Pressmeddelanden

2015-05-29 08:47 CEST Skanska AB ​LaGuardia Gateway Partners, där Skanska ingår som partner, har blivit utvalt av Port Authority of New York and New Jersey, USA, som preferred bidder i projektet om att ersätta LaGuardia Central Terminal. OPS-kontraktet (Offentlig Privat Samverkan) omfattar övertagande av driften av den befintliga centralbyggnaden och att bygga, finansiera, driva och underhålla en ny ersättningsterminal.

2013-01-11 09:01 CET Skanska AB Skanska i ett joint venture har fått ett tilläggskontrakt som ansvariga för bygget av den toppmoderna forsknings- och utvecklingsanläggning i USA, som tidigare har tillkännagetts. Skanskas andel om 50 procent är värd USD 70 M, cirka 480 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i fjärde kvartalet 2012.

2012-10-11 09:31 CEST Skanska AB Skanska har sålt sin andel i Walsall Manor Hospital nära Birmingham, Storbritannien, till Barclays Infrastructure Funds Management Limited för cirka GBP 17 miljoner cirka 184 Mkr. Transaktionen bokas i det fjärde kvartalet 2012.

2012-09-19 08:48 CEST Skanska AB Skanska har tecknat ett avtal med en konfidentiell kund om att bygga ett kraftverk i nordöstra USA. Värdet på Skanskas del av joint venture-avtalet uppgår till runt USD 200 miljoner, cirka 1,4 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för tredje kvartalet 2012.

2012-04-13 17:05 CEST Skanska AB Skanska har nått Financial Close med Virginia Department of Transportation för finansiering, design, byggnation, drift och underhåll av Downtown Tunnel/Midtown Tunnel/MLK Extension i Norfolk och Portsmouth i Virginia, USA.

2012-04-11 08:39 CEST Skanska AB Skanska har tecknat kontrakt för ett byggledningsuppdrag med en konfidentiell kund. Kontraktet gäller utbyggnaden av ett farmaceutiskt forskningscampus i nordöstra USA. Skanska ska leda all byggnation.

2012-01-10 08:48 CET Skanska AB Skanska har skrivit ett kontrakt värt USD 170 M, cirka 1,1 miljarder kronor, med en konfidentiell kund. Ordern kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2011. Projektet är beläget i västra USA och arbetet påbörjas omgående.

2012-01-02 14:42 CET Skanska AB Skanska har sålt sin andel på 50 procent i det så kallade PPP-projektet (Private Public Partnership) Midlothian Schools för cirka 30 miljoner kronor till medinvesteraren Barclays Integrated Infrastructure Fund. Transaktionen bokas i fjärde kvartalet 2011.

2011-06-20 09:20 CEST Skanska AB Skanska Infrastructure Development, vindkraftbolaget O2 och Jämtkraft investerar tillsammans i en projektfinansierad vindkraftanläggning med en totalkostnad om cirka 1,1 miljarder kronor. Skanskas ägarandel uppgår till 50 procent, övriga parter äger 25 procent vardera. Ordern bokas i andra kvartalet.

Steve Sams blir ny VD för Skanska Infrastructure Development

2011-02-15 09:01 CET Skanska AB Steve Sams blir ny VD för Skanska Infrastructure Development (Skanska ID), den affärsenhet i Skanska som investerar i och utvecklar infrastrukturprojekt i offentlig-privat samverkan, OPS.