flackarp och Arlöv. Miljödepartementet har idag gett klartecken till Trafikverket att planera vidare för en utbyggnad av Södra stambanan söder om Lund, från två till fyra spår.

2014-04-16 15:04 CEST Idus förlag En dödens budbärare är en fristående fortsättning av Benedicte Callerts debutroman Skratta och sedan dö. En dödens budbärare utspelar sig i Nordvästra Skåne och Malmö, men också runt Ystad och ända upp till Varberg. Den som befinner sig på Bjärehalvön, i Helsingborg eller i Malmö kan känna sig som i mitten av en spindelväv. Men vart har spindeln tagit vägen?

Invånarna rekommenderar Vellinge kommun

2014-04-15 17:08 CEST Vellinge kommun Svenskt Kvalitetsindex har frågat drygt 31 000 kommuninvånare hur nöjda de är med den kommunala servicen och om de kan tänka sig att rekommendera någon annan att flytta till kommunen där de bor. Vellinge kommun är den fjärde mest rekommenderade i undersökningen.

2014-04-15 13:18 CEST Vellinge kommun Naturvårdsverket gör tummen upp för Vellinge kommuns satsning på ett naturum i Falsterbo Strandbad. Naturvårdsverket kommer att ge 300 000 kronor årligen till projektet, och dessutom upp till fem miljoner kronor i bidrag för att bygga utställningen.

Ett hugg rakt mot demokratin, mitt i supervalåret

2014-04-14 14:23 CEST Region Västerbotten Regionalpolitiker från hela landet och av olika partifärg skriver på Dagens samhälles hemsida om riskerna som den växande medieskuggan för med sig.

2014-04-14 08:53 CEST Ystads kommun Ystads kommun har utsett PMJ Fastigheter AB med sitt förslag ”Hotell Fritiden” till vinnare av markanvisningstävlingen för Fritidsbadet. Nästa steg är först att ta fram en detaljplan och sedan ett markanvisningsavtal.

2014-04-11 13:10 CEST Vellinge kommun Vid torsdagens sammanträde beslutade miljö- och byggnadsnämnden bland annat att bevilja bygglov för inte mindre än totalt 44 bostäder.

Vellinge kommun går med i Klimatkommunerna

2014-04-11 11:54 CEST Vellinge kommun Vellinge kommun fortsätter att flytta fram positionerna inom miljö och hållbarhet genom att gå med i Klimatkommunerna.

JANE ANDERSSON NY ORDFÖRANDE I SKÅNES IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE

2014-04-11 11:30 CEST Skånes Idrottsförbund Igår torsdagen den 10 april genomförde Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne sina årsmöten. Båda årsmötena hade Mona Sahlin från Riksidrottsstyrelsen som mötesordförande. Jane Andersson valdes till ny ordförande i både Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne, därmed har Skånes Idrottsförbund för första gången en kvinna på ordförandeposten.

Helene Billgren - Grafikens Hus c/o Wanås Konst sommaren 2014

2014-04-10 22:27 CEST Grafikens Hus Natten mellan den 15 och 16 mars brann Grafikens Hus ned till grunden. Ett av de pågående projekten var sommarens stora utställning med Helene Billgren som på grund av branden riskerade att inte kunna visas. Men nu är det klart – utställningen blir av genom Grafikens Hus c/o Wanås Konst.