Pressmeddelanden

2012-04-27 13:50 CEST Arbetsgivaralliansen Arbetsgivaralliansens stipendium delas varje år ut till en kvinna i ledande ställning. Hon ska vara en god förebild som ledare och verka för det civila samhället. Marika mottog stipendiet i samband med Arbetsgivaralliansens stämma den 26 april 2012.

2012-04-17 10:00 CEST Sparbanken Öresund AB Vid Sparbanken Öresunds stämma, som hölls i Malmö på måndags-eftermiddagen, avgick Lars-Erik Skjutare efter 20 år som VD och Lars Ljungälv tillträdde som ny VD i banken.