Pressmeddelanden

Programmering i ämnesundervisningen – vad vet vi om det? I dag startar Ifous nya FoU-program!

Programmering i ämnesundervisningen – vad vet vi om det? I dag startar Ifous nya FoU-program!

2017-10-17 07:00 CEST
Vad lär man sig när man lär sig att programmera i skolan? Kan programmering stödja elev...

Nordisk skolledarkonferens för döv/hörselfrågor

Nordisk skolledarkonferens för döv/hörselfrågor

2017-10-06 07:30 CEST
En tillgänglig lärmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu...

Rosengårdsskolans goda exempel inspirerar andra skolor

2017-10-03 07:15 CEST
Rosengårdsskolan har ett välfungerande arbete med extra anpassningar som leder till öka...

Viktig konferens om barn och elever med funktionsnedsättning i förskolan och skolan

Viktig konferens om barn och elever med funktionsnedsättning i förskolan och skolan

2017-09-18 07:30 CEST
En tillgänglig lärmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu...

Pedagogiskt pris till Helena Löwdahl på Adolfsbergsskolan

Pedagogiskt pris till Helena Löwdahl på Adolfsbergsskolan

2017-08-16 12:52 CEST
På Lärardagen för grundskolan och grundsärskolan den 16 augusti delade Örebro kommun ut...

Pressinbjudan: Örebro kommun delar ut Pedagogiskt pris på Lärardagen 16 augusti

Pressinbjudan: Örebro kommun delar ut Pedagogiskt pris på Lärardagen 16 augusti

2017-08-14 07:30 CEST
Nu på onsdag 16 augusti är det dags för Lärardagen i Conventum igen, nu för grundskolan...

Pedagogiskt pris 2017 till gymnasieläraren Anna-Eva Olsson

Pedagogiskt pris 2017 till gymnasieläraren Anna-Eva Olsson

2017-08-10 10:15 CEST
På Lärardagen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen den 10 augusti delade Örebro kom...

Pressinbjudan: Örebro kommun delar ut Pedagogiskt pris för gymnasieskolan/gymnasiesärskolan på Lärardagen 10 augusti

Pressinbjudan: Örebro kommun delar ut Pedagogiskt pris för gymnasieskolan/gymnasiesärskolan på Lärardagen 10 augusti

2017-08-08 14:03 CEST
För att få en riktigt bra skolstart i Örebro kommun inleds lärarnas läsår med den återk...

Påminnelse: Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

2017-07-05 06:30 CEST
Välkommen till dagens seminarium i Visby där några av skolväsendets nyckelaktörer ger s...

Framgångsrikt arbete ger resultat i betygsstatistiken

Framgångsrikt arbete ger resultat i betygsstatistiken

2017-06-28 08:55 CEST
Betygsstatistiken för årskurs 9 i våra kommunala skolor ger positiva signaler och resul...