Pressmeddelanden

2015-07-15 09:29 CEST Skanska AB Skanska investerar USD 116 M, cirka 970 miljoner kronor, i en ny kontorsfastighet i Washington, DC, USA. Skanska USA Building utför byggarbetena och inkluderar ett kontraktsvärde om USD 56 M, cirka 470 miljoner kronor i orderingången för tredje kvartalet 2015.

2015-04-10 09:41 CEST Skanska AB Skanska har bokat en tilläggsorder till det pågående projektet med New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) om återuppbyggnad av strandpromenaden vid Rockaway Beach, New York City, USA. Tilläggsordern är värd USD 57 M, cirka 480 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2015.

2015-04-10 09:35 CEST Skanska AB Skanska har tecknat ett kontrakt med MTA, New York City Transit, om att bygga om tre tågstationer i Brooklyn, NY, för USD 80 M, cirka 670 miljoner kronor. Ordern bokas i orderingången för Skanska USA Civil för det första kvartalet 2015.

2015-03-06 09:09 CET Skanska AB Skanska aviserar att Louisiana State University (LSU) i Baton Rouge, Louisiana, har annulerat ordern om att bygga Patrick F. Taylor Hall-byggnaden, värd omkring USD 54 M, cirka 440 miljoner kronor. Avbokningen redovisas av Skanska USA Building under första kvartalet 2015.

Skanska bygger sjukhus i Raleigh, USA, för cirka 630 miljoner kronor

2014-12-29 09:32 CET Skanska AB Skanska har skrivit kontrakt om att bygga Rex Heart and Vascular Hospital i Raleigh, North Carolina, USA. Kontraktet är värt USD 93 M, cirka 630 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

2014-10-09 08:41 CEST Skanska AB Skanska har tecknat kontrakt om att bygga ett kontorshus åt en konfidentiell kund i Boston. Byggnaden kommer att bli 28 000 kvadratmeter stor och kontraktet är värt USD 92 M, cirka 615 miljoner kronor, vilket inkluderas I orderbokningen för Skanska USA Building i tredje kvartalet 2014.

2014-10-08 09:46 CEST Skanska AB Skanska har fått ett tilläggskontrakt värt USD 47 M, cirka 315 miljoner kronor, för invändiga arbeten på en kontorsbyggnad. Byggnaden är ett av Skanska USA Commercial Developments pågående projekt i Seaport District i Boston. Kontraktet inkluderas i orderbokningen för Skanska USA Building i tredje kvartalet 2014.

2014-07-09 09:11 CEST Skanska AB Skanska har tecknat kontrakt om att bygga ett kraftvärmeverk åt en existerande kund i energibranschen i den amerikanska mellanvästern. Projektet är totalt värt USD 127 M, cirka 825 miljoner kronor. Skanska inkluderar sin andel om 60 procent, USD 78 M, cirka 510 miljoner kronor, i orderingången för Skanska USA Civil i tredje kvartalet 2014.

2014-07-03 08:44 CEST Skanska AB Skanska har, i joint venture med Traylor Brothers, Inc., skrivit kontrakt med Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority om att bygga Regional Connector, en underjordisk förbindelse för spårvägen i centrala Los Angeles, USA. Det totala kontraktet för joint venture-bolaget Regional Connector Constructor är värt USD 918 M, cirka 6 miljarder kronor.

Skanska bygger transitanläggning i Massachusetts, USA, för 351 miljoner kronor

2014-07-02 10:56 CEST Skanska AB Skanska har skrivit kontrakt med Worcester Regional Transit Authority om att bygga en ny underhålls- och driftsanläggning I Worcester, Massachusetts, USA. Det totala värdet för projektet förväntas bli USD 60 M, cirka 390 miljoner kronor, varav Skanska USA Building inkluderar USD 54 M, cirka 351 miljoner kronor, i orderingången för andra kvartalet 2014.