Pressmeddelanden

Skatteexperten Thomas Andersson till Vinge

Skatteexperten Thomas Andersson till Vinge

2017-04-03 09:00 CEST
Vinges skattegrupp utökar nu kapaciteten och breddar kompetensen genom rekryteringen av...

Remissyttande promemorian Utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

2015-08-01 10:00 CEST
SVCA tillstyrker föreliggande utkast till lagrådsremiss. SVCA förutsätter dock att re...

Skattedom riskerar bromsa klimatarbetet

Skattedom riskerar bromsa klimatarbetet

2014-10-30 13:14 CET
Svenska skatteregler riskerar nu att bromsa en viktig del av klimatarbetet i näringsliv...

Ny doktorsavhandling: Kan fildelning beskattas?

2013-05-16 07:22 CEST
I en ny doktorsavhandling analyserar Cristina Trenta icke-hierarkiska nätverk (P2P-nätv...

Ömsesidiga överenskommelser kan strida mot lagstiftningen

Ömsesidiga överenskommelser kan strida mot lagstiftningen

2013-05-06 08:35 CEST
En ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School visar att ömsesidi...

4,2 miljoner till skatterättslig forskning

4,2 miljoner till skatterättslig forskning

2011-03-22 09:53 CET
Örebro universitet får tillsammans med Wirtschaftsuniversität Wien i Österrike 4,2 milj...

JP RÄTTSFALLSNET: Nu med allt inom skatteområdet

2011-01-18 09:51 CET
JP Skattenet innehåller en komplett bevakning av vad som händer på skatteområdet. Här f...

Redwise rekryterar !

2009-08-31 21:00 CEST
Redwise har rekryterat nya medarbetare till Redwise Juridik och till administration. Ju...