Pressmeddelanden

​Stort intresse för att bygga på Södra Ladugårdsängen

2015-03-04 15:21 CET Örebro kommun Intresset för att bygga på Södra Ladugårdsängen är stort. Örebro kommun har fått in 26 intresseanmälningar på de sex tänkta tomterna. Före sommaren kommer kommunen att utse de byggherrar som blir aktuella i första skedet.

Väsby klättrar snabbast i byggherrars ögon

2015-03-03 07:19 CET Upplands Väsby kommun I en jämförelse mellan nio kommuner i Stockholm hur man enligt byggherrar håller hög kvalité i stadsbyggnadsprojekt hamnar Väsby genomgående på första eller andra plats. Sedan 2012 då senaste mätningen gjordes är Väsby den i särklass snabbaste klättraren med de största förbättringarna.

Dialog kring var 20 000 fler Tyresöbor ska bo

2015-02-20 12:25 CET Tyresö kommun Tyresö storsatsar på dialog kring en ny översiktsplan som ska möjliggöra bostäder för 20000 fler invånare år 2035.Alla hushåll i Tyresö har fått hem en samrådstidning i två delar med förslag till ny översiktsplan. Förslaget bygger på en tidig dialog 2013 som över 2000 Tyresöbor deltog i. Nu hoppas kommunen på medborgarnas fortsatta engagemang.

Joakim Larsson (M): Vänstermajoriteten fortsätter att förhala Nya Slussen

2015-02-19 17:48 CET Moderaterna i Stockholm Ärendet gällande en tillfällig bussterminal under Slussens ombyggnation bordläggs för fjärde gången av vänstermajoriteten. För att säkerställa en fungerande kollektivtrafik under ombyggnationen av Nya Slussen är det nödvändigt att flytta den nuvarande bussterminalen. Slussen har förhaltas tillräckligt länge och återigen stoppas viktiga satsningar på grund av den politiska osämjan inom majoriteten

Positivt med Nobelcenter på Blasieholmen

2015-02-19 06:30 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Kristdemokraterna stödjer förslaget om att bygga ett Nobelcenter på Blasieholmen. Samtidigt återstår ett par viktiga frågor. Byggnadens utformning kan förbättras ytterligare och tullhusets bevarande ska beaktas. Det säger Erik Slottner (KD), med anledning av att nämnden fattar beslut inför stundande samråd.

2015-02-17 18:09 CET Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden sammanträder och media är välkommen på information efter mötet.

Nya Slussen får inte försenas!

2015-02-02 12:15 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Gällande detaljplan står fast. Det står klart sedan den expertgrupp den rödgrönrosa majoriteten tillsatt nu har presenterat sitt resultat.

Förslag för ett tryggare Stockholm

2015-01-29 15:19 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Stockholm är Europas tryggaste stad och världens fjärde tryggaste stad enligt en färsk rapport från The Economist Intelligence Unit. – Mobila poliskontor, kameror vid brottsutsatta platser, lokala åklagare, nattvandrare, bättre belysning och mer genomtänkt stadsplanering. Det är några förslag för att Stockholm ska bli en tryggare stad, säger Erik Slottner (KD).

Joakim Larsson (M): I dag antogs förslagen om 1 500 nya studentbostäder

2015-01-28 15:30 CET Moderaterna i Stockholm Förslag om 1 500 nya studentbostäder antogs i dag på kommunstyrelsens sammanträde. Det är ett glädjande besked att ärendena som arbetades fram under Alliansens mandatperiod nu kan bli verklighet. För att Stockholm ska fortsätta att växa och vara en attraktiv universitetsstad är det nödvändigt att fler studenter och forskare får tillgång till en bostad.

​​​Anlägg strandstig i Äppelviken

2015-01-28 06:15 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Stockholms stad ska sälja fem 1800-talshus vid Äppelvikens strand. Området ingår i stråket ”Mälarstrandens sommarbebyggelse” och utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö. Erik Slottner (KD) och Lisa Fuglesang (KD) vill att allmänhetens tillgång till vattnet säkras genom att en strandstig anläggs längs vattnet så att en obruten strandlinje skapas.