Pressmeddelanden

Företagarna i Norrbotten är mycket positiva till bankernas engagemang

2015-06-10 14:01 CEST Sparbanken Nord Företagarna i Norrbotten är mycket positiva till bankernas engagemang än vad svenska företagare är i snitt. Det visar senaste Småföretagsbarometern från Företagarna Norrbotten och Sparbanken Nord.

Sparbanken Nord - Framtidsbanken i Piteå delade ut 93 000 kronor

2015-06-04 14:00 CEST Sparbanken Nord Den 4 juni samlades representanter från organisationer och föreningar i Piteå kommun för att ta emot 93 000 kronor från Sparbanken Nord - Framtidsbanken. - Vi tycker det är viktigt att uppmärksamma föreningar och eldsjälar som gör så mycket gott i Piteå. Genom Sparbanken Nord - Framtidsbanken kan bankens vinster arbeta för regionens bästa, säger Thomas Nordberg, kontorschef i Piteå.

Charlotte Kalla viktig kugge i visionerna för Norrbotten

2015-04-30 09:04 CEST Sparbanken Nord Charlotte Kalla skriver på för tre nya år som ambassadör för Sparbanken Nord.

2015-02-12 16:14 CET Sparbanken Nord Riksbanken sänker reporäntan till -0,10 procent från och med 18 februari. Anledningen till beslutet är en ökad osäkerhet i omvärlden vilket riskerar en för låg inflationstakt. Sparbankens grundidé är att främja sparandet ända sedan starten 1852. Med respekt för vårt historiska arv kommer vi inte att införa negativa inlåningsräntor. Kunderna ska känna förtroende för Sparbanken Nord.

2014-11-28 09:20 CET Sparbanken Nord På Sparbanksdagen 27 november kom tomten till fler av Sparbanken Nords kontor runt om i Norrbotten. Banken delade ut 372 000 kronor till organisationer, föreningar och eldsjälar som gör bra saker för regionen.

Mottagare av årets Sparbanken Nords Kulturpris är Mikael Niemi.

2014-10-23 14:49 CEST Sparbanken Nord Mottagare av årets Kulturpris på 25 000 kronor är Mikael Niemi för att han har berikat den norrbottniska kulturen genom sitt författarskap. Hans senaste bok "Fallvatten" berättar en spännande katastrofskildring om Norrbotten och vad naturens krafter kan åstadkomma. Ett annat känt verk är "Populärmusik från Vittula".

2014-10-20 08:05 CEST Svenska Kunskapsförlaget Sparbanken Nord och lokala företag i Norrbottens län ger över 6 000 elever möjligheten att få unika läromedel inom hållbar utveckling. Natur & Miljöboken är en serie läromedel om miljö och hållbar utveckling. Serien består av tre steg och är avsedd för grundskolans årskurser 4 till 6.Förlaget bakom Natur & Miljöboken är Svenska Kunskapsförlaget.

2014-10-10 10:13 CEST Sparbanken Nord Sparbanken Nord får höga betyg av kunderna, enligt Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning av kundnöjdhet i bankbranschen. Banken ligger över snittet för bankbranschen. Kunderna uppskattar speciellt personalens bemötande och engagemang. De gillar också att de kan göra sina bankärenden via mobil, internet och telefon och de tycker att det är enkelt att vara kund i Sparbanken Nord.

2014-09-18 15:10 CEST Sparbanken Nord Sparbanken Nord redovisar ett rörelseresultat på drygt 133 mkr för perioden januari till juni 2014. En positiv och stabil resultatutveckling som tryggar bankens långsiktiga engagemang och satsningar för regionens utveckling.

2014-06-19 13:33 CEST Sparbanken Nord IFK Arvidsjaur har ett femtiotal fotbollsspelare. I år kommer ett cuplag att delta på Gothia Cup och Piteå Summer Games. I truppen finns spelare från olika länder och kulturer, ett antal är ensamkommande flyktingbarn. Föreningen jobbar målinriktat för att berika och respektera varandra oavsett bakgrund och kultur. Sparbanken Nord gillar och stöttar detta och ger ett bidrag på 25 000 kronor.