Pressmeddelanden

Skogsnäringens värdekedjor – nytt nummer av KSLAT

2014-04-25 14:20 CEST Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA KSLA:s kommitté för skoglig teknik och logistik har närmare undersökt möjligheterna att utveckla skogsnäringens värdekedjor för att långsiktigt stärka branschens lönsamhet. Denna rapport, KSLAT 1-2014, ger en bild av skogsnäringens värdekedjor – definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden. Red: Lennart Rådström & Magnus Thor. Beställ i tryck eller ladda ned här: http://bit.ly/1nMwb0r

7 av 10 arbetsgivare fick krav om att förebygga skador i skogen

2014-04-24 08:01 CEST Arbetsmiljöverket Små skogsföretag har stora utmaningar med att göra arbetet i skogen säkrare. Dessutom behövs mer information till den växande skara utländska skogsföretag om hur säkerhetsarbetet ska genomföras, konstaterar Arbetsmiljöverket efter en skogstillsyn.

2014-04-22 13:17 CEST AB Karl Hedin Industri AB Karl Hedin råvara höjer inköpspriserna på råvara. En starkt bidragande orsak till detta är det ökade behovet på Svensk byggmarknad.

Ny KSLA Nytt & Noterat!

2014-04-10 09:18 CEST Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Vårnumrets innehåll: Makten över marken, Mat, pris och mervärden, Skogsnäringens värdekedjor, Landskap, Parfym, Att rädda havet… m m. Ladda ner här: http://bit.ly/1sEgyfe

2014-04-09 09:56 CEST Kungl. Vetenskapsakademien, KVA Workshop om skogen: Intresset för svensk skog har ökat markant i och med att biobränslen blivit en allt viktigare del i vår energiförsörjning. Kungl. Vetenskapsakademien anordnar därför en workshop om bland annat skogstillväxten, skogens möjligheter som kolsänka och möjligheten att fånga in koldioxid.

Uppgång för skogsmaskiner till nästa års Skogsnolia

2014-04-09 09:23 CEST Nolia AB Skogsnolia är Sveriges viktigaste skogsmässa 2015. Här samlas alla som jobbar med eller i skogen. Uppgången i konjunkturen för skogsmaskiner gör att Skogsnolia 2015 kommer i helt rätt tid. Vi har pratat med tre av de största skogsmaskinleverantörerna Komatsu Forest, John Deere och Ponsse.

2014-04-03 06:20 CEST Fältbiologerna Igår onsdag 2 april arrangerade Nätverket Rädda Råstasjön en hearing om byggplanen vid Råstasjön i Solna stadshus. Det blev fullsatt i kommunfullmäktigesalen när politikerna i Solna kommunfullmäktige besvarade frågor från allmänheten och debatterade Råstasjön.

Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta

2014-04-01 08:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium gör skogen störst klimatnytta på längre sikt. För varje skördad skogskubikmeter minskar utsläppen till atmosfären med 470 kg koldioxid. Det visar analyser som publicerats i tidskriften Forests. Men skogen har kapacitet att göra ännu större klimatnytta.

2014-03-31 09:17 CEST Fältbiologerna 200 personer demonstrerade igår för att stoppa byggplanerna vid Råstasjön. Nätverket Rädda Råstasjön är glada över den goda uppslutningen, och planerar nu en hearing med offentlig debatt mellan politikerna och allmänheten på onsdag 2 april i Solna Stadshus.

2014-03-30 05:25 CEST Fältbiologerna Solna stads nya byggförslag för Råstasjön möter motstånd. Nätverket Rädda Råstasjön planerar nu både en demonstration idag söndag 30 mars 14:00 utanför Solna Centrum, och en hearing med offentlig debatt mellan politikerna och allmänheten på onsdag 2 april 18:30 i Solna Stadshus.