Pressmeddelanden

Förslag för ett tryggare Stockholm

2015-01-29 15:19 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Stockholm är Europas tryggaste stad och världens fjärde tryggaste stad enligt en färsk rapport från The Economist Intelligence Unit. – Mobila poliskontor, kameror vid brottsutsatta platser, lokala åklagare, nattvandrare, bättre belysning och mer genomtänkt stadsplanering. Det är några förslag för att Stockholm ska bli en tryggare stad, säger Erik Slottner (KD).

Joakim Larsson (M): I dag antogs förslagen om 1 500 nya studentbostäder

2015-01-28 15:30 CET Moderaterna i Stockholm Förslag om 1 500 nya studentbostäder antogs i dag på kommunstyrelsens sammanträde. Det är ett glädjande besked att ärendena som arbetades fram under Alliansens mandatperiod nu kan bli verklighet. För att Stockholm ska fortsätta att växa och vara en attraktiv universitetsstad är det nödvändigt att fler studenter och forskare får tillgång till en bostad.

​​​Anlägg strandstig i Äppelviken

2015-01-28 06:15 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Stockholms stad ska sälja fem 1800-talshus vid Äppelvikens strand. Området ingår i stråket ”Mälarstrandens sommarbebyggelse” och utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö. Erik Slottner (KD) och Lisa Fuglesang (KD) vill att allmänhetens tillgång till vattnet säkras genom att en strandstig anläggs längs vattnet så att en obruten strandlinje skapas.

2015-01-20 16:59 CET Falkenbergs kommun

​​​Erik Slottner (KD): Nya ”blåljushuset” behövs!

2015-01-20 15:07 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Under förra mandatperioden fattade Alliansen beslut om att bygga en samverkanscentral på Kungsholmen. Tanken är att stadens kris- och katastrofberedskap ska samlas under ett tak. Den rödgröna majoriteten tänker nu utreda om projektet är lämpligt och kan därmed stoppa bygget. Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, är kritisk till majoritetens inställning.

2015-01-20 14:20 CET Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna har sammanträde 21 januari och media är välkommen på en pressträff efter mötet.

Stödjer MP rimligare bullerregler?

2015-01-14 06:20 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus – Ytterligare steg tas nu för att få fram rimliga nivåer kring industribuller i syfte att möjliggöra ökat bostadsbyggande. Förslagen är mycket välkomna. Efter decennier av motstånd tycks Naturvårdsverket ha mjuknat. Nu gäller det bara att Miljöpartiet har tinat upp i samma takt, säger Erik Slottner (KD).

König Jerlmyr (M): Ett hot avvärjt – två återstår

2014-12-18 11:46 CET Moderaterna i Stockholm Miljöpartiet har till sist accepterat att en majoritet vill att Förbifart Stockholm byggs. Det är ett välkommet besked för Stockholm, men två allvarliga hot kvarstår mot Bromma flygplats och Slussen.

2014-12-11 16:59 CET Moderaterna i Stockholm Dagens stadsbyggnadsnämnd handlade till stor del om studentbostäder. Inte mindre än 2 168 studentbostäder i olika detaljplaner över hela staden godkändes. Den största planen innehåller drygt 1 000 studentbostäder, och kommer att byggas i två kvarter längs med Bromstensvägen, knappt en kilometer från Spånga pendeltågsstation.

Kristdemokraternas budgetförslag 2015

2014-12-08 06:00 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus I dag och i morgon hålls debatt i Stockholms stadshus om budgeten för 2015. Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, kommenterar Kristdemokraternas budgetförslag och majoritetens budget.