Pressmeddelanden

2014-01-13 08:48 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I skogshistorien finns svar på många av de frågor som idag ställs om framtida effekter av dagens skogsbruk. Detta är bakgrunden till ett flerårigt forskningsprojekt inom Future Forests som nu resulterat i boken En bruksskogs historia. Boken är en spännande och djuplodande berättelse om ett bruk och dess skogar i Östergötland, men innehåller också ett fantastiskt bildmaterial.

Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat

2013-12-19 16:54 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Nr 4-2013: Marken i centrum för Konkurrenskraftsutredningen. Tummen upp för Nationellt Skogsprogram. Är nedlagd jordbruksmark en resurs i klimatarbetet? Skogsbruk i ett förändrat klimat. När landet kom till staden – en bok om lantbruksmöten som arena för agrart moderniseringsträvande. En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden. ”SIFI 2.0” och annat som hänt och kommer att hända…

Umeåbiologs avhandling bäst

2013-12-19 09:41 CET Umeå universitet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien belönar Tim Horstkotte för sin doktorsavhandling med anknytning till skogs- och renbetesnäring. Priset är en summa av 15 000 kronor som delas ut av kungen vid en högtidssammankomst den 28 januari 2014 i Stockholms Stadshus.

Ny skrift: From common to private ownership – forest tenure development in Sweden 1500–2010

2013-12-17 08:25 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA This issue of the Academy’s journal describes the tenure development in Sweden during the last 500 years. The aim is to identify different actors and stages of the development, using possession rights and non-exclusive user rights as a point of departure.

Ny metod skydda plantor mot snytbaggeangrepp

2013-12-10 11:03 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Forskare vid SLU har visat att man kan trigga barrträdsplantors eget försvar mot snytbaggar genom att spraya dem med ämnet metyljasmonat, en substans som plantan själv har. Det skulle kunna bli en billig och effektiv metod för att skydda plantorna.

2013-12-09 11:41 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU År 2011 fällde stormen Dagmar cirka 4,5 kbm skog i norra Sverige. Nu har forskare från SLU följt utvecklingen av den besvärliga parasiten granbarkborre och man befarar att angreppen på skog i Västernorrland kan bli omfattande under det kommande året.

Pressinbjudan: Foton och samtal - Bilder av skogen

2013-12-02 08:15 CET Växjö kommun Missa inte chansen att se bilder från vinnaren av utmärkelsen Årets fotobok 2013 - Björn Larsson! Tillsammans med Björn visar fotografen Mats Andersson, naturvårdsspecialisten Sebastian Kirppu och kommunekologen Lars Andersson bilder och pratar om liv och död i skogen.

Död ved i yngre produktionsskog främjar lavarna

2013-11-28 13:30 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Unga produktionsskogar innehåller mycket död ved efter avverkningen och på denna trivs lavarna, åtminstone de mindre nogräknade. Rödlistade vedlavar saknas dock i de brukade skogarna, konstaterar Måns Svensson i sitt doktorsarbete vid SLU.

Miljöhänsyn i skogsbruk fungerar

2013-11-26 09:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Att lämna en del träd vid avverkning ökar möjligheterna för vissa känsliga arter att överleva jämfört med traditionell kalhuggning. Det visar forskare vid SLU i den första studien där rödlistade arter följts före och efter avverkning.

2013-11-21 07:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Nedfallet av luftburet kväve hotar att förändra vegetationen i många europeiska skogar. Där nedfallet överskrider en viss kritisk nivå minskar utbredningen av arter som är anpassade till sämre näringstillgång, vilket på sikt troligen leder till förluster av biologisk mångfald. För att motverka denna trend måste kvävenedfallet minskas, enligt en europeisk forskargrupp.