Pressmeddelanden

Christopher Eckerberg ny vd för SKB

2012-06-18 12:48 CEST
Styrelsen för SKB har idag tagit beslut om att tillsätta Christopher Eckerberg som ny v...

Internationell granskning viktig milstolpe i kärnavfallsfrågan

2012-06-13 14:55 CEST
En expertgrupp tillsatt av OECD:s kärnenergibyrå, NEA, har på uppdrag av svenska regeri...

Fortsatt starkt stöd för SKB:s verksamhet

2012-05-22 13:44 CEST
Det lokala stödet för SKB:s pågående och framtida verksamhet är fortsatt starkt i både ...

SKB redovisar kompletteringar till SSM

2012-04-16 14:44 CEST
I dag har Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, lämnat in kompletterande information om ...

Entreprenörskap i skolan - nytt mervärdesprojekt i Östhammar

2012-03-21 14:43 CET
Till hösten inleds ett projekt för ökat entreprenörskap i skolan i Östhammars kommun. P...

Tyréns vinner avtal med SKB avseende Kärnbränsleförvaret i Forsmark

Tyréns vinner avtal med SKB avseende Kärnbränsleförvaret i Forsmark

2012-02-10 15:00 CET
Tyréns har, tillsammans med ÅF, tecknat ett avtal med SKB avseende systemprojekteringen...

Nya forskarrön om kopparmetallens egenskaper

2012-01-17 10:44 CET
I samhällsdebatten om säker slutförvaring av kärnbränsleavfall diskuteras frågetecken k...

Svensk kunskap kring hantering av använt kärnbränsle på export

2011-11-29 16:39 CET
SKB International har tecknat ett nytt avtal med kanadensiska NWMO, Nuclear Waste Manag...

Grontmij utformar säker entré åt Clab

Grontmij utformar säker entré åt Clab

2011-10-25 07:00 CEST
Grontmij har utformat den nya entrébyggnaden till Clab, SKB:s mellanlager för använt kä...

Fortsatt svensk-finskt samarbete kring slutförvaring av kärnavfall

2011-10-03 14:36 CEST
SKB och det finska systerbolaget Posiva har tecknat ett nytt treårigt avtal för fortsat...