Pressmeddelanden

HYBRIDERNA ÄR I TOPP I ÅRETS SORTFÖRSÖK I HÖSTKORN

HYBRIDERNA ÄR I TOPP I ÅRETS SORTFÖRSÖK I HÖSTKORN

2019-08-16 13:00 CEST
När nästan alla av årets försöksresultat för höstkornssorter kan överblickas, så ligger...

Odling av spannmål per företag störst i Västmanlands län

Odling av spannmål per företag störst i Västmanlands län

2019-07-18 10:13 CEST
Odling av spannmål per företag är störst i Västmanlands län med 72 hektar per företag o...

Fina spannmålsfält och bra vallskörd i södra Sverige

Fina spannmålsfält och bra vallskörd i södra Sverige

2019-07-15 10:06 CEST
Prognosen för skörden i södra Sverige ser bra ut. Stora arealer höstgrödor och hög skör...

Höga vallskördar och fina spannmålsfält i västra Sverige

Höga vallskördar och fina spannmålsfält i västra Sverige

2019-07-15 09:23 CEST
Prognosen för skörden i västra Sverige ser bra ut. Stora arealer höstsådd är en bidraga...

Ekologiska spannmålsskörden minskade med 38 procent

Ekologiska spannmålsskörden minskade med 38 procent

2019-06-26 09:30 CEST
Förra sommarens torka ledde på många håll till missväxt och låga skördenivåer för spann...

Lantmännens spannmålsanläggning i Hargshamn är invigd

Lantmännens spannmålsanläggning i Hargshamn är invigd

2019-05-16 14:28 CEST
Idag öppnade Lantmännen sin nya spannmålsanläggning i Hargshamn och tog i samband med i...

Svenskt ekoindex backar 3,9 % i kvartal 1

2019-05-16 10:19 CEST
Ekologiska Lantbrukarnas index för försäljningen av ekologiska livsmedel i dagligvaruha...

Nyhet ger svenska spannmålsodlare möjlighet till bättre etablering

Nyhet ger svenska spannmålsodlare möjlighet till bättre etablering

2019-05-02 07:16 CEST
Vid sådd är det frisk utsäde som lägger grunden för det som ska bli en hög skörd. Efter...

EKO-förmedlingen – Ny app som förenklar mellangårdshandel

2019-03-21 09:10 CET
​Den 21 mars lanseras en ny app för handel med foder, livdjur, gödsel, maskiner och tjä...

Goda utsikter inför skörden 2019 – positiva tecken efter fjolårets katastrofskörd

2019-01-31 09:03 CET
Lantmännen summerar läget inför skörden 2019. Med en stor höstsådd och god tillgång på ...