Pressmeddelanden

2014-01-30 09:00 CET Bovision AB

Fritidshusbarometern: Stort utbud och långa annonstider trots att sommaren är här

2012-07-05 06:31 CEST Bovision AB Det finns fler fritidshus till salu nu än för en månad sedan, trots att utbudet oftast minskar i juli. Samtidigt tar det allt längre tid att sälja fritidshus. Annonserna ligger ute nästan 70 procent längre tid nu jämfört med för ett år sedan. Det framgår av statistik från Bovision.se, den oberoende marknadsplatsen för bostäder.

Fritidshusbarometern: Fler hus till salu i Norrbotten trots att sommaren är här

2012-07-05 06:30 CEST Bovision AB I Norrbottens län har utbudet på fritidshus ökat något i jämförelse med föregående månad. Trenden är skönjbar i hela landet, då fler hus traditionellt sett är till salu i juli. Dock bryter Norrbotten av från genomsnittet när det gäller annonstid. 126 dagar är siffran för hela riket, men i Norrbotten tycks sommarhusen aningen mer lättsålda och har en genomsnittlig försäljningstid på 120 dagar.

Fritidshusbarometern: Fler hus till salu i Kronoberg trots att sommaren är här

2012-07-05 06:30 CEST Bovision AB I Kronobergs län har utbudet på fritidshus ökat något i jämförelse med föregående månad. Trenden är skönjbar i hela landet, då fler hus traditionellt sett är till salu i juli. Dock bryter Kronobergs län av från genomsnittet när det gäller annonstid. 126 dagar är siffran för hela riket, men i Kronoberg tycks sommarhusen aningen mer svårsålda och har en genomsnittlig försäljningstid på 196 dagar.

Fritidshusbarometern: Fler hus till salu i Kalmar trots att sommaren är här

2012-07-05 06:30 CEST Bovision AB I Kalmar län har utbudet på fritidshus ökat något i jämförelse med föregående månad. Trenden är skönjbar i hela landet, då fler hus traditionellt sett är till salu i juli. Dock bryter Kalmar län av från genomsnittet när det gäller annonstid. 126 dagar är siffran för hela riket, men i Kalmar tycks sommarhusen aningen mer svårsålda och har en genomsnittlig försäljningstid på 136 dagar.

Fritidshusbarometern: Färre hus till salu i Jönköping

2012-07-05 06:30 CEST Bovision AB I Jönköpings län har utbudet på fritidshus minskat något i jämförelse med föregående månad, trots att fler hus traditionellt sett är till salu i juli. Även när det gäller annonstid bryter Jönköping av från övriga landet. 126 dagar är siffran för riktet, men i Jönköping tycks sommarhusen aningen mer svårsålda och har en genomsnittlig försäljningstid på 168 dagar, enligt siffror från Bovision.se.

Fritidshusbarometern: Fler hus till salu i Jämtland trots att sommaren är här

2012-07-05 06:30 CEST Bovision AB I Jämtlands län har utbudet på fritidshus ökat något i jämförelse med föregående månad. Trenden är skönjbar i hela landet, då fler hus traditionellt sett är till salu i juli. Dock bryter Jämtlands län av från genomsnittet när det gäller annonstid. 126 dagar är siffran för hela riket, men i Jämtland tycks sommarhusen svårsålda och har en genomsnittlig försäljningstid på 237 dagar.

Fritidshusbarometern: Fler hus till salu i Halland trots att sommaren är här

2012-07-05 06:30 CEST Bovision AB I Hallands län har utbudet på fritidshus ökat något i jämförelse med föregående månad. Trenden är skönjbar i hela landet, då fler hus traditionellt sett är till salu i juli. Dock bryter Hallands län av något från genomsnittet när det gäller annonstid. 126 dagar är siffran för hela riket, men i Halland tycks sommarhusen mer lättsålda och har en genomsnittlig försäljningstid på 107 dagar.

 Fritidshusbarometern: Fler hus till salu i Gävleborg trots att sommaren är här

2012-07-05 06:30 CEST Bovision AB I Gävleborgs län har utbudet på fritidshus ökat något i jämförelse med föregående månad. Trenden är skönjbar i hela landet, då fler hus traditionellt sett är till salu i juli. Dock bryter Gävleborgs län av något från genomsnittet när det gäller annonstid. 126 dagar är siffran för hela riket, men i Gävleborg tycks sommarhusen aningen mer svårsålda.

Fritidshusbarometern: Fler hus till salu i Dalarna trots att sommaren är här

2012-07-05 06:30 CEST Bovision AB I Dalarnas län har utbudet på fritidshus ökat något i jämförelse med föregående månad. Trenden är skönjbar i hela landet, då fler hus traditionellt sett är till salu i juli. Dock bryter Dalarnas län av något från genomsnittet när det gäller annonstid. 126 dagar är siffran för hela riket, men i Dalarna tycks sommarhusen aningen mer svårsålda och har en genomsnittlig försäljningstid på 154 dagar.