Dokument

Faktabilaga pressmeddelande 2013-01-04

Faktabilaga pressmeddelande 2013-01-04

2013-01-04 09:00 CET

Faktabilaga till pressmeddelande 2013-01-04 med titeln "Socialstyrelsens chef van att m...

Håll koll på titlarna

Håll koll på titlarna

2011-03-01 16:36 CET

Ge oss en statlig konsumentupplysning om vad en legitimation står för vad gäller kompet...

Socialstyrelsens tredje brev till kliniker i november 2009

2010-02-26 15:14 CET

Den 16 november 2009, när landets abortkliniker endast samlat information om utländska ...

Socialstyrelsens andra brev till kliniker i februari 2009

2010-02-26 15:08 CET

Regeringen gav Socialstyrelsen uppdraget att begära in statistik över utländska kvinnor...

Socialstyrelsens första brev till kliniker i december 2008

2010-02-26 15:05 CET

Regeringen gav Socialstyrelsen uppdraget att begära in statistik över utländska kvinnor...

Socialstyrelsens informationsbrev till kliniker med tillstånd att utföra aborter

Socialstyrelsens informationsbrev till kliniker med tillstånd att utföra aborter

2010-02-26 12:34 CET

Ur brevet: "De aborter som den nya statistiken avser är aborter där kvinnan själv betal...

Socialstyrelsen ute på hal is när det gäller statistik om utländska kvinnors aborter i Sverige

Socialstyrelsen ute på hal is när det gäller statistik om utländska kvinnors aborter i Sverige

2010-02-26 12:18 CET

Socialstyrelsens nya rapport hävdar att "under 2009 gjorde 132 utländska kvinnor abort ...

Utsatta barn. Konferens i Stockholm 26-27 januari 2010

Utsatta barn. Konferens i Stockholm 26-27 januari 2010

2009-10-13 11:04 CEST

På konferensen har vi samlat de främsta experterna samt de kommuner som har lyckats. Hä...

Rättssäkra barnavårdsutredningar

Rättssäkra barnavårdsutredningar

2009-07-06 09:29 CEST

Under den här kursen får du praktiska verktyg och metoder för att säkerställa kvalitet ...

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

2009-07-06 09:27 CEST

På konferensen Arbetsterapeutens nya roll och funktion får du de senaste verktygen du b...