Bilder

Anna Gårdmark, docent vid institutionen för akvatiska resurser, SLU. Foto: Viktor Wrange.

2014-11-25 08:30 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Anna Gårdmark, docent och samverkanslektor vid institutionen för akvatiska resurser, SLU. Foto: Viktor Wrange.

Torsk med bytesfisk i magen. Foto: Martin Karlsson, SLU.

2014-11-25 08:30 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Torsk med bytesfisk i magen. Tillgången på fiskbyten av rätt storlek kan vara en nyckel för att förstå torskens brist på återhämtning. Foto: Martin Karlsson, SLU.

Staden Studerad

2014-11-24 13:20 CET FORM/DESIGN CENTER

E-dna-provtagning i Mälaren. På bilden syns Patrik Bohman, institutionen för akvatiska resurser, SLU.

2014-11-17 13:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU E-dna-provtagning i Mälaren. På bilden syns Patrik Bohman, sötvattensforskare vid institutionen för akvatiska resurser, SLU (Sötvattenslaboriatoriet, Drottningholm).

Josephine Johansson, Visuell kommunikation, Malmö högskola

2014-05-12 13:52 CEST FORM/DESIGN CENTER Infographic N∅rrebro Infographic är en teknik som används för att visualisera information. Syftet är att förenkla och skapa förståelse för informationen. Den här bilden är en infographic över en del av området N∅rrebro i Köpenhamn och fungerar som en turistguide. Målet med turistguiden är att den ska vara funktionell och förståelig för målgruppen.

Niclas Lundgren, Visuell kommunikation, Malmö högskola

2014-05-09 14:41 CEST FORM/DESIGN CENTER Virala bilder Varje dag möts vi av en uppsjö av bilder på nätet. Vi både delar med oss och tar del av andras bilder, men vad är det egentligen som får oss att dela med oss av en bild? Arbetet bakom dessa bilder har gått ut på att analysera tidigare virala bilder på ett semiotiskt plan och sedan ur denna analys skapa nya bilder, sprida dessa och se om även de blir virala.

Katja Sandström, Visuell kommunikation, Malmö högskola

2014-05-09 14:18 CEST FORM/DESIGN CENTER THE TAP (2014) Intro till en kort stop motion-animation där en droppande kran får tre trötta kollegor att komma lite närmare varandra. Filmen är gjord i samband med ett examensarbete som undersöker stop motion-tekniken som berättande och gestaltande uttrycksmedel. Dockorna är byggda av ståltråd, bomull, lera och latex.

Elin Kurtsdotter, Grafisk design, Malmö Högskola

2014-05-09 14:05 CEST FORM/DESIGN CENTER Sexuellt våld är ett stort problem i samhället. Jag har med mitt designarbete skapat en broschyr kombinerad med poster som är tänkt att användas i föreläsningssammanhang med ungdomar i åldern 13-19 år. Fokus flyttas från offer till gärningsperson, men behandlar samtidigt flera aspekter av en våldtäkt innebär för offret. Fakta illustreras med informationsgrafik.

Rodrigo Jiménez Reyes, Grafisk design, Malmö Högskola

2014-05-09 14:02 CEST FORM/DESIGN CENTER Varför ser arbetsverktyg ut som de gör på jobbet? Varför finns det ett fokus på funktionaliteten på arbetsplatsen? I Vackrare Vardagsvaror var mitt mål att vända på dessa begrepp som är så djupt inrotade i vårt samhälle. Min lösning till problemet var att lägga lika stor vikt vid form som vid funktion på arbetsverktygen.

Martin Bengtsson, Visuell kommunikation, Malmö högskola

2014-05-09 13:48 CEST FORM/DESIGN CENTER Projektets syfte är att förstå hur en viss grupp av människor tolkar en bild utan text och hur dessa tolkningar förändras med en text. Kan man exempelvis ha en text som är lite missvisande om vad själva bilden säger, och samtidigt bibehålla tillförlitligheten i det visuella uttrycket? Bilderna har använts i en fokusgrupp där de har analyserats både utan och med beskrivande texter.