Pressmeddelanden

2013-09-27 09:47 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I takt med att klimatet blivit varmare, dyker vårtecknen upp tidigare, men hösten verkar vara svårare att förstå. Nu vill forskare få hjälp av allmänheten kring höstens utveckling i naturen och hur den påverkas av ett förändrat klimat. På hemsidan www.naturenskalender.se kan intresserade rapportera om höstlöv och lövfällning i sina hemtrakter.

Ny officiell statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU

2013-09-24 08:37 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sveriges virkesförråd fortsätter att öka visar årets statistik från Riksskogstaxeringen. För att möta en ökad efterfrågan på skoglig statistik har årets rapport tydliga ingångar till statistiken. Nytt för i år är statistik om skador på träd och älgbetningsskador. Sverige har 28 miljoner hektar skogsmark.

2013-09-23 16:36 CEST Grön affärsglädje Den framgångsrika utbildningen Grön affärsglädje som hjälper kvinnor med företag inom gröna näringar till ökad lönsamhet har fått medel att starta igen. I oktober börjar en ny omgång av utbildningen, som riktas till kvinnor som äger skog eller driver företag inom gröna näringar i Halland och Västra Götaland.

2013-09-23 16:32 CEST Grön affärsglädje Den framgångsrika utbildningen Grön affärsglädje som hjälper kvinnor med företag inom gröna näringar till ökad lönsamhet har fått medel att starta igen. I oktober börjar en ny omgång av utbildningen, som riktas till kvinnor som äger skog eller driver företag inom gröna näringar i Halland och Västra Götaland.

2013-09-23 16:27 CEST Grön affärsglädje Den framgångsrika utbildningen Grön affärsglädje som hjälper kvinnor med företag inom gröna näringar till ökad lönsamhet har fått medel att starta igen. I oktober börjar en ny omgång av utbildningen, som riktas till kvinnor som äger skog eller driver företag inom gröna näringar i Halland och Västra Götaland.

2013-09-23 16:22 CEST Grön affärsglädje Den framgångsrika utbildningen Grön affärsglädje som hjälper kvinnor med företag inom gröna näringar till ökad lönsamhet har fått medel att starta igen. I oktober börjar en ny omgång av utbildningen, som riktas till kvinnor som äger skog eller driver företag inom gröna näringar i Halland och Västra Götaland.

2013-09-23 08:59 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Temat för årets skogs- och jordbrukskonferens på SLU i Uppsala den 25–26 september är Forskning för hållbar utveckling. Bland talarna finns bl a professor Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, professor Molly Jahn, University of Wisconsin-Madison, dr David Nielson, Världsbanken och ytterligare ett antal forskare från hela världen. Konferensen hålls i Aulan på SLU, Uppsala).

Råvaran som inte ökat i pris på 70 år

2013-09-17 11:57 CEST Örebro universitet Många ekonomer väntar sig att priset på råvaror med begränsad tillgång ska stiga över tiden. Eftersom mark lämplig för skogsbruk är begränsad, har det i den svenska debatten ofta hävdats att ökad efterfrågan på trävaror också skulle leda till stigande priser. Men nu visar tre forskare vid Handelshögskolan vid Örebro universitet i en studie att priset på virke varit stabilt i snart 70 år.

2013-09-17 10:27 CEST DEXT Naturfotografen Serkan Günes ger ut en ny bok om landskapsfotografi, skriven tillsammans med Göran Segeholm, fotoskribent och fotograf. »I huvudet på fotografen Serkan Günes – guide till landskapsfotografi« har tillkommit i ett tätt samarbete, där de två författarna under flera års tid regelbundet har träffats, gjort korta och långa fotoresor, och pratat och praktiserat landskapsfotografi.

Skogens dag 15 september

2013-09-12 08:00 CEST Sundsvalls kommun Söndagen den 25 september kommer det att sjuda av liv i och omkring Sidsjön. Då är det nämligen dags för Skogens dag med många olika aktiviteter och föreningar på plats.