Pressmeddelanden

SPP/Storebrand får pris för sitt "Enastående arbete inom hållbara investeringar"

2013-10-11 12:26 CEST SPP SPP/Storebrand får ännu ett pris för sitt arbete med hållbara investeringar. Denna gång av organisationen Aiar som årligen delar ut priser för innovation och hålbarhet.

Starkt halvår för SPP

2013-07-12 08:00 CEST SPP Under första halvåret 2013 fortsätter SPPs fonderbjudande att växa. Den totala premieinkomsten uppgick till 5319 miljoner (4173). Av premieinkomsten utgjorde fondförsäkring 75 procent och uppgick till 3977 miljoner (2617).

2013-05-29 10:25 CEST DNV GL Sweden "Det är naturligt att integrera kapitalmarknadens roll när man diskuterar hållbarhetsfrågorna. Finansmarknaden bidrar till att fördela resurser till projekt och ändamål, som på olika sätt påverkar miljön och samhället." Det här skriver Anne Kvam, rådgivare inom Responsible investment för DNV och tidigare globla chef för bolagsstyrning på Norges Bank Investment (NBIM).

Stabilt resultat och positiv avkastning till SPPs kunder

2012-10-24 07:52 CEST SPP SPP redovisar ett positivt resultat före skatt om 751 miljoner kronor för de tre första kvartalen 2012 jämfört med 343 miljoner kronor för motsvarande period 2011. Det högre resultatet beror till stor del på ett ökat finansiellt resultat. Avkastningen i den öppna premiebestämda portföljen uppgick till 6,4 procent. Den goda avkastningen till kunderna har gett en avkastningsdelning.

2012-10-23 14:50 CEST Standard Life Investments Standard Life Investments lanserar en ny etisk fond för privatinvesterare i Europa: European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investing Fund.

2012-06-19 08:07 CEST SPP Tina kommer närmast från AMF Fonder AB där hon varit Administrativ chef. Hon har en gedigen erfarenhet från fond- och finansbranschen bland annat som Chef för Fond- och Finansenheten på Premiepensionsmyndigheten, där hon även var biträdande avdelningschef.

SPP 2011: Positiv avkastning till kunderna och ökad nyförsäljning

2012-02-14 07:59 CET SPP Avkastningen uppgick till 3,3 procent (2010: 7,0) i den öppna premiebestämda portföljen. Resultatet för de samlade premiebestämda portföljerna ( den öppna och de två stängda) blev 8,0 procent (5,1) Den förmånsbestämda portföljen avkastade 8,6 procent (6,0).

Stora skillnader i börsbolagens hållbarhetsarbete - täten, klungan och eftersläntrarna

2012-01-27 08:00 CET SPP Hållbarhetsfrågorna står högt på allt fler företags agenda. De bolag som kommit längst är de som integrerar hållbarhetsfrågorna på samtliga nivåer i verksamheten. En tredjedel av bolagen uppvisar dock en alldeles för låg förändringstakt och gapet har ökat till de som ligger i framkant, visar en färsk rapport från investerarinitiativet Hållbart värdeskapande.

2011-12-30 10:34 CET SPP Det finns ett tydligt samband mellan antalet anställda, storlek på lön och avsättningar till tjänstepensionen. Bolagen med 1-5 anställda är den grupp som i huvudsak hamnar riskzonen för att bli fattigpensionärer, visar en färsk undersökning som pensionsbolaget SPP gjort.

Tryggad solvens och positiv avkastning för SPPs kunder

2011-10-26 08:00 CEST SPP SPP har lyckats leverera en positiv avkastning för kunderna trots den senaste tidens finansiellt turbulenta marknader. Avkastningen i SPPs öppna portfölj uppgick efter årets första nio månader till 0,5 procent. Genomsnittsavkastningen för samtliga portföljer uppgick till 5,6 procent för samma period.