Pressmeddelanden

Ojämlik väntan för njursjuka

2016-07-07 06:00 CEST
Det är fortsatt mycket stora variationer mellan Sveriges regioner när det gäller att ta...

Våga möta det sällsynta!

Våga möta det sällsynta!

2016-06-28 14:13 CEST
Hur skapar vi jämlika villkor för personer med sällsynta diagnoser? Fler än 390 000 per...

ADHD-kritiker hade rätt i allt

ADHD-kritiker hade rätt i allt

2016-06-17 21:04 CEST
ALLT det som kritiker till ADHD-diagnoser och pillerutskrivning varnade för har nu sket...

Brist på sjuksköterskor har skapat allvarlig konsekvens för njursjuka

2016-05-23 06:00 CEST
Under lång tid har det varit en turbulent personalsituation vid flera av landets dialys...

Umeå universitet får uppdrag att genomföra kunskapsprov för nyanlända läkare

Umeå universitet får uppdrag att genomföra kunskapsprov för nyanlända läkare

2016-04-26 10:14 CEST
Umeå universitet får till uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra kunskapsprov för att...

Socialstyrelsens ADHD-expert Kerstin Malmberg sågad av ledande amerikansk psykiatriker

Socialstyrelsens ADHD-expert Kerstin Malmberg sågad av ledande amerikansk psykiatriker

2016-04-15 21:03 CEST
Socialstyrelsens Kerstin Malmberg vilseledde i ett expertutlåtande Högsta förvaltningsd...

Färre levande njurdonatorer – åtgärder krävs

2016-04-11 06:02 CEST
Långa utredningstider, bristande rutiner i sjukvården och byråkratiskt krångel försvåra...

Ojämn nationell spridning av ny kunskap inom hälso- och sjukvård

Ojämn nationell spridning av ny kunskap inom hälso- och sjukvård

2016-04-04 07:00 CEST
Effektiva nya metoder för att diagnosticera, förebygga och behandla sjukdomar utvecklas...

Vård Sverige krisen - kan det bli värre än så här minister Gabriel Wikström och Sveriges Regering/riksdag?

2016-03-28 22:35 CEST
Är Sverige det förgiftade folket? Kan motsatsen bevisas bortom all rimlig tvivel? Har S...