Pressmeddelanden

Skanska bygger hotell i Portland, USA, för cirka 470 miljoner kronor

2015-11-04 09:10 CET Skanska AB Skanska har skrivit kontrakt med The Widewaters Group om att bygga ett hotell i centrala Portland, USA. Kontraktet är värt USD 56 miljoner, cirka 470 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2015.

2015-10-19 09:36 CEST Skanska AB Skanska investerar USD 26 miljoner, cirka 220 miljoner kronor i ett nytt flerfamiljshus i Boston, USA. Ett samriskbolag mellan Skanska USA Commercial Development och Prudential Real Estate Investors har tilldelat byggkontraktet på USD 88 miljoner, cirka 740 miljoner kronor, till Skanska USA Building, vilket inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2015.

2015-10-09 11:09 CEST Skanska AB Skanska har tecknat avtal med New York Economic Development Corporation om att bygga tio nya färjelägen och uppgradera tre färjelägen som en del av New York Citys nya Citywide Ferry Service Program. Kontraktet är värt USD 45 M, cirka 380 miljoner kronor, och kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det tredje kvartalet 2015.

Skanska bygger nya Alderwood Middle School i Lynnwood, USA, för cirka 330 miljoner kronor

2015-10-08 09:03 CEST Skanska AB ​Skanska har tecknat ett avtal med sin befintliga kund, skoldistriktet i Edmonds, om att bygga nya Alderwood Middle School i Lynnwood, Washington. Kontraktet är värt USD 39 M, cirka 330 miljoner kronor, och kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det tredje kvartalet 2015.

2015-07-15 09:29 CEST Skanska AB Skanska investerar USD 116 M, cirka 970 miljoner kronor, i en ny kontorsfastighet i Washington, DC, USA. Skanska USA Building utför byggarbetena och inkluderar ett kontraktsvärde om USD 56 M, cirka 470 miljoner kronor i orderingången för tredje kvartalet 2015.

2015-04-10 09:41 CEST Skanska AB Skanska har bokat en tilläggsorder till det pågående projektet med New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) om återuppbyggnad av strandpromenaden vid Rockaway Beach, New York City, USA. Tilläggsordern är värd USD 57 M, cirka 480 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2015.

2015-04-10 09:35 CEST Skanska AB Skanska har tecknat ett kontrakt med MTA, New York City Transit, om att bygga om tre tågstationer i Brooklyn, NY, för USD 80 M, cirka 670 miljoner kronor. Ordern bokas i orderingången för Skanska USA Civil för det första kvartalet 2015.

2015-03-06 09:09 CET Skanska AB Skanska aviserar att Louisiana State University (LSU) i Baton Rouge, Louisiana, har annulerat ordern om att bygga Patrick F. Taylor Hall-byggnaden, värd omkring USD 54 M, cirka 440 miljoner kronor. Avbokningen redovisas av Skanska USA Building under första kvartalet 2015.

Skanska bygger sjukhus i Raleigh, USA, för cirka 630 miljoner kronor

2014-12-29 09:32 CET Skanska AB Skanska har skrivit kontrakt om att bygga Rex Heart and Vascular Hospital i Raleigh, North Carolina, USA. Kontraktet är värt USD 93 M, cirka 630 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

2014-10-09 08:41 CEST Skanska AB Skanska har tecknat kontrakt om att bygga ett kontorshus åt en konfidentiell kund i Boston. Byggnaden kommer att bli 28 000 kvadratmeter stor och kontraktet är värt USD 92 M, cirka 615 miljoner kronor, vilket inkluderas I orderbokningen för Skanska USA Building i tredje kvartalet 2014.