Bilder

SLU och Dataväxt utvecklar framtidens smarta växtodling

SLU och Dataväxt utvecklar framtidens smarta växtodling

2018-04-25 10:56 CEST

Efter flera lyckade samarbeten inom precisionsodling som resulterat i bl a den internationella gratistjänsten CropSAT (odling med stöd av satellitbilder som visar grödornas tillstånd) och Markdata.se (beslutsstöd med hjälp av en markdatabas över Sverige) tar nu SLU och Dataväxt nästa steg för att utveckla framtidens intelligenta jordbruk. En ny Lab-grupp skapas på SLU för att forska inom beslutsstödsystem för lantbruket. Delar av denna forskning ska resultera i digitala verktyg som ska möjliggöra en ännu effektivare precisionsodling.

Svensk julgransodling kan utvecklas mycket mer

Svensk julgransodling kan utvecklas mycket mer

2018-04-16 08:00 CEST

Nordmannsgran/kungsgran (Abies nordmanniana) i Sverige.

Svensk julgransodling kan utvecklas mycket mer

Svensk julgransodling kan utvecklas mycket mer

2018-04-16 08:00 CEST

Martin Pettersson, SLU, Sveriges första doktor i julgransodling.

Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning

Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning

2018-02-19 08:00 CET

Svensk Travsport (ST) gör en kraftsamling för friskare hästar genom en satsning på forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Fr v Hans Ljungkvist, ST, Linda Höijer, ST, Christine Jakobsson, SLU och Johan Lindberg, ST.

Parasitsvamp effektiv mot skadegörare i lantbruket

Parasitsvamp effektiv mot skadegörare i lantbruket

2018-01-29 08:30 CET

Veteplantor som växt under sju veckor med (till vänster) och utan (till höger) den tillväxtfrämjande svampen. (Foto: Mudassir Iqbal, SLU)

Parasitsvamp effektiv mot skadegörare i lantbruket

Parasitsvamp effektiv mot skadegörare i lantbruket

2018-01-29 08:30 CET

Mudassir Iqbal, doktorand på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi på SLU, som gjort studien som en del av sin doktorsavhandling. (Foto: Magnus Karlsson, SLU)

Grensevilt –svensk-norskt projekt om viltförvaltning

Grensevilt –svensk-norskt projekt om viltförvaltning

2018-01-02 08:30 CET

Älg på språng.

Grensevilt –svensk-norskt projekt om viltförvaltning

Grensevilt –svensk-norskt projekt om viltförvaltning

2018-01-02 08:30 CET

Vargdödad älg.

Grensevilt –svensk-norskt projekt om viltförvaltning

Grensevilt –svensk-norskt projekt om viltförvaltning

2018-01-02 08:30 CET

Järv vid kamerastation.

Grensevilt –svensk-norskt projekt om viltförvaltning

Grensevilt –svensk-norskt projekt om viltförvaltning

2018-01-02 08:30 CET

Varg vid kadaverrester