Pressmeddelanden

Sex skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

Sex skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

2019-06-13 08:45 CEST
Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som friståend...

Norrköpingsbaserade Lärande i Sverige  tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

Norrköpingsbaserade Lärande i Sverige tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

2019-06-13 08:45 CEST
Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som friståend...

Tre västsvenska kommuner tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Tre västsvenska kommuner tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

2019-06-13 08:45 CEST
Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som friståend...

Skara kommun tilldelas tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

Skara kommun tilldelas tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

2019-06-13 08:45 CEST
Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som friståend...

Trollhättans stad tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

Trollhättans stad tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

2019-06-13 08:45 CEST
Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som friståend...

Malmö stads grundskolor tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

Malmö stads grundskolor tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

2019-06-13 08:45 CEST
Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som friståend...

Att bygga skola på vetenskaplig grund – hur gör man det?

Att bygga skola på vetenskaplig grund – hur gör man det?

2019-06-12 12:08 CEST
Frågan om ​den bristande tillgången på skollokaler är en av skolans stora utmaningar. U...

Kulturspråka med alla Säters kommuns fyror och femmor

Kulturspråka med alla Säters kommuns fyror och femmor

2019-05-23 09:06 CEST
Medierna inbjuds till ”Kulturspråka för hållbar framtid” med samtliga årskurs fyror och...

Pressinbjudan: Välkommen till konferensen Undervisning i förskolan – vad kan det vara?

Pressinbjudan: Välkommen till konferensen Undervisning i förskolan – vad kan det vara?

2019-04-23 06:30 CEST
Den 26 april i Malmö hålls en konferensdag som markerar avslutningen av forsknings- och...

Viktig konferens om hälsa och lärande för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Viktig konferens om hälsa och lärande för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

2019-03-07 08:00 CET
Många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) får inte det stöd de har ...