Pressmeddelanden

Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta

2014-04-01 08:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium gör skogen störst klimatnytta på längre sikt. För varje skördad skogskubikmeter minskar utsläppen till atmosfären med 470 kg koldioxid. Det visar analyser som publicerats i tidskriften Forests. Men skogen har kapacitet att göra ännu större klimatnytta.

2014-03-31 09:17 CEST Fältbiologerna 200 personer demonstrerade igår för att stoppa byggplanerna vid Råstasjön. Nätverket Rädda Råstasjön är glada över den goda uppslutningen, och planerar nu en hearing med offentlig debatt mellan politikerna och allmänheten på onsdag 2 april i Solna Stadshus.

2014-03-30 05:25 CEST Fältbiologerna Solna stads nya byggförslag för Råstasjön möter motstånd. Nätverket Rädda Råstasjön planerar nu både en demonstration idag söndag 30 mars 14:00 utanför Solna Centrum, och en hearing med offentlig debatt mellan politikerna och allmänheten på onsdag 2 april 18:30 i Solna Stadshus.

2014-03-29 08:17 CET Fältbiologerna Solna stads nya byggförslag för Råstasjön möter motstånd. Nätverket Rädda Råstasjön planerar nu både en demonstration imorgon söndag 30 mars 14:00 utanför Solna Centrum, och en hearing med offentlig debatt mellan politikerna och allmänheten på onsdag 2 april 18:30 i Solna Stadshus.

Derome investerar ytterligare 80 miljoner i sågverket

2014-03-26 09:15 CET Derome AB Under 2013 investerade Deromegruppen 50 miljoner kronor i en ny såglinje i sågverket i Derome. En lyckad satsning som bidrar till vidareutveckling av anläggningen för att möta den ökade efterfrågan av trävaror från Deromes kunder. Under 2014 kommer det att investeras ytterligare 80 miljoner kronor.

Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor

2014-03-24 08:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Antalet talltitor har mer än halverats sedan 1970-talet. Vad detta beror på har diskuterats i fågelkretsar under många år. Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är orsaken en kraftig minskning av små granar i gallrings- och avverkningsmogen skog. Granarna är viktiga för att skydda bo- och födosöksplatser.

2014-03-21 08:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Historiska data kring förekomsten av fiskarter i svenska sjöar ger en bild av hur försurning och andra miljöförändringar har har varierat. Bland annat visar beståndet av mört hur sjöförsurningen har slagit. Studien är gjord av bl a forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

2014-03-19 10:00 CET Skogforsk Jan Fryk har framgångsrikt lett Skogforsk sedan det bildades 1992. När han nu närmar sig pension i juni 2015 har styrelsen fattat beslut om att påbörja rekryteringen av hans efterträdare.

2014-03-19 09:15 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 84 procent av Sveriges befolkning stödjer jakt generellt; stödet är framförallt kopplat till konsumtion av viltkött och att ha vänner som jagar. 1) att antalet stora vilda djur har ökat och därmed också negativa effekter som till exempel viltolyckor, 2) förändringar i jaktlagstiftningen, obligatorisk jägarexamen infördes 1985, samt 3) att fler personer vill äta lokalt och ekologiskt producerad mat

Grundvattnet visar naturvården var skogsbäckarnas artrikedom är störst

2014-03-18 13:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Genom att kartlägga grundvattenflöden kring ett vattendrag går det att identifiera områden med stor biologisk mångfald visar en ny studie. Det är kunskap som kan få stor betydelse när forskarna utvecklar nya verktyg för naturhänsyn inom framtidens skogsbruk.