Pressmeddelanden

Hur gör vi naturen tillgänglig för alla?

2014-05-15 13:54 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Naturen är för många en plats för rekreation och upplevelse. De flesta av oss tar för givet att obehindrat kunna vandra längs slingrande stigar i ett vårblommande backlandskap, cykla längs vackra skogsvägar, paddla kanot i våra vattendrag och åka skidor i fjällandskapets storslagna natur. Men hur gör vi detta tillgängligt för alla?

Stora brister i hur rennäringen styrs – statsvetare kräver politisk översyn

2014-05-13 09:17 CEST Umeå universitet Styrningen av rennäringen präglas idag av motsättningar och avsaknad av konkreta mål. Det fragmenterade ansvaret och bristen på inflytande, samordning och politiskt agerande leder till minskad anpassningsbarhet inom renskötseln. – För att kunna hantera de utmaningar som renskötseln står inför krävs en politisk översyn av styrningssystemet, menar statsvetaren Annette Löf vid Umeå universitet.

Succén är tillbaka!

2014-05-08 11:58 CEST Albinsson & Sjöberg Till helgen den 9-10 maj, arrangeras Skog & Traktor på Emmaboda Flygbana – södra Sveriges största skogsmässa. En branschutställning för alla med anknytning till skogsnäringen med över 100 utställande företag.

2014-05-08 07:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Mångfald i skogsmark är viktig, men det handlar inte bara om värdet av artmångfald i sig. Lika viktig är sammansättningen av arter, och deras egenskaper, när det gäller nedbrytningen av exempelvis lövavfall, visare en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature, och där bland andra SLU-forskaren Brendan McKie deltagit.

2014-05-05 12:23 CEST BioFuel Region Den 8 maj bjuder vi in till en skogspolitisk debatt i Sundsvall. Temat för seminariet är “Hur tar våra politiker bäst tillvara på skogsnäringens intressen?” och politiker från våra tre största riksdagspartier kommer att delta; Jens Nilsson, EU-parlamentariker (s), Johan Hultberg, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (m) och Göran Hådén, EU-kandidat och ledamot i partistyrelsen (mp).

Forskare vill ha hjälp med vårtecken i Norrland

2014-05-05 07:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I år kom den meteorologiska våren flera veckor tidigare än normalt. Det betyder att många vårtecken i naturen också dykt upp tidigare än normalt. Sveriges lantbruksuniversitet gör varje år noggranna mätningar av björkarnas lövsprickning i Umeå, och nu vill man ha hjälp från allmänheten för att se hur det ser ut på andra platser i Norrland.

Bättre miljöhänsyn krävs för livskraftiga arter och naturtyper

2014-04-29 09:05 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper återfinns till största delen i fjällen och i områden med oförändrad markanvändning eller lågt exploateringstryck nedanför fjällen. Det visar Sveriges senaste rapportering om tillståndet för biologisk mångfald till EU-kommissionen.

2014-04-28 12:37 CEST Team Nordic Trail AB Naturkompaniet storsatsar på trail running, dvs. löpning i skogen. Nu arrangerar Naturkompaniet och Team Nordic Trail organiserad löpträning med fokus på natur och upplevelse i hela Sverige.

Skogsnäringens värdekedjor – nytt nummer av KSLAT

2014-04-25 14:20 CEST Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA KSLA:s kommitté för skoglig teknik och logistik har närmare undersökt möjligheterna att utveckla skogsnäringens värdekedjor för att långsiktigt stärka branschens lönsamhet. Denna rapport, KSLAT 1-2014, ger en bild av skogsnäringens värdekedjor – definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden. Red: Lennart Rådström & Magnus Thor. Beställ i tryck eller ladda ned här: http://bit.ly/1nMwb0r

7 av 10 arbetsgivare fick krav om att förebygga skador i skogen

2014-04-24 08:01 CEST Arbetsmiljöverket Små skogsföretag har stora utmaningar med att göra arbetet i skogen säkrare. Dessutom behövs mer information till den växande skara utländska skogsföretag om hur säkerhetsarbetet ska genomföras, konstaterar Arbetsmiljöverket efter en skogstillsyn.