Pressmeddelanden

2014-07-09 09:11 CEST Skanska AB Skanska har tecknat kontrakt om att bygga ett kraftvärmeverk åt en existerande kund i energibranschen i den amerikanska mellanvästern. Projektet är totalt värt USD 127 M, cirka 825 miljoner kronor. Skanska inkluderar sin andel om 60 procent, USD 78 M, cirka 510 miljoner kronor, i orderingången för Skanska USA Civil i tredje kvartalet 2014.

2014-07-03 08:44 CEST Skanska AB Skanska har, i joint venture med Traylor Brothers, Inc., skrivit kontrakt med Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority om att bygga Regional Connector, en underjordisk förbindelse för spårvägen i centrala Los Angeles, USA. Det totala kontraktet för joint venture-bolaget Regional Connector Constructor är värt USD 918 M, cirka 6 miljarder kronor.

Skanska bygger transitanläggning i Massachusetts, USA, för 351 miljoner kronor

2014-07-02 10:56 CEST Skanska AB Skanska har skrivit kontrakt med Worcester Regional Transit Authority om att bygga en ny underhålls- och driftsanläggning I Worcester, Massachusetts, USA. Det totala värdet för projektet förväntas bli USD 60 M, cirka 390 miljoner kronor, varav Skanska USA Building inkluderar USD 54 M, cirka 351 miljoner kronor, i orderingången för andra kvartalet 2014.

2014-07-01 09:01 CEST Skanska AB Skanska har skrivit kontrakt om att renovera och bygga ut Broward Health North Campus i Deerfield Beach, Florida, USA. Kontraktet är värt USD 47 M, cirka 306 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för andra kvartalet 2014.

Skanska bygger och renoverar veterinärmedicinsk anläggning på universitetscampus i Texas, USA, för cirka 605 miljoner kronor

2014-06-27 09:05 CEST Skanska AB Skanska har skrivit kontrakt med Texas A&M University (TAMU) om att bygga ny anläggning för veterinärmedicin och biomedicin samt att slutföra renovering och tillbyggnad av det befintliga smådjurssjukhuset vid universitetets campus i College Station, Texas, USA.

2014-06-26 08:46 CEST Skanska AB Skanska har tillsammans med en joint venture-partner fått ett tilläggskontrakt som ansvariga för bygget av en toppmodern forsknings- och utvecklingsfastighet i USA, som tidigare annonserats. Skanskas andel om 50 procent uppgår till USD 97 M, cirka 630 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för andra kvartalet 2014.

2014-05-06 13:50 CEST Skanska AB Skanska har skrivit kontrakt med Osuuskauppa Arina om att bygga ett köpcentrum och ett bostadshus med lägenheter i Uleåborg, Finland. Den totala investeringen är EUR 100 M, cirka 890 miljoner kronor. Skanskas byggkontrakt är värt omkring EUR 42 M, cirka 374 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Finland för andra kvartalet 2014.

2014-01-10 09:11 CET Skanska AB Skanska har bokat ytterligare USD 57 M, cirka 372 miljoner kronor, för diverse projekt i anslutning till Förenta Nationernas renovering i New York, USA. Kontraktet inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2013.

2013-07-01 09:24 CEST Skanska AB Skanska har skrivit kontrakt med Prudential Financial Inc. för att bygga ett kontorshus i Newark, New Jersey, USA. Kontraktet är värt USD 117 M, cirka 760 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderbokningen för Skanska USA Building för andra kvartalet 2013.

2013-07-01 09:22 CEST Skanska AB Skanska har skrivit kontrakt med The Mount Siniai Hospital om att bygga deras nya öppenvårdsmottagning i Queens, New York, USA. Kontraktet är värt USD 90 M, cirka 585 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderbokningen för Skanska USA Building för andra kvartalet 2013.