Pressmeddelanden

Ny undersökning visar på ökat förtroende för SKB

2014-05-12 08:56 CEST Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB Det lokala förtroendet för Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, ökar bland befolkningen i såväl Östhammars som Oskarshamns kommun. Det visar den årliga opinionsundersökning som Novus Opinion genomfört på SKB:s uppdrag. I Oskarshamns kommun har 85 procent av de tillfrågade ganska stort eller mycket stort förtroende för SKB. Motsvarande siffra för Östhammars kommun är 75 procent.

Finskt val av svetsmetod ger utökat samarbete

2014-03-24 09:52 CET Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB SKB och finska motsvarigheten Posiva Oy samarbetar sedan flera år. Bägge länderna vill använda sig av samma metod, KBS-3, för sina respektive slutförvar för använt kärnbränsle. Efter att Posiva nu fattat beslut om att gå vidare med samma svetsmetod som SKB, friktionsomrörningssvetsning, för de kopparkapslar som ska användas i slutförvaret, intensifieras samarbetet ytterligare.

2014-02-26 10:27 CET Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB Det råder brist på personal med rätt utbildning inom hydraulik; om detta vittnar ett enigt näringsliv i Oskarshamn med omnejd. Nu ska detta åtgärdas. Genom en ny satsning, där både näringslivet och olika utbildningsanordnare samarbetar, ska ny modern lärutrustning införskaffas. .

SKB anlitar Inspecta för kvalitets- och tillverkningskontroll av nya transportbehållare

2014-01-30 08:50 CET Inspecta SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) investerar i nya transportbehållarna för radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Det ställs stora krav på transportbehållare för använt kärnbränsle. SKB anlitar därför Inspecta för att övervaka kvalitet-, tillverknings-, och konstruktionskontrollen av transportbehållarna.

Ny kostnadsberäkning för hantering av det svenska kärnavfallet

2014-01-08 09:09 CET Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB Svensk Kärnbränslehantering AB lämnade den 7 januari in en ny beräkning av kostnaderna för att ta hand om restprodukter och radioaktivt avfall från kärnkraftverken. Den nya beräkningen, Plan 2013, kommer efter Strålsäkerhetsmyndighetens granskning att ligga till grund för regeringens beslut om vilka avgifter som ägarna till de svenska reaktorerna ska betala in till kärnavfallsfonden.

Minskat vetenskapligt stöd för syrefri kopparkorrosion

2013-12-21 11:27 CET Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB Det vetenskapliga stödet för att koppar skulle reagera med syrgasfritt vatten har försvagats ytterligare. Nya data tyder istället på att den vätgas som observerats i flera experiment skulle kunna komma från en kortvarig reaktion på kopparns yta. Det skriver SKB i den uppdatering av kunskapsläget i denna fråga som nu har skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

2013-12-03 14:31 CET Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB Sedan 2011 pågår ett omfattande arbete inom Oskarshamns kommun med att planera för en omvandling av Inre hamnen. För att ta arbetet vidare till nästa steg får projektet nu ytterligare medel, enligt ett beslut av styrgruppen för samarbetet kring mervärdesavtalet.

m/s Sigrid har anlänt till Sverige

2013-12-03 09:26 CET Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB Måndagen den 2 december anlände Svensk Kärnbränslehantering, SKB:s, nya fartyg m/s Sigrid till svenska vatten. Ringhals utanför Varberg blev den första svenska hamn som fick besök av det nybyggda fartyget.

ISS skriver kontrakt med Vattenfall om servicetjänster

2013-10-21 07:00 CEST ISS Facility Services AB ISS Facility Services tog hem Vattenfalls upphandling av servicetjänster till kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals samt SKB:s anläggningar i Forsmark och Oskarshamn.

SKB köper nya transportbehållare för använt kärnbränsle

2013-10-16 12:59 CEST Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) köper nya transportbehållare för använt kärnbränsle från amerikanska Holtec International. De nya transportbehållarna är större än de som SKB använder idag, och rymmer nästan dubbelt så mycket bränsle. Detta leder i sin tur till ett minskat behov av framtida transporter och därigenom minskad miljöpåverkan.