Pressmeddelanden

2012-04-20 08:27 CEST Svenska kyrkan i Göteborg Socialt arbete och barn- och ungdomsverksamhet är vad göteborgarna skulle vilja arbeta ideellt med i Svenska kyrkan. Sex av tio göteborgare kan tänka sig att engagera sig i deellt i Svenska kyrkan. En SKOP-undersökning som Svenska kyrkan i Göteborg låtit göra visar också att det finns stora förväntningar på kyrkan när det gäller socialt arbete och insatser vid kriser, vilket är glädjande.

2011-06-15 09:09 CEST E.ON Sverige AB I helgen tävlar Team Biogas i STCC City Race i Göteborg. E.ON kan idag presentera en ny SKOP-undersökning om göteborgarnas inställning till att köra bil som drivs av biogas. Undersökningen visar att sju av tio som bor i Göteborg, 71 procent, kan tänka sig att köpa en biogasbil.