Pressmeddelanden

Landets socialchefer vill åter till Jönköping

Landets socialchefer vill åter till Jönköping

2017-09-29 12:36 CEST
Upp till 800 socialchefer, beslutsfattare inom socialtjänst, vård och omsorg, kommer ti...

Utbildning, kompetens och tid till klienterna - viktigast för kvalitet i socialt arbete

Utbildning, kompetens och tid till klienterna - viktigast för kvalitet i socialt arbete

2017-02-10 09:00 CET
Ett slumpmässigt urval av socionomer fick frågan vilka de viktigaste kriterierna för kv...

Ny socialchef i Lidköpings kommun

Ny socialchef i Lidköpings kommun

2017-01-25 15:09 CET
Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg idag Helen Smith till ny förvaltningschef på Socia...

Socionomer har många goda skäl att satsa på en ledarskapskarriär

Socionomer har många goda skäl att satsa på en ledarskapskarriär

2016-09-20 13:16 CEST
Siw Lideståhl, förvaltningschef på socialförvaltningen / Socialchef i Haninge kommun, g...

Myndighetsutövande chefer har nyckel­uppdrag på socialförvaltningen

Myndighetsutövande chefer har nyckel­uppdrag på socialförvaltningen

2016-09-19 13:05 CEST
Framtidens Karriär – Socionom har genomfört en undersökning mot socionomer i Sverige. ...

Socionomerna vill ha 35–40 000 kr i lön efter tio år i socialt arbete.

Socionomerna vill ha 35–40 000 kr i lön efter tio år i socialt arbete.

2016-09-14 15:32 CEST
Framtidens Karriär – Socionom genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av ...

9 av 10 socionomer: Arbetsbelastning och personalomsättning allvarliga problem i socialtjänsten

9 av 10 socionomer: Arbetsbelastning och personalomsättning allvarliga problem i socialtjänsten

2016-09-09 09:00 CEST
Över 90% av socionomerna betraktar arbetsbelastningen och personalomsättningen inom soc...

Klientkontakten värderas högst i socionomernas sociala arbete

Klientkontakten värderas högst i socionomernas sociala arbete

2016-03-09 16:01 CET
"Vad trivs du bäst med i ditt sociala arbete?" Den frågan fick ett slumpmässigt urval a...

Socionomerna vill ha mer tid till verksamhetsutveckling och egen utveckling

Socionomerna vill ha mer tid till verksamhetsutveckling och egen utveckling

2016-03-07 17:28 CET
"Om du skulle få mer arbetstid att disponera över, vad skulle du då använda din frigjor...

Sociomerna vill ha 45.000 kronor i slutlön

Sociomerna vill ha 45.000 kronor i slutlön

2016-03-01 16:46 CET
Vad anser du är en rimlig lön för en socionom efter 30 års arbete?? -29% 45.000 k...