Bilder

Pressbild Herceptin , förpackning 150 mg IV

Pressbild Herceptin , förpackning 150 mg IV

2017-09-05 15:25 CEST

Herceptin (trastuzumab) är en antikropp som används vid behandling av HER2-positiv bröstcancer. När Herceptin binder till HER2 stoppas cellproliferationen, det vill säga tillväxten, vilket leder till att cancercellerna dör. Herceptin stimulerar även immunsystemet till att döda cancercellerna genom så kallad antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC).

Pressbild Avastin, förpackning 400 mg / 16 ml

Pressbild Avastin, förpackning 400 mg / 16 ml

2017-09-05 15:25 CEST

Avastin (bevacizumab) är en antikropp som hämmar bildandet av nya blodkärl till cancertumörer, vilket leder till att tumören krymper på grund av brist på syre och näring. Avastin och den första och hittills enda godkända specifika VEGF-hämmaren. Avastin är godkänt inom EU för behandling av spridd bröstcancer, tarmcancer (tjock- och ändtarmscancer), lungcancer, samt njurcellscancer.

Pressbild Gazyvaro, förpackning 100 mg

Pressbild Gazyvaro, förpackning 100 mg

2014-08-15 08:05 CEST

Gazyvaro (obinutuzumab) är ett målstyrt antikroppsläkemedel för behandling av hematologiska maligniteter, det vill säga cancer som utgår från celler i blod, benmärg och lymfsystem. Liksom Roches antikropp MabThera, som ingår i dagens standardbehandling vid lymfom och KLL, söker Gazyvaro upp och binder till ett specifikt antigen (CD20), som finns på ytan på tumöromvandlade lymfocyter (en slags vita blodkroppar).

Pressbild Gazyvaro, förpackning 1000 mg / 40 ml i.v

Pressbild Gazyvaro, förpackning 1000 mg / 40 ml i.v

2014-08-15 08:05 CEST

Gazyvaro (obinutuzumab) är ett målstyrt antikroppsläkemedel för behandling av hematologiska maligniteter, det vill säga cancer som utgår från celler i blod, benmärg och lymfsystem. Liksom Roches antikropp MabThera, som ingår i dagens standardbehandling vid lymfom och KLL, söker Gazyvaro upp och binder till ett specifikt antigen (CD20), som finns på ytan på tumöromvandlade lymfocyter (en slags vita blodkroppar).

Pressbild Zelboraf, burk och förpackning 240 mg

Pressbild Zelboraf, burk och förpackning 240 mg

2011-11-24 12:12 CET

Zelboraf ( vemurafenib) mot malignt melanom fungerar genom att den blockerar signalvägarna i cancercellerna så att den okontrollerade celldelningen hämmas och därigenom bromsar tumörtillväxten. Den okontrollerade celldelningen beror på en genmutation som ligger bakom hälften av alla fall av malignt melanom.