Pressmeddelanden

Självlagande elnät är framtiden

2012-03-14 08:47 CET KTH Det är med hjälp av nästa generations mobilnät - 4G - som våra elnät ska bli smarta. Elavbrotten ska både enklare och snabbare att laga, vilket är skönt i ett land som Sverige där stormar och snöfall avlöser varandra under vinterhalvåret.

2012-01-31 13:28 CET Interactive Institute Swedish ICT Interactive Institute har tillsammans med Fortum, ABB, Electrolux, JM, NCC, HSB, ByggVesta och KTH nu beviljats stöd av VINNOVA för att skapa det första exemplaret av det aktiva huset i Norra Djurgårdsstaden. Design är en viktig ingrediens i skapandet av dessa systemlösningar för smarta elnät och därför har Energimyndigheten också beviljat Interactive Institute forskningsstöd inom detta område.

2010-05-27 11:17 CEST Fortum Sverige AB Fortum och Skanska har utvecklat ett nytt koncept för stadsboende, där nya lösningar inom smarta nät (Smart Grids) erbjuds konsumenten. Pilotprojektet i Mäkkylä, Esbo i Finland gäller lägenheter, den vanligaste bostadsformen i staden.