Bilder

Gunnar Olofsson, ordförande Svebio

2014-06-27 08:56 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Foto: Bengt Alm

Ny bok om kulturarv i gammelskog

2014-06-17 10:51 CEST Västerbottens museum Det finns en rad lämningar i gamla skogar som håller på att försvinna. I en nyutkommen bok som producerats av Skogsstyrelsen i nära samarbete med museer och institutioner i Norge och Sverige beskrivs dessa och uppmuntrar till egna utflykter och vård för att de inte ska gå förlorade. Här ses ett exempel på en barktäkt där innerbarken har tagit tillvara som föda för människor och djur.

Från skog på rot till träprodukt

2014-06-09 09:34 CEST Luleå tekniska universitet Magnus Fredriksson, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet som forskat om hur träets egenskaper kan tas tillvara bättre och hur kedjan mellan skogs- och träproduktion kan effektiviseras.

Kärntrall från kärnvirke av Tallen

2014-05-10 09:51 CEST AB Karl Hedin Industri Kärntrallen som tas ur kärnvirket i Furan är en trall med en naturlig impregnering. Den har en stark hållbarhet och livslängd. Det här är det naturliga och miljövänliga alternativet till vanligt tryckimpregnerat virke. Kärntrallen är helt obehandlad och kräver ingen ytbehandling om du vill ha en silvergrå nyans när träet åldras. Kan oljas. Kärntrallen finns i dimensionen 34 x 145 mm

Skog & Traktor är tillbaka!

2014-05-08 11:50 CEST Albinsson & Sjöberg Den 9-10 maj arrangeras Skog & Traktor på Emmaboda Flygbana – södra Sveriges största skogsmässa. En branschutställning för alla med anknytning till skogsnäringen med över 100 utställande företag.

Per Andersson, Produktionsansvarig och platschef

2014-03-26 09:15 CET Derome AB

Sågen i Derome

2014-03-12 08:30 CET Derome AB

Svenska FSC:s konceptkontor

2014-02-13 16:48 CET Svenska FSC Svenska FSC har flyttat till nya lokaler och lanserar nytt konceptkontor. Att inredning och möbler är certifierade är en självklarhet. Kontoret ska fungera som mötesplats för människor som engagerar sig i skogen.

Anders Ringsell, Skogschef på Martinsons

2013-09-19 13:55 CEST Martinsons

Blädad skog (hyggesfritt skogsbruk)

2013-07-15 10:15 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som verktyg att bevara biologisk mångfald samt andra ekologiska funktioner och strukturer ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet.