Pressmeddelanden

Kritik mot åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro: "Direkt dåligt för den sjuke och arbetsgivaren"

2015-09-23 11:08 CEST Centerpartiet Solveig Zander, socialförsäkringspolitisk talesperson för Centerpartiet, kommenterar det åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro som Annika Strandhäll presenterat. - Det kanske fungerar för vården, men blir direkt dåligt för den sjuke och arbetsgivaren, säger Solveig Zander.

2015-08-19 12:57 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden menar att Socialförsäkringarnas syfte måste vara att trygga försörjningen på en god nivå även för de människor i vårt samhälle som aldrig kommer att kunna arbeta. Därför är Handikappförbunden mycket kritiska till att en stor grupp människor faktiskt utelämnas i utredningens förslag.

Vill du vara företagare eller förälder? #Föräldrafällan

2015-03-05 07:24 CET Företagarna Företagare är föräldralediga betydligt kortare tid än andra och dessutom oftast på deltid. Trots det tvingas åtta av tio företagare bryta mot reglerna i föräldraförsäkringen under sin föräldraledighet. Man får nämligen inte jobba på kvällar och helger när man tar ut föräldrapenning, men som företagaer är risken stor att man inte har någon verksamhet att komma tillbaka till, om man låter bli.

Företagarna om Socialförsäkringsutredningen: "Viktiga förbättringar av företagares sociala skydd"

2015-03-02 13:52 CET Företagarna - Kommittén har lyssnat på Företagarnas synpunkter och föreslår nu flera viktiga reformer för att öka företagares sociala trygghet. Småföretagen skapar idag fyra av fem jobb och att förbättra det sociala skyddet vid sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet är viktigt för att fler ska våga starta och utveckla sina företag, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

2014-08-20 11:39 CEST JP Infonet AB Annika Thid från Legio Advokatfirma blir ny författare för JP Infonets informationstjänster JP Trafiknet och JP Socialförsäkringsnet.

2014-03-25 14:05 CET Småföretagarnas Riksförbund Småföretagarna bidrar med de nya jobben i Sverige. Att de då ”belönas” med ett mycket sämre socialt skyddsnät jämfört med anställda är djupt orättvist.

2014-02-25 08:01 CET Handikappförbunden Många människor får inte den rehabilitering de behöver. Nu måste rätten till aktiva insatser kopplas till tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan. Tidsgränserna blir då en garant för att individen får sin rehabilitering – istället för ett hot om att kastas ut ur socialförsäkringssystemet, menar Handikappförbunden.

2014-02-24 09:06 CET JP Infonet AB Nu lanserar JP Infonet sin senaste juridiska informationstjänst inom det förändringsbenägna området socialförsäkringsrätten. JP Socialförsäkringsnet är en rättsdatabas som bland annat innehåller nyheter, vägledande avgöranden, regler, expertanalyser och referat.

2012-09-09 16:27 CEST Allt om Lön Sverige AB

2012-06-11 15:46 CEST Almega Med anledning av den pågående socialförsäkringsutredningen bjuder Almega och Rådhusgruppen City in till ett seminarium om bl.a. sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Onsdagen den 13 juni kl. 13.30 – 18.00 Lokal: Summits lokaler, Grev Turegatan 30