Pressmeddelanden

#26 – HELT UPPLÅST NUMMER: Guldläge inför #almedalen15

2015-06-26 15:49 CEST Feministiskt Perspektiv Samtyckesreglering, individualiserad föräldraförsäkring, stärkt ställning för stjärnfamiljer och en jämställdhetsmyndighet – det är reformerna med starkast stöd just nu bland de demokratiska partierna i riksdagen och Feministiskt initiativ. Men utredningar inväntas, synen på omfattning och tidpunkt varierar. När det gäller pensionssystem och löner gäller fortfarande främst fromma förhoppningar.

#24 - tisdag: MP-ledningen grillas om sin feminism

2015-06-09 15:18 CEST Feministiskt Perspektiv Med ambitionen att Miljöpartiet (MP) ska bli Sveriges bästa feministiska parti gick partiets jämställdhetskommitté förra veckan ut med fem frågor till partistyrelsekandidaterna om deras feminism. Hittills har få svarat men Gabriela Velasquez, sammankallande för Miljöpartiets jämställdhetskommitté hoppas det ska rassla till innan kongressen startar på fredag.

#23 FREDAG: Hälften av kandidaterna i valet till mexikanska kongressen är kvinnor

2015-06-05 14:34 CEST Feministiskt Perspektiv På söndag går Mexiko till val. Lagstiftningen har ändrats i ett försök att komma åt korruption i valannonseringen, men också så att könsbalans bland kandidaterna har blivit ett bindande krav. Förtroendet för det politiska systemet är dock kört i botten, och mödrarna till 43 lärarstudenter som varit försvunna i åtta månader uppmanar till bojkott. Foto: César Martínez López/CIMAC

Kvinnor i Turkiet vänder Erdoğan ryggen i historiskt val

2015-06-05 07:55 CEST Feministiskt Perspektiv Först var det kurdiska kvinnor som under ett besök under valrörelsen i Igdir vände Turkiets president Tayyip Erdoğan ryggen samtidigt som de visade segertecknet. En upprörd Erdoğan tilltalade kvinnorna med fula ord. Då slöt feminister upp i ”vända ryggen”-kampanjen inför parlamentsvalet i Turkiet den 7 juni. Valet kommer att avgöra inte bara Turkiets framtid, utan även regionens.

#23 tisdag: Brandmän på landsbygden mer inkluderande

2015-06-02 14:34 CEST Feministiskt Perspektiv Äldre män på landsbygden är betydligt mer positiva till jämställdhetsarbete i räddningstjänsten än yngre män i storstäder. I den äldsta gruppen, 60–69-åringarna, var 74 procent positiva mot 55 procent bland tjugo- och trettioåringarna. Det visar forskning om räddningstjänsten som bedrivits under flera år av genusforskare med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

#21 – tisdag: Ingen kompensation för pensionssystemets förlorare

2015-05-19 12:39 CEST Feministiskt Perspektiv Regeringen har aviserat krafttag för att komma åt det faktum att det svenska pensionssystemet missgynnar kvinnor. Men någon politisk vilja att göra om nuvarande pensionssystem finns inte, och möjligheterna att lösa problemen inom systemets ramar är små. – Det är inte pensionssystemets uppgift att kompensera en ojämlik arbetsmarknad, säger Ole Settergren, analytiker på Pensionsmyndigheten.

#19 – fredag: Sverige vaknar ständigt upp

2015-05-08 15:27 CEST Feministiskt Perspektiv Hur tror folk att judar lyckades ta sig in över Sveriges gränser under andra världskriget? Tusentals människor drunknade på vägen i skrangliga båtar. Men minnet är kort. Det konstaterar historikern Heléne Lööw 70 år efter krigsslutet i ett samtal med Feministiskt Perspektivs Jenny Rönngren om samhällsklimatet då och nu. Lööws senaste bok om Sverige och nazismen handlar om åren 2000-2014.

Storbritannien går till val utan jämställdhetsdebatt

2015-05-05 16:06 CEST Feministiskt Perspektiv Storbritannien går till val nu på torsdag. Ett ödesval kallas det som kan påverka hela Europa. Det är flera frågor som dominerar valrörelsen, ”invandrarfrågan”, hälsovård, utbildning samt de höga studentavgifterna är bland dem. Jämställdhetsfrågor har lyst med sin frånvaro. Därför bildades Women’s Equality Party – för sent för att väljas men inte för att påverka.

Oväntat uppsving för feminismen i finska valet

2015-04-17 07:23 CEST Feministiskt Perspektiv På söndag går Finland till val. 200 ledamöter ska ta plats i riksdagens bänkar. Inför valet har landets kvinnoorganisationer satsat på att göra valet feministiskt. Mer än trehundra kandidater, av totalt 2 146, har avlagt löfte om att verka för jämlikhet, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Aleksandra Eriksson och Ella Huhta rapporterar.

#16 – tisdag: Vapen utom mänsklig kontroll diskuteras hela veckan i FN

2015-04-14 13:16 CEST Feministiskt Perspektiv Militär användning av drönare för att utföra riktade mord mot påstådda terrorister i stater som Afghanistan, Pakistan och Jemen omkullkastar grunderna för gällande internationell rätt, staters suveräna maktutövning och även innebörden av begreppet människa. Edda Manga reder ut bakgrunden samtidigt som experter samlas i Genève för att besvara frågan: Ska robotar tillåtas fatta livsavgörande beslut?