Pressmeddelanden

2015-08-18 07:16 CEST Skogforsk En stor lastbilsmonterad flishugg kan tillsammans med 74 tons flisbilar ge billigare flisning och transporter - men bara om flishuggen får rulla och gå.

Endast skogsrester härifrån, inget avfall därifrån

2015-06-09 16:25 CEST Kalmar Energi I Moskogen kraftvärmeanläggning utanför Kalmar eldas endast skogsrester från lokala skogsavverkningar. Ingen import av bränsle förekommer.

Buntning kan effektivisera skogsbränsleskörden

2014-04-01 07:30 CEST Skogforsk Skogforsk har tillsammans med finska Metla studerat en ny maskintyp för skogsbränsleskörd i klena bestånd. Fixteris klenträdsbuntare FX15a avverkar flera mindre träd i taget, kapar, buntar och väger samt registrerar de färdiga buntarna, som är 2,5 m långa och innehåller ca 0,5 kubikmeter skogsbränsle.

2014-03-31 07:00 CEST Skogforsk I Mälardalen skulle flistransporterna kunna effektiviseras med ca 12-15 procent om transportkunderna skulle samverka runt transportarbetet och byta biobränslevolymer med varandra.

2013-12-11 07:30 CET Skogforsk Hela 95 % av Sveriges grotvolymer och stubbar finns inom upptagningsområdena till landets skogsbränsleterminaler. Behovet av nya terminaler är alltså litet. Ändå krävs nu en översyn, visar en studie från Skogforsk.

2013-11-19 08:00 CET Skogforsk Kostnaderna för biobränsle från skogen minskar. Det uppger de stora producenterna av skogsbränsle i en enkätundersökning från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut.

Enklare söka tillstånd för virke och skogsbränsle vid väg

2013-11-05 09:00 CET Skogforsk Nu blir det enklare att söka tillstånd för att lägga upp virke och skogsbränsle vid allmänna vägar. Trafikverket inför en e-tjänst som innebär ett smidigare ansökningsförfarande. Den nya e-tjänsten är resultatet av ett samarbete mellan Trafikverket och svenskt skogsbruk.

Den innovativa handelsplatsen EBX Nordic fick pris!

2013-02-27 08:42 CET LEAD Genom handelsplatsen EBX Nordic skapar LEAD-alumnen Enbio möjligheter till nya och fler affärer med biobränsle. Enbio blev uppmärksammade som årets miljöteknikprofil i januari 2013 av Cleantech Östergötland för deras innovativa handelsplats EBX Nordic.EBX Nordic är en handelsplats för köpare och säljare av exempelvis skogsflis, rundved, sågspån och returträ.

Lönsamt att krossa stubbar i skogen

2013-01-29 09:00 CET Skogforsk En mindre kross som sönderdelar stubbar redan i skogen skulle kunna sänka logistikkostnaderna. Men det kräver en välorganiserad hantering av containrarna på avlägget. Det visar en ny studie från Skogforsk.

2013-01-18 08:00 CET Skogforsk