Pressmeddelanden

Joakim Larsson (M): Regeringens satsning på hyresrätter är löjeväckande

2015-08-26 12:03 CEST Moderaterna i Stockholm Igår, tisdag, presenterade Vänsterpartiet ett förslag ur regeringens kommande budget om att en miljard kronor per år ska gå till att rusta upp hyresrätter i framför allt miljonprogrammen. Detta ska finansieras genom sänkningen av ROT-avdraget och ytterligare skattehöjningar.

Ulrika Bergström ny affärschef på Nyréns Arkitektkontor

2015-08-20 10:51 CEST Nyréns Arkitektkontor Nyréns Arkitektkontor har rekryterat Ulrika Bergström som ny chef för affärsområdet Urbana Rum. Ulrika kommer närmast från Statsbygg i Oslo där hon varit avdelningsdirektör för Arkitektur och Kulturminnessektionen.

2015-08-19 10:25 CEST Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden har sammanträde idag onsdag 19 augusti. Media hälsas välkomna till information efter mötet.

Eskilstuna tävlar om internationella ljuspriser

2015-08-11 14:04 CEST Eskilstuna kommun ​Det är mycket ljus på Eskilstuna just nu när kommunens arbete med ljusdesign i offentlig miljö uppmärksammas på flera håll. Under hösten deltar kommunen i två internationella ljustävlingar och flera konferenser för att sprida kunskap och inspirera andra.

Vad ska den nya gång- och cykelbron i Munktellstaden heta?

2015-08-07 08:00 CEST Eskilstuna kommun ​Eskilstunaån kommer att få en ny gång- och cykelbro 2016. Bron byggs mellan Stenmansgatan och John Engellaus gata för att knyta samman Munktellstaden med södra sidan av ån och göra det enklare att gå och cykla till Munktellområdet. Nu vill namnberedningen för Eskilstuna kommun få hjälp med förslag på vad bron ska heta.

​​Nedskräpningen i Stockholm är oacceptabel

2015-07-13 07:00 CEST Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Nedskräpningen av Stockholm är inte värdig en miljöhuvudstad. Denna vår och sommar har nedskräpningen nått en nivå som är helt oacceptabel. Den rödgrönrosa majoriteten gjorde ett stort misstag som i budget 2015 minskade resurserna för städning och renhållning av staden med 42 miljoner. Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

König Jerlmyr (M): Olaglig upphandling av Nya Slussens expertgrupp

2015-07-01 15:19 CEST Moderaterna i Stockholm I november 2014 tillsatte den vänstermajoriteten i Stadshuset en expertgrupp bestående av ett antal konsulter som fick i uppdrag att genomlysa Nya Slussen. Konsulterna handlades upp genom en så kallad direktupphandling, till en kostnad av omkring en miljon kronor. Det är långt över det tillåtna beloppet för en direktupphandling, och nu har Förvaltningsrätten ogiltigförklarat upphandlingen.

Högsbo industriområde - Från industri till blandstad

2015-06-29 15:00 CEST OkiDoki Arkitekter Norra Högsbo är ett renodlat företagsområde i Göteborgs mellanstad med potential att omvandlas till tät och grön blandstad. Okidoki har i nära samarbete med fastighetsägaren Platzer utvecklat det strategiska och visionsinriktade ramverket för Platzers fastigheter i Högsbo industriområde.

Strandhäng – ett pilotprojekt vid Eskilstunaån

2015-06-29 13:30 CEST Eskilstuna kommun Två stränder håller på att växa fram vid Nybroplan och i Stadsparken i Eskilstuna. Satsningen på pilotprojektet E-tuna beach 2015 är en del i kommunens långsiktiga arbete för ett mer levande centrum. Pilotprojekten är ett sätt att pröva nya vägar genom tillfälliga åtgärder och utvärdera resultaten innan beslut tas om mer långsiktiga förändringar.

Välkomna till Rum och ansvar på Almedalen

2015-06-23 10:02 CEST Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB ​Hjärtligt välkomna att diskutera frågor kring hållbar stadsbyggnad i Almedalen. Under Almedalsveckans första dagar visar och presenterar vi utställningen "Rum och ansvar". Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4 Tid: 29-30 juni, må-tis kl.9-15