Pressmeddelanden

Bruk eller missbruk? Stora skillnader i hur alkohol- och narkotikakonsumtion uppfattas

2015-02-16 07:02 CET Stockholms universitet Vårdpersonal uppfattar alkohol- och narkotikakonsumtion olika beroende på vem du är som använder substanserna. Faktorer som social situation, ålder, familjesituation och i vissa fall kön påverkar personalens uppfattningar om hur allvarlig situationen är och hur den bör hanteras. Bedömningarna skiljer sig även mellan personal i socialtjänsten och landstinget.

Fredrik Gunnarsson blir verksamhetschef på Sankt Lukas Stockholm

2014-03-06 13:43 CET Skyddsvärnet Fredrik Gunnarsson lämnar Skyddsvärnet för att bli verksamhetschef vid Sankt Lukas Stockholms- och Gotlandsmottagning som är en av Sveriges största psykoterapimottagningar.

2013-05-22 07:30 CEST Sundsvalls kommun På onsdag 22 maj klockan 14.00-15.30 berättar Johan von Essen om sin forskning för anställda i Sundsvalls kommun. Platsen är Kulturmagasinet, lokal Nordstiernan. Media är välkomna att lyssna och ta del avforskningsresultaten. Johan von Essen är teologie doktor i systematisk teologi med livsåskådning vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm.

2013-04-20 17:26 CEST Tedestrand coaching AB Vårt tänkande om psykologi har präglats sedan Freud. Ingenting har i grunden förändrats sedan dess. Hur månnga teorier vi än skapar - eller skapat så lever Illusionen att samtalet är den bärande grunden för lösningen av psykets kompelxitet. Nej säger jag, det är omöjligt, kompelxitetsreglerna förbjuder denna vanföreställning.

2011-09-30 12:39 CEST Umeå universitet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, satsar cirka 43 miljoner kronor på fjorton forskningsprojekt vid Umeå universitet.

2011-05-04 09:52 CEST Umeå universitet Varför är socialbidragstagande så vanligt bland ensamstående mammor? Och hur samverkar muslimska församlingar med samhället i övrigt? Färska resultat omkring dessa frågor presenteras i det nya numret av Socialvetenskaplig tidskrift, vars redaktion finns vid Umeå universitet.

2011-02-22 09:58 CET Umeå universitet Vad gör äldre med hemtjänst som helst vill ha ett kvinnligt vårdbiträde eller personal med viss etnicitet? Har den förstärkta arbetslinjen samma förutsättningar i norr? Det är två aktuella frågor som diskuteras i det nya numret av Socialvetenskaplig tidskrift, vars redaktion finns vid Umeå universitet.