Pressmeddelanden

Vi-skogen söker författare till trädantologi

2013-02-04 09:04 CET Vi-skogen Vi-skogen söker personer som vill bli medförfattare till antologin Tusen tankar om träd. Alltifrån proffsförfattare och huspoeter till trädkramare och skogshuggare är välkomna att medverka i boken - som ska bli svenska folkets hyllning till träden.

Ny skrift: Export av skogligt kunnande från Finland och Sverige

2013-01-18 15:16 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA För att vi ska kunna hävda oss på exportmarknaden inom skoglig know-how måste det till åtgärder som utvecklar och mobiliserar det skogliga kunnandet och bidrar till att öka utbudet av konkurrenskraftiga tjänster från våra länder. Samförstånd behövs mellan statsmakten och de skogsföretag om t ex forskarskolor, praktikplatser och andra typer av incitament för internationella uppdrag. KSLAT 7-2012.

2013-01-17 18:27 CET LRF i Västra Sverige Unga lantbrukare från hela Sverige och EU möter beslutsfattare, konsumenter, forskare och näringsliv i Skövde, för att diskutera CAP och framtidens hållbara lantbruk. Kulturhuset Valhall den 22 januari 2013 i Skövde.

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i januari 2013

2013-01-17 13:19 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Den 28 januari fyller akademien 200 år. Årets första aktiviteter ingår i jubileumsfirandet. Akademiens 200:e högtidssammankomst, i närvaro av Kungen och Drottningen. Nya ledamöter välkomnas, pristagare belönas. Global Outlook – internationellt symposium om den globala konkurrensen om land och vatten med bl a förre generaldirektören för FAO, Jacques Diouf.

Global Outlook – om konkurrensen om mark och vatten

2013-01-11 10:18 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Det globala behovet av mat, foder, fiber och bränsle (Food, Feed, Fibre and Fuel) en fråga av högsta politiska dignitet. För att möta de ökande behoven av ”de fyra F:n” uppstår allvarlig konkurrens om begränsade mark- och vattenresurser. Vi belyser detta ur fyra olika perspektiv. Välkommen till Internationellt symposium med bl a Jacques Diouf, Susan Baker & Marit Paulsen. http://bit.ly/XoIWp0

2013-01-09 07:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Skogsbruket och naturvården kan vinna på att gynna flera olika trädslag, enligt ny studie. Det moderna skogsbruket bygger till stor del på monokulturer av gran och tall för att det anses mer rationellt. En ny studie från SLU och Future Forests visar att blandskogar i jämförelse med monokulturer ger positiva effekter för flera olika ekosystemtjänster, inklusive trädtillväxt.

Fritidsresor planterar egen skog på Kanarieöarna

2012-12-28 13:14 CET Fritidsresor & TEMA Unikt samarbete för miljön: Fritidsresor har inlett ett femårigt trädplanterings-samarbete med stiftelsen Foresta på Gran Canaria, svenskarnas absoluta favoritresmål.

2012-12-21 14:24 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Nu blir det ökad chans att komma in på hippologprogrammet vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Från och med antagningen 2013 tas kravet på sex månaders yrkeslivserfarenhet bort. Däremot räknas det som en merit inför utbildningen om man arbetat eller praktiserat i professionell hästverksamhet.

Ny gran sätter kottar som ung planta

2012-12-18 11:45 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vanliga granar sätter kottar först vid 20–25 års ålder. Nu har forskare från SLU, Skogforsk och KTH tagit fram en gran som kan fås att sätta kottar redan inom ett år efter frösådd, vilket kan komma till nytta i förädling. Granen härstammar från en muterad gran som upptäcktes för över 100 år sedan. Forskarna har även identifierat en gen som tros bidra till att granen sätter kottar så tidigt.

2012-12-12 13:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Forskningsprogrammet Future Forests fortsätter som planerat i ytterligare fyra år, enligt ett beslut fattat den 11 december av Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning. I och med detta säkras också SLU satsning på att skapa ett permanent syntes- och analyscenter som kan hantera komplexa och tvärvetenskapliga frågor kring skoglig markanvändning.