Pressmeddelanden

Buntning kan effektivisera skogsbränsleskörden

2014-04-01 07:30 CEST Skogforsk Skogforsk har tillsammans med finska Metla studerat en ny maskintyp för skogsbränsleskörd i klena bestånd. Fixteris klenträdsbuntare FX15a avverkar flera mindre träd i taget, kapar, buntar och väger samt registrerar de färdiga buntarna, som är 2,5 m långa och innehåller ca 0,5 kubikmeter skogsbränsle.

2014-03-31 07:00 CEST Skogforsk I Mälardalen skulle flistransporterna kunna effektiviseras med ca 12-15 procent om transportkunderna skulle samverka runt transportarbetet och byta biobränslevolymer med varandra.

2013-12-11 07:30 CET Skogforsk Hela 95 % av Sveriges grotvolymer och stubbar finns inom upptagningsområdena till landets skogsbränsleterminaler. Behovet av nya terminaler är alltså litet. Ändå krävs nu en översyn, visar en studie från Skogforsk.

2013-11-19 08:00 CET Skogforsk Kostnaderna för biobränsle från skogen minskar. Det uppger de stora producenterna av skogsbränsle i en enkätundersökning från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut.

Enklare söka tillstånd för virke och skogsbränsle vid väg

2013-11-05 09:00 CET Skogforsk Nu blir det enklare att söka tillstånd för att lägga upp virke och skogsbränsle vid allmänna vägar. Trafikverket inför en e-tjänst som innebär ett smidigare ansökningsförfarande. Den nya e-tjänsten är resultatet av ett samarbete mellan Trafikverket och svenskt skogsbruk.

Den innovativa handelsplatsen EBX Nordic fick pris!

2013-02-27 08:42 CET LEAD Genom handelsplatsen EBX Nordic skapar LEAD-alumnen Enbio möjligheter till nya och fler affärer med biobränsle. Enbio blev uppmärksammade som årets miljöteknikprofil i januari 2013 av Cleantech Östergötland för deras innovativa handelsplats EBX Nordic.EBX Nordic är en handelsplats för köpare och säljare av exempelvis skogsflis, rundved, sågspån och returträ.

Lönsamt att krossa stubbar i skogen

2013-01-29 09:00 CET Skogforsk En mindre kross som sönderdelar stubbar redan i skogen skulle kunna sänka logistikkostnaderna. Men det kräver en välorganiserad hantering av containrarna på avlägget. Det visar en ny studie från Skogforsk.

2013-01-18 08:00 CET Skogforsk

2012-12-07 08:56 CET Skogforsk Nya regler förenklar att lägga skogsbränsle vid väg Nu blir det enklare att lägga skogsbränsle vid allmänna vägar. Nya regler innebär att skogsbränsle i huvudsak ska läggas upp på samma sätt som virke. Men skogsbränslet får ligga längre och det går att söka generella tillstånd för upplag längs det allmänna vägnätet.

Skogsbruket kan minska markskadorna

2012-11-22 16:20 CET Skogforsk En av skogsbrukets stora utmaningar är att undvika körskador vid avverkning. Blöta höstar, milda vintrar, krav på jämna virkesflöden och ett ökat uttag av skogsbränsle ställer stora krav på planering och avverkning. Men trots svårigheterna går det att undvika markskador. Det är slutsatsen från den workshop som Skogforsk arrangerade idag i Uppsala.