Pressmeddelanden

USA-samarbete sätter Lotshuset i Järnäsklubb på världskartan

2015-05-21 13:02 CEST
Den Portlandbaserade livsstilstidningen Kinfolk Magazine har fått upp ögonen för Lotshu...

"Slow motion" - ny trendanalys på Buzzter

2014-12-15 13:59 CET
​En ny trendanalys har publicerats på Buzzter, trendsajten som drivs av omvärldsanalysf...

Slow Food Sápmi som branschorganisation för samisk matförädling

2013-03-18 12:14 CET
Slow Food Sápmis konferens i Vilhelmina om Samisk matvision och årsmöte beslutade i hel...