Pressmeddelanden

2013-04-15 11:39 CEST Hushållningssällskapet Hushållningssällskapet har beviljats medel från Jordbruksverket för ett nationellt projekt kring klimatförändringar i skogen. Projektet ”Gradvis, klimatoptimering av svenskt skogsbruk” syftar till att sammanställa forskning och konkreta råd som ska kunna användas av skogsägare, rådgivare, beslutsfattare eller vem som helst som är intresserad av frågan.

2013-04-10 13:49 CEST Drömmarnas Hus 1 000 barn i Skåne hittade plötsligt ett gyllene äpple i sitt klassrum. Det blev startskottet på en resa som skulle ta dem från ett hemligt meddelande till en film med mystiska trädsjälar som ropade på hjälp. Efter att ha fått ett uppdrag som krävde mycket förberedelse står de nu i portalen in till Äventyret i Fulltoftas djupa skogar. Det är nu barnen ska rädda Livets träd.

2013-03-28 19:59 CET Örebro universitet Ny forskning, som publiceras i tidskriften Science i morgon, visar att växtrötter och rotassocierade svampar spelar en mycket viktigare roll för markens långsiktiga lagring av kol än man tidigare trott. – Kunskapen om skogars upptag av koldioxid och lagring av kol i marken är viktig för att vi ska kunna motverka att skogarna blir en källa för utsläpp av koldioxid i framtiden, säger Alf Ekblad.

2013-03-28 19:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Skogarnas upptag av kol från atmosfären är av global betydelse. Både klimatet och skogsbruket är i snabb förändring, och det är därför viktigt att förstå hur, när och varför skogsekosystemen tar upp och lagrar kol. I Science presenterar i dag forskare från bl a SLU resultat som visar att trädrötter och deras associerade svampar spelar en mycket viktigare roll än vad man tidigare har trott.

2013-03-28 19:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Boreal forests cover vast areas of the northern hemisphere and are a carbon sink of global importance. With changing climate and land use, it is critical to understand the factors that promote carbon storage in these ecosystems. A paper published today in Science, points to crucial and previously unrecognized roles of roots and root-associated fungi in promoting carbon storage in these forests.

Avstånd och jobb håller oss från skogen

2013-03-27 11:27 CET Husqvarna Sverige Global Green Space Report 2013 som Husqvarna nyligen har utfört i nio länder visar att en tredjedel av svenskarna tycker att de tillbringar för lite tid i skogen. De främsta skälen till varför, är avståndet samt ont om tid.

2013-03-22 11:51 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En studie från SLU gjord i samarbete med LRF visar att vildsvinsskador på grödor som havre och vete kan kosta enskilda lantbrukare över 800 kronor per hektar och år.

Umeå Plant Science Centre får toppbetyg – ”bland världens främsta”

2013-03-15 12:55 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vinnova har låtit utvärdera sina så kallade Berzelii Center, däribland ett vid Umeå Plant Science Centre (UPSC) och Umeåcentret får toppbetyg. Utvärderarna sammanfattar med att centret ”är ett av de främsta forskningscentren inom skogsbioteknik i världen”.

2013-03-13 18:46 CET Naturarvet Insamlingsstiftelsen Naturarvets arbete för att bevara Iglekärrs gammelskog har gått vidare till final i en internationell tävling för naturvårdsprojekt. Tävlingen arrangeras av EOCA och finalen är en omröstning där vem som helst kan rösta på ett av sex naturvårdsprojekt. Omröstningen pågår mellan den 14:e och den 28:e mars och det projekt som får flest röster får ett bidrag på 30 000 Euro.

2013-03-06 16:01 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Att genom förädling odla fram almar som är resistenta mot den s k almsjukan innebär samtidigt att man påverkar andra svampar i trädet, organismer som kan vara både bra och skadliga. Det visar ny forskning från bl a SLU.