Pressmeddelanden

2014-04-15 10:21 CEST Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna har sammanträde onsdag den 16 april och media är välkommen på en informationsträff efter mötet.

Larsson (M): stadens bostadsbolag bygger fler nya hyresrätter i Älvsjö centrum

2014-04-08 14:16 CEST Moderaterna i Stockholms stad Stockholm stads bostadsbolag Familjebostäder har tillsammans med en privat aktör förvärvat kontors- och industribebyggelse i attraktivt läge i Älvsjö. Förvärvet ger sammanlagt 900 nya lägenheter varav 450 blir hyresrätter. De nya lägenheterna blir ett ytterligare tillskott till den nyligen presenterade utvecklingen av stadsdelen Älvsjö med förslag på närmare 10 000 nya bostäder i attraktivt läge.

Nordin/Kevius: Klocktornet i Hagastaden återuppstår

2014-04-03 13:10 CEST Moderaterna i Stockholms stad Den gamla godsstationens klocktorn var en symbol för Norra stationsområdet och för platsens historia. Arbetet med att finna en ny plats för tornet i den framväxande stadsdelen Hagastaden har återupptagits och idag presenteras den plats där tornet kan återuppbyggas.

Sten Nordin (M): Miljösatsning i Norra Djurgårdsstaden förstärks

2014-04-02 06:30 CEST Moderaterna i Stockholms stad 2013 togs Bygglogistikcenter (BLC) i Norra Djurgårdsstaden i drift. BLC fungerar som en samlingsplats av transporter, lagring, lastning och lossning av byggmaterial. Nu kommer Stockholms stad att utöka BLC omfattning för att möjliggöra användningen även vid byggnationer i Södra Värtahamnen

Stockholmsvåg av små lägenheter att vänta!

2014-03-28 06:00 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Kristdemokraternas bostadspolitik börjar ge effekt på allvar. 170 små lägenheter på Gärdet är nu möjliga att uppföra tack vare nya byggregler.

Fler bostäder i Södra Värtahamnen!

2014-03-27 10:34 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Stadsbyggnadsnämnden beslutar idag att antalet bostäder i Södra Värtahamnen ska bli fler än planerat. Ursprungligen var tanken att 1000–1200 bostäder skulle byggas. Enligt det förslag Stadsbyggnadsnämnden tar ställning till idag ska ytterligare 600 bostäder byggas i området. Erik Slottner (KD) tycker inte att det räcker och föreslår att fler bostäder byggs i området.

Sten Nordin (M) och Folksam: Nu säkrar vi Katarinahissens framtid

2014-03-26 06:30 CET Moderaterna i Stockholms stad När Slussen byggs om kommer Stadsgårdsleden att däckas över med park och kontorshus. Nu är det klart att Folksam som äger KF-huset med Katarinahissen även vill bygga på den nya tomt som skapas framför KF-huset.

Kevius (M): 380 studentbostäder till Älvsjö

2014-03-24 14:00 CET Moderaterna i Stockholms stad På torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden besluta om att anta detaljplanen för 380 nya studentbostäder intill Huddingevägen strax sydväst om Älvsjömässan. Detaljplanen gör det möjligt att omvandla befintliga kontorsbyggnader till studentbostäder samt att bygga två nya bostadshus för studenter på fastigheten.

Storsatsning på Rinkeby!

2014-03-24 06:30 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus På torsdag fattar Stadsbyggnadsnämnden ytterligare ett beslut om en satsning på Rinkeby. − Genom beslutet kan arbetet starta med att förvandla Rinkeby Allé till ett stadsmässigt stråk med en direkt förbindelse till den framväxande stadsdelen Stora Ursvik i Sundbyberg. Gatan sänks, gångtunnlar tas bort, bottenvåningar aktiveras, 70 nya lägenheter tillkommer och gång- och cykelbanor anläggs.

Nordin (M)/ Larsson (M): Bostäder ska ersätta oljan på Loudden

2014-03-22 08:00 CET Moderaterna i Stockholms stad Vid Stockholms Hamnar styrelsemöte den 3 april kommer styrelsen fatta beslut om att fortsätta arbetet med att avveckla oljeverksamheten på Loudden. Stockholms Hamnar kommer därför ansöka hos Trafikverket om att häva den del av riksintresset ”Stockholms hamn” som omfattar Loudden. Detta för att ge plats åt ytterligare ett bostadsområde i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.