Pressmeddelanden

7 av 10 arbetsgivare fick krav om att förebygga skador i skogen

2014-04-24 08:01 CEST Arbetsmiljöverket Små skogsföretag har stora utmaningar med att göra arbetet i skogen säkrare. Dessutom behövs mer information till den växande skara utländska skogsföretag om hur säkerhetsarbetet ska genomföras, konstaterar Arbetsmiljöverket efter en skogstillsyn.

2014-04-22 13:17 CEST AB Karl Hedin Industri AB Karl Hedin råvara höjer inköpspriserna på råvara. En starkt bidragande orsak till detta är det ökade behovet på Svensk byggmarknad.

2014-04-03 06:20 CEST Fältbiologerna Igår onsdag 2 april arrangerade Nätverket Rädda Råstasjön en hearing om byggplanen vid Råstasjön i Solna stadshus. Det blev fullsatt i kommunfullmäktigesalen när politikerna i Solna kommunfullmäktige besvarade frågor från allmänheten och debatterade Råstasjön.

Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta

2014-04-01 08:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium gör skogen störst klimatnytta på längre sikt. För varje skördad skogskubikmeter minskar utsläppen till atmosfären med 470 kg koldioxid. Det visar analyser som publicerats i tidskriften Forests. Men skogen har kapacitet att göra ännu större klimatnytta.

2014-03-31 09:17 CEST Fältbiologerna 200 personer demonstrerade igår för att stoppa byggplanerna vid Råstasjön. Nätverket Rädda Råstasjön är glada över den goda uppslutningen, och planerar nu en hearing med offentlig debatt mellan politikerna och allmänheten på onsdag 2 april i Solna Stadshus.

2014-03-30 05:25 CEST Fältbiologerna Solna stads nya byggförslag för Råstasjön möter motstånd. Nätverket Rädda Råstasjön planerar nu både en demonstration idag söndag 30 mars 14:00 utanför Solna Centrum, och en hearing med offentlig debatt mellan politikerna och allmänheten på onsdag 2 april 18:30 i Solna Stadshus.

2014-03-29 08:17 CET Fältbiologerna Solna stads nya byggförslag för Råstasjön möter motstånd. Nätverket Rädda Råstasjön planerar nu både en demonstration imorgon söndag 30 mars 14:00 utanför Solna Centrum, och en hearing med offentlig debatt mellan politikerna och allmänheten på onsdag 2 april 18:30 i Solna Stadshus.

Derome investerar ytterligare 80 miljoner i sågverket

2014-03-26 09:15 CET Derome AB Under 2013 investerade Deromegruppen 50 miljoner kronor i en ny såglinje i sågverket i Derome. En lyckad satsning som bidrar till vidareutveckling av anläggningen för att möta den ökade efterfrågan av trävaror från Deromes kunder. Under 2014 kommer det att investeras ytterligare 80 miljoner kronor.

Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor

2014-03-24 08:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Antalet talltitor har mer än halverats sedan 1970-talet. Vad detta beror på har diskuterats i fågelkretsar under många år. Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är orsaken en kraftig minskning av små granar i gallrings- och avverkningsmogen skog. Granarna är viktiga för att skydda bo- och födosöksplatser.

2014-03-21 08:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Historiska data kring förekomsten av fiskarter i svenska sjöar ger en bild av hur försurning och andra miljöförändringar har har varierat. Bland annat visar beståndet av mört hur sjöförsurningen har slagit. Studien är gjord av bl a forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.