Pressmeddelanden

2013-05-28 08:30 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Rotröta är ett stort problem i Sveriges granskogar. Oftast orsakas rötan av svampen rotticka som kan smitta via färska stubbar och sår på rötter och stam. Detta är ett välkänt fenomen vid gallringar, men nu visar Anna Gunulf från SLU att rottickan kan ta sig in i granbestånd redan vid röjningar av unggran. Tidigare ansågs röjningsstubbar vara för små för att vara inkörsportar för svampen.

2013-05-27 12:04 CEST LRF i Västra Sverige Logisk upphandling ger fler företag på landsbygden och bättre folkhälsa. Skydd för produktiv åkermark när samhället växer, ersättning för rovdjurskostnader och stopp för utfodring av vildsvin. Detta är några ämnen ur LRF Västra Götalands motionsflora vid Riksförbundsstämman 28-29 maj i Sånga Säby. 17 fullmäktige är på väg dit för att driva medlemmarnas frågor.

Slututställning på Midgårdsskolan: Tree Years

2013-05-27 09:15 CEST Umeå kommun Onsdag 29 maj är det dags igen för Mediatreorna på Midgårdsskolan att ha sin årliga slututställning. Utställningen kommer att innehålla verk som eleverna jobbat med under sina tre år på Midgård. Så kom och njut av olika bilder, affischer, texter och filmer som eleverna jobbat med!

2013-05-17 12:33 CEST Stockholms Naturskyddsförening Stockholms gröna infrastruktur byggs sönder mer och mer, nu är det dags att Stockholms stad tar sitt ansvar för naturen, miljön och Stockholmarnas hälsa, det tycker Naturskyddsföreningarna i Stockholm och Söderort som på lördag och söndag genomför en skogsmanifestation i Rågsveds friområde för att uppmärksamma alla hotade skogsområden i Stockholm.

2013-05-17 08:15 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU SLU arrangerar 23-24 maj en internationell workshop, Future of Food, i Uppsala om de framtida globala utmaningarna inom livsmedelsförsörjningen de kommande decennierna. År 2050 har världens befolkning ökat med två miljarder - hur ska jord- och skogsbruk och fiske klara den utmaningen samtidigt som bristen på mark och vatten ökar?

2013-05-13 10:50 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Fascinerande växters dag är ett internationellt arrangemang som pågår över hela Europa under lördag 18 maj och är öppet för allmänheten. SLU medverkar på tre orter: Umeå, Uppsala och Lund. Målet med dagen är att berätta om vikten av växtforskning för hållbar livsmedelsproduktion, men också för trädgårdsodling, skogsbruk och för produktion av papper, trä, kemikalier, energi och läkemedel.

Priset Årets Turistentreprenörer i södra Småland till Hätteboda Vildmarkscamping

2013-04-24 23:16 CEST AB Destination Småland Priset som Årets Turistentreprenörer i södra Småland 2013 delades ut i Växjö kvällen den 24 april. Det gick till Per och Maj-Britt Larsson på Hätteboda Vildmarkscamping utanför Urshult i Småland.

2013-04-16 11:01 CEST Signatur Britten Toftarp Det doftar av skog i den nya lokalen för Handcraft i Varberg. På inbjudan av Lina Mourou som driver Handcraft i Varberg så visar Kronmakaren Britten Toftarp trådslöjdkronor med doft av skog, John Bauer men även av Halland, Närke och allmogetradition.

2013-04-15 11:39 CEST Hushållningssällskapet Hushållningssällskapet har beviljats medel från Jordbruksverket för ett nationellt projekt kring klimatförändringar i skogen. Projektet ”Gradvis, klimatoptimering av svenskt skogsbruk” syftar till att sammanställa forskning och konkreta råd som ska kunna användas av skogsägare, rådgivare, beslutsfattare eller vem som helst som är intresserad av frågan.

2013-04-10 13:49 CEST Drömmarnas Hus 1 000 barn i Skåne hittade plötsligt ett gyllene äpple i sitt klassrum. Det blev startskottet på en resa som skulle ta dem från ett hemligt meddelande till en film med mystiska trädsjälar som ropade på hjälp. Efter att ha fått ett uppdrag som krävde mycket förberedelse står de nu i portalen in till Äventyret i Fulltoftas djupa skogar. Det är nu barnen ska rädda Livets träd.