Pressmeddelanden

Peter Funning ny ansvarig för UIC Östhammar

2015-04-29 07:53 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) Uppsala Innovation Centre förstärker nu organisationen med Peter Funning som ny ansvarig för UICs verksamhet i Östhammar. Fokus ligger på att identifiera projekt och bolag som står inför en kommersialisering, etablering eller expansion och som kan få stöd av UIC i detta arbete. I arbetet ingår också att hitta företag utanför Östhammars kommun som vill etablera sig i regionen.

UIC satsar på fler företagsetableringar i Östhammars kommun

2015-03-13 07:50 CET Uppsala Innovation Centre (UIC) UIC har sedan 2010 ett långsiktigt samarbete med SKB Näringslivsutveckling i Östhammars kommun. Utgångspunkten för samarbetet är att UIC ska hjälpa företag i Östhammars kommun att vässa sina företagsstrategier, skala upp och vidga sin marknad. En del i uppdraget är att hitta företag utanför Östhammars kommun som vill etablera sig där.

​Einar Mattsson bygger 100 hyreslägenheter år SKB

2015-01-26 06:30 CET Einar Mattsson Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) har valt Einar Mattsson Byggnads AB för att uppföra 100 nya hyreslägenheter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Uppdraget är en totalentreprenad där markarbeten och arbete med grundplattan har påbörjats av tidigare entreprenör. Under februari kommer Einar Mattsson Byggnads AB att påbörja stomresningen.

Tyréns utsedd till A-leverantör av Vattenfall

2014-12-22 15:08 CET Tyréns Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns och Vattenfall Norden har tecknat ett ramavtal för tekniska konsult- och ingenjörstjänster. Det treåriga avtalet som A-leverantör gäller för åren 2015-2017 med option på ett fjärde år.

Ny undersökning visar på ökat förtroende för SKB

2014-05-12 08:56 CEST Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB Det lokala förtroendet för Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, ökar bland befolkningen i såväl Östhammars som Oskarshamns kommun. Det visar den årliga opinionsundersökning som Novus Opinion genomfört på SKB:s uppdrag. I Oskarshamns kommun har 85 procent av de tillfrågade ganska stort eller mycket stort förtroende för SKB. Motsvarande siffra för Östhammars kommun är 75 procent.

Finskt val av svetsmetod ger utökat samarbete

2014-03-24 09:52 CET Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB SKB och finska motsvarigheten Posiva Oy samarbetar sedan flera år. Bägge länderna vill använda sig av samma metod, KBS-3, för sina respektive slutförvar för använt kärnbränsle. Efter att Posiva nu fattat beslut om att gå vidare med samma svetsmetod som SKB, friktionsomrörningssvetsning, för de kopparkapslar som ska användas i slutförvaret, intensifieras samarbetet ytterligare.

2014-02-26 10:27 CET Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB Det råder brist på personal med rätt utbildning inom hydraulik; om detta vittnar ett enigt näringsliv i Oskarshamn med omnejd. Nu ska detta åtgärdas. Genom en ny satsning, där både näringslivet och olika utbildningsanordnare samarbetar, ska ny modern lärutrustning införskaffas. .

SKB anlitar Inspecta för kvalitets- och tillverkningskontroll av nya transportbehållare

2014-01-30 08:50 CET Inspecta SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) investerar i nya transportbehållarna för radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Det ställs stora krav på transportbehållare för använt kärnbränsle. SKB anlitar därför Inspecta för att övervaka kvalitet-, tillverknings-, och konstruktionskontrollen av transportbehållarna.

Ny kostnadsberäkning för hantering av det svenska kärnavfallet

2014-01-08 09:09 CET Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB Svensk Kärnbränslehantering AB lämnade den 7 januari in en ny beräkning av kostnaderna för att ta hand om restprodukter och radioaktivt avfall från kärnkraftverken. Den nya beräkningen, Plan 2013, kommer efter Strålsäkerhetsmyndighetens granskning att ligga till grund för regeringens beslut om vilka avgifter som ägarna till de svenska reaktorerna ska betala in till kärnavfallsfonden.

Minskat vetenskapligt stöd för syrefri kopparkorrosion

2013-12-21 11:27 CET Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB Det vetenskapliga stödet för att koppar skulle reagera med syrgasfritt vatten har försvagats ytterligare. Nya data tyder istället på att den vätgas som observerats i flera experiment skulle kunna komma från en kortvarig reaktion på kopparns yta. Det skriver SKB i den uppdatering av kunskapsläget i denna fråga som nu har skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.