Pressmeddelanden

Entreprenörskap i skolan - nytt mervärdesprojekt i Östhammar

2012-03-21 14:43 CET
Till hösten inleds ett projekt för ökat entreprenörskap i skolan i Östhammars kommun. P...

Tyréns vinner avtal med SKB avseende Kärnbränsleförvaret i Forsmark

Tyréns vinner avtal med SKB avseende Kärnbränsleförvaret i Forsmark

2012-02-10 15:00 CET
Tyréns har, tillsammans med ÅF, tecknat ett avtal med SKB avseende systemprojekteringen...

Nya forskarrön om kopparmetallens egenskaper

2012-01-17 10:44 CET
I samhällsdebatten om säker slutförvaring av kärnbränsleavfall diskuteras frågetecken k...

Svensk kunskap kring hantering av använt kärnbränsle på export

2011-11-29 16:39 CET
SKB International har tecknat ett nytt avtal med kanadensiska NWMO, Nuclear Waste Manag...

Grontmij utformar säker entré åt Clab

Grontmij utformar säker entré åt Clab

2011-10-25 07:00 CEST
Grontmij har utformat den nya entrébyggnaden till Clab, SKB:s mellanlager för använt kä...

Fortsatt svensk-finskt samarbete kring slutförvaring av kärnavfall

2011-10-03 14:36 CEST
SKB och det finska systerbolaget Posiva har tecknat ett nytt treårigt avtal för fortsat...

Investeringsstöd till tankställe för biogas i Oskarshamn

2011-09-15 16:18 CEST
Styrgruppen för mervärdesavtalet har beslutat att bidra med ett investeringsstöd om fem...

Teknik- och energicollege i Kalmar län nytt mervärdesprojekt

2011-09-15 16:04 CEST
För att tillgodose behovet av arbetskraft inom teknik- och energisektorn ska en college...

Fortsatt starkt stöd för SKB:s verksamhet

2011-06-01 13:32 CEST
Det lokala stödet för SKB:s pågående och framtida verksamhet är fortsatt starkt i både ...

Missvisande rapportering kring kopparkorrosion

2011-03-09 11:21 CET
En ny forskningsrapport författad av forskaren och korrosionsexperten Digby MacDonald v...