Pressmeddelanden

Arla tar nytt steg i koncernens besparingsstrategi - sänker kostnaderna i Sverige med 100 MKR

2015-11-10 12:00 CET
​Arla lyckades höja mjölkpriset till ägarna – Arlabönderna – i oktober. Men det är fort...

Finansförbundet kräver Nordea på en förklaring till fördubblingen av sparprogrammet

Finansförbundet kräver Nordea på en förklaring till fördubblingen av sparprogrammet

2014-01-29 16:41 CET
Nordea har beslutat att fördubbla sitt sparprogram till drygt 8 miljarder kronor samtid...

Euroländer vill stoppa bankstöd till Spanien

2012-09-26 16:10 CEST
Tyskland, Finland och Nederländerna vill hindra Spanien att få EU-stöd till sina krisba...