Pressmeddelanden

2500 uppskjutna bostäder i Hammarbyhöjden/Björkhagen

2015-05-22 09:46 CEST Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Igår kväll skulle Stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om att bygga 2 500 bostäder i Hammarbyhöjden och Björkhagen. Majoriteten valde att bordlägga beslutet med motiveringen att de vill ha mer tid på sig att tänka igenom frågan. Men brist på tid har inte funnits. Det handlar snarare om att dölja oenigheten bland de rödgrönrosa partierna.

ÅWL stärker kompetensen inom kommersiella fastigheter

2015-05-21 09:01 CEST ÅWL Arkitekter ÅWL Arkitekter satsar nu på att expandera och få fler projekt inom kommersiella fastigheter. Två nyckelpersoner har rekryterats för att stärka arkitektbyråns kompetens på området. Sedan tidigare har ÅWL flera pågående projekt inom samma segment, men ser en potential att få ännu fler uppdrag.

Pressinbjudan Stort intresse när Eskilstuna kommun bjuder in till Byggforum

2015-05-20 14:50 CEST Eskilstuna kommun Eskilstuna växer och det kommer att behövas fler bostäder, nya arbetsplatser och utbyggd service framöver. Flera aktörer behövs. För första gången bjuder kommunen nu in till ett Byggforum för att samla branschen och berätta om pågående projekt och två nya markanvisningstävlingar i centrala delar av staden.

Framtidens väsbybor utformar blivande park

2015-05-18 15:19 CEST Upplands Väsby kommun 24 väsbybor med olika bakgrund, profession och ålder fick representera framtidens väsbybor i samband med medborgardialog i Fyrklövern. Förslag på hur de vill att de allmänna ytorna närmast Väsby centrum ska se ut arbetades fram under en hel dag och skisserna fungerar nu som beslutsunderlag för Upplands Väsby kommun.

Nu kan Malmvägen omvandlas till boulevard

2015-05-11 12:00 CEST Sollentuna kommun För att skapa er mer trivsam och levande gatumiljö längs Malmvägen har kommunledningskontoret i Sollentuna fått i uppdrag att ta fram en detaljplan i syfte att omvalda området till en boulevard. Mellan körfältet är tanken att en trädallé och cykelbanor ska ta plats.

2015-04-27 07:30 CEST Eskilstuna kommun Eskilstuna ska få två nya bussar designade av elever på bildestetprogrammet vid S:t Eskils gymnasium. På tisdag invigs en utställning med åtta olika förslag. Eskilstunaborna har sedan möjlighet att rösta fram två förslag som ska förverkligas till hösten.

2015-04-23 09:13 CEST Alla tiders Kalmar Vi vill tipsa om en inspirerande föreläsning om framtidens boende som arrangeras i dag kl. 15.00 på Kalmar slott.

Länsstyrelsen och KD överens om Nobelcentret

2015-04-22 10:49 CEST Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Länsstyrelsen skriver i sitt remissutlåtande om Nobelcentret på Blasieholmen att det är positivt att området kan användas för en ny publik byggnad. Samtidigt har man synpunkter på att Nobelcentret blir alltför dominant och riktar kritik mot byggnadens utformning, bland annat vad gäller takavslutet.

2015-04-14 16:48 CEST Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden sammanträder och media bjuds in till information efter mötet. Medverkar gör Sarita Hotti ordförande stadsbyggnadsnämnden och Dag Johansson stadsbyggnadschef.

Nya pimpade busskurer i Eskilstuna

2015-04-13 10:40 CEST Eskilstuna kommun Traditionsenligt så inviger vi nu i april årets pimpade busskurer. Det är en busskur i Brunnsta och en i Torshälla som pimpas av studenter som går informationsdesign på Mälardalens högskola. De pimpade busskurerna är båda humoristiska och drar ögonen till sig. Humor är en bra metod för att väcka nya tankar om resvanor.