Pressmeddelanden

The correct surface treatment can be decisive. Troax reduces the lead time for galvanized machine guards.

The correct surface treatment can be decisive. Troax reduces the lead time for galvanized machine guards.

2013-10-25 08:39 CEST
Our solutions have to be adaptable for all types of environments and customer requireme...

Rätt ytbehandling kan vara avgörande. Troax kortar ledtiden för galvaniserat maskinskydd.

Rätt ytbehandling kan vara avgörande. Troax kortar ledtiden för galvaniserat maskinskydd.

2013-10-25 08:39 CEST
Våra lösningar ska passa för alla tänkbara miljöer och behov våra kunder kan ha och eft...

Troax smarta dörr-kit för maskinskydd spar värdefulla resurser för kunderna

Troax smarta dörr-kit för maskinskydd spar värdefulla resurser för kunderna

2013-09-11 09:59 CEST
- Återigen har vi lyssnat på marknaden och till våra kunders behov och utvecklat ett sm...

New floor distance for Troax machine guard panels

New floor distance for Troax machine guard panels

2013-02-13 13:42 CET
Troax changes the panel height of all machine guard panels. “We have listened to reque...

Ny panelhöjd ändrar golvspalten på Troax maskinskyddssortiment

Ny panelhöjd ändrar golvspalten på Troax maskinskyddssortiment

2013-02-13 13:41 CET
Troax ändrar panelhöjden för samtliga paneler anpassade för maskinskydd. ”Vi har lyssna...

En revolution i dina händer

En revolution i dina händer

2012-01-10 12:05 CET
Nu har Troax återigen lyssnat på marknaden och kundernas behov vilket lett till nästa s...

A revolution in your hands

A revolution in your hands

2012-01-10 12:04 CET
Troax has again listened to the market and the needs of its customers, leading to the n...