Pressmeddelanden

Klar förändring i konjunkturbilden för Finlands ekonomi

Klar förändring i konjunkturbilden för Finlands ekonomi

2018-12-11 07:00 CET
Det finns nu klara tecken på att den ekonomiska tillväxten i Finland avmattas, berättar...

Fortsatt osäkra tider i bostadshandeln år 2019

Fortsatt osäkra tider i bostadshandeln år 2019

2018-11-27 07:00 CET
Prognoserna för ett år sedan om en livligare bostadsmarknad och en ökning av antalet så...

Nya Sparbanken Miljö-fonden svarar på den stora efterfrågan på etiska placeringsobjekt

Nya Sparbanken Miljö-fonden svarar på den stora efterfrågan på etiska placeringsobjekt

2018-11-19 07:00 CET
Den nya generationens småplacerare föredrar etiska placeringsobjekt och noggrannare inf...

Den inrotade attityden om unga kan skrotas – de unga vill spara, förhåller sig positiva till sin ekonomi och ser placeringar som ett värdeval

Den inrotade attityden om unga kan skrotas – de unga vill spara, förhåller sig positiva till sin ekonomi och ser placeringar som ett värdeval

2018-10-31 07:00 CET
De unga tänker aktivare och med större förhoppningar på att börja spara än den övriga b...

Sparbanksgruppen donerar över 785 000 euro – betoningen ligger på att stöda unga

Sparbanksgruppen donerar över 785 000 euro – betoningen ligger på att stöda unga

2018-10-23 08:00 CEST
År 2018 har Sparbankerna sammanlagt redan donerat över 785 000 euro till olika välgören...

EPSI Rating-resultaten har publicerats: Sparbankens kundnöjdhet fortfarande bland de bästa

EPSI Rating-resultaten har publicerats: Sparbankens kundnöjdhet fortfarande bland de bästa

2018-10-01 08:00 CEST
Sparbanken klarade sig igen ypperligt i EPSI Ratings årliga kundundersökning gällande b...

Stämningen i ekonomin är positiv men mera avvaktande än tidigare

Stämningen i ekonomin är positiv men mera avvaktande än tidigare

2018-09-04 07:00 CEST
I den finländska ekonomin har det första halvåret 2018 gått enligt förväntningarna – st...

Sparbanksgruppen på väg mot sina mål – satsningarna på digitala tjänster ökar tillgängligheten till personlig bankservice

Sparbanksgruppen på väg mot sina mål – satsningarna på digitala tjänster ökar tillgängligheten till personlig bankservice

2018-08-15 08:05 CEST
Sparbanksgruppen är på god väg mot sitt strategiska mål att erbjuda marknadens bästa ko...

Sparbanksgruppen fördjupar med Fundu Platform Oy sitt samarbete inom lånebaserad gräsrotsfinansiering

Sparbanksgruppen fördjupar med Fundu Platform Oy sitt samarbete inom lånebaserad gräsrotsfinansiering

2018-06-15 08:00 CEST
Sparbanksgruppen och Fundu, som förmedlar lånebaserad gräsrotsfinansiering, intensifier...

Sparbanksgruppen inleder produktsamarbete med Taaleri

Sparbanksgruppen inleder produktsamarbete med Taaleri

2018-06-13 08:00 CEST
Taaleri och Sparbanksgruppen har undertecknat ett avtal om produktsamarbete. Målet är a...