Pressmeddelanden

Skötsel för mer kvalitetsvirke från sydsvensk barrskog

2014-01-28 07:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Tidig bortgallring av träd som inte är raka eller har andra synliga defekter är ett sätt att höja kvaliteten på virket från sydsvensk barrskog. Glesare planteringar och användning av contorta är andra förändringar som kan bli aktuella framöver. Om detta skriver Mateusz Liziniewicz i en avhandling från SLU.

Ny bok om skogens sociala värden

2014-01-23 08:10 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Oförändrat klimat i Vasaloppsspåret under 92 år

2014-01-16 10:28 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Under Vasaloppets historia är det endast under åren 1989 och 1990 som medeltemparaturen har varit över noll i februari. Slutsatsen av historiska snö- och temperaturdata är att Vasaloppet kan köras på natursnö fyra av fem vintrar. Övriga vintrar, en av fem, måste man komplettera Vasaloppsspåret med konstsnö, enligt forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

2014-01-16 08:58 CET Nordfarm Palms, tillsammans med importören Nordfarm, presenterar i år ett helt nytt program skogsekipage.

2014-01-13 08:48 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I skogshistorien finns svar på många av de frågor som idag ställs om framtida effekter av dagens skogsbruk. Detta är bakgrunden till ett flerårigt forskningsprojekt inom Future Forests som nu resulterat i boken En bruksskogs historia. Boken är en spännande och djuplodande berättelse om ett bruk och dess skogar i Östergötland, men innehåller också ett fantastiskt bildmaterial.

Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat

2013-12-19 16:54 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Nr 4-2013: Marken i centrum för Konkurrenskraftsutredningen. Tummen upp för Nationellt Skogsprogram. Är nedlagd jordbruksmark en resurs i klimatarbetet? Skogsbruk i ett förändrat klimat. När landet kom till staden – en bok om lantbruksmöten som arena för agrart moderniseringsträvande. En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden. ”SIFI 2.0” och annat som hänt och kommer att hända…

Umeåbiologs avhandling bäst

2013-12-19 09:41 CET Umeå universitet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien belönar Tim Horstkotte för sin doktorsavhandling med anknytning till skogs- och renbetesnäring. Priset är en summa av 15 000 kronor som delas ut av kungen vid en högtidssammankomst den 28 januari 2014 i Stockholms Stadshus.

Ny skrift: From common to private ownership – forest tenure development in Sweden 1500–2010

2013-12-17 08:25 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA This issue of the Academy’s journal describes the tenure development in Sweden during the last 500 years. The aim is to identify different actors and stages of the development, using possession rights and non-exclusive user rights as a point of departure.

Ny metod skydda plantor mot snytbaggeangrepp

2013-12-10 11:03 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Forskare vid SLU har visat att man kan trigga barrträdsplantors eget försvar mot snytbaggar genom att spraya dem med ämnet metyljasmonat, en substans som plantan själv har. Det skulle kunna bli en billig och effektiv metod för att skydda plantorna.

2013-12-09 11:41 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU År 2011 fällde stormen Dagmar cirka 4,5 kbm skog i norra Sverige. Nu har forskare från SLU följt utvecklingen av den besvärliga parasiten granbarkborre och man befarar att angreppen på skog i Västernorrland kan bli omfattande under det kommande året.