Bilder

Mjölmask råvara i proteinpulver

Mjölmask råvara i proteinpulver

2016-02-03 20:00 CET

3. Docent Rikard Landberg, SLU. (Foto: Julio Gonzalez, SLU)

Mjölmask råvara i proteinpulver

Mjölmask råvara i proteinpulver

2016-02-03 20:00 CET

2. Professor Maud Langton, SLU. (Foto: Julio Gonzalez, SLU)

Mjölmask råvara i proteinpulver

Mjölmask råvara i proteinpulver

2016-02-03 20:00 CET

1. Mjölmaskar kan bli en utmärkt råvara för proteinpulver, visar en ny studie från SLU. (Foto: Xue Zhao, SLU)

Anneli Häyrén: genusanalys av den ojämställda rekryteringsprocessen

Anneli Häyrén: genusanalys av den ojämställda rekryteringsprocessen

2015-12-14 07:49 CET

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU, har med hjälp av Anneli Häyrén vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, undersökt varför kompetenta kvinnor inte sökt högre tjänster i den utsträckning som kan förväntas.

Lisa Sennernby Forsse, rektor för SLU, och Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Mark Harris.

Lisa Sennernby Forsse, rektor för SLU, och Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Mark Harris.

2014-12-18 11:09 CET

En ny sexårig ramöverenskommelse om samverkan mellan SLU och Havs- och vattenmyndigheten skrivs under. På bilden syns från vänster: Lisa Sennernby Forsse, rektor för SLU, och Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Mark Harris.

Hoten mot marken

Hoten mot marken

2014-12-05 14:15 CET

Världens jordar står inför en rad olika hot som skulle kunna undergräva själva grunden till vårt nuvarande sätt att leva. Forskare från hela Europa arbetar tillsammans för att tackla hoten mot marken, däribland forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Anna Gårdmark, docent vid institutionen för akvatiska resurser, SLU. Foto: Viktor Wrange.

Anna Gårdmark, docent vid institutionen för akvatiska resurser, SLU. Foto: Viktor Wrange.

2014-11-25 08:30 CET

Anna Gårdmark, docent och samverkanslektor vid institutionen för akvatiska resurser, SLU.

Torsk med bytesfisk i magen. Foto: Martin Karlsson, SLU.

Torsk med bytesfisk i magen. Foto: Martin Karlsson, SLU.

2014-11-25 08:30 CET

Torsk med bytesfisk i magen. Tillgången på fiskbyten av rätt storlek kan vara en nyckel för att förstå torskens brist på återhämtning. Foto: Martin Karlsson, SLU.

Staden Studerad

Staden Studerad

2014-11-24 13:20 CET

E-dna-provtagning i Mälaren. På bilden syns Patrik Bohman, institutionen för akvatiska resurser, SLU.

E-dna-provtagning i Mälaren. På bilden syns Patrik Bohman, institutionen för akvatiska resurser, SLU.

2014-11-17 13:00 CET

E-dna-provtagning i Mälaren. På bilden syns Patrik Bohman, sötvattensforskare vid institutionen för akvatiska resurser, SLU (Sötvattenslaboriatoriet, Drottningholm).