Bilder

Studenter om hur östra Malmö kan utvecklas

2013-12-12 16:06 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Hur kan man lyfta en hundra hektar stort område av gammal industrimark och göra det till en attraktiv, levande och väl fungerande stadsdel? Den 16-17 december presenterar studenter på masterkursen ”Large Structures” vid SLU i Alnarp sina idéer om östra Malmös framtid. Jessica Svännel är en av studenterna som medverkar.

Studenter om hur östra Malmö kan utvecklas: Förslag Nanna Nordin

2013-12-12 16:03 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Hur kan man lyfta en hundra hektar stort område av gammal industrimark och göra det till en attraktiv, levande och väl fungerande stadsdel? Den 16-17 december presenterar studenter på masterkursen ”Large Structures” vid SLU i Alnarp sina idéer om östra Malmös framtid.

(LAND)SKAPA, SLU Alnarp

2013-09-12 14:19 CEST FORM/DESIGN CENTER

(LAND)SKAPA, SLU Alnarp

2013-09-12 14:18 CEST FORM/DESIGN CENTER

Blädad skog (hyggesfritt skogsbruk)

2013-07-15 10:15 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som verktyg att bevara biologisk mångfald samt andra ekologiska funktioner och strukturer ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet.

Lunglav - en värdefull naturvärdesindikator

2013-07-15 10:13 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som verktyg att bevara biologisk mångfald samt andra ekologiska funktioner och strukturer ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet.

Skogsmaskin som kan användas vid hyggesfritt skogsbruk

2013-07-15 10:11 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som verktyg att bevara biologisk mångfald samt andra ekologiska funktioner och strukturer ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet.

skogsödla

2013-06-07 07:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU skogsödla (Zootoca vivipara), adult (vuxen) hona. Foto: Mattias Wallén

Fjärilsentusiast

2013-06-07 07:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Med en finmaskig håv kan man titta på en fjäril och artbestämma utan att skada den och sedan släppa ut den. Ett annat sätt är att använda kikare och på ett par meters håll se insekten och dess färgmönster tydligt. Foto: Johan Samuelsson.

5X5 – Philip Andersson, Globe Long Haul

2013-05-20 11:45 CEST FORM/DESIGN CENTER