Pressmeddelanden

Helkund, delkund, engångskund

Helkund, delkund, engångskund

2015-12-22 16:28 CET
​I likhet med många andra företag har vi olika kategorier av kunder. Helkunden anlitar ...

Starta snabbt med lagerbolag

Starta snabbt med lagerbolag

2015-12-21 17:03 CET
​Det finns många fördelar med ett lagerbolag. Bolaget existerar redan juridiskt och du ...

En föränderlig tid som på både kort och lång sikt ökar företagandet

En föränderlig tid som på både kort och lång sikt ökar företagandet

2015-12-21 16:48 CET
Vår omvärld är orolig och påverkar oss i hög grad. Sverige tar emot många människor på ...

Vinner jag på att starta bolag innan 31 december?

Vinner jag på att starta bolag innan 31 december?

2015-12-21 16:39 CET
​Att starta aktiebolag före årsskiftet ger ägaren ett schablonbeskattat utdelningsutrym...

Vilka är fördelarna med att starta bolag med lagerbolaget AB Grundstenen?

Vilka är fördelarna med att starta bolag med lagerbolaget AB Grundstenen?

2015-11-10 15:35 CET
Fördelen med att starta bolag med ett AB Grundstenen är bl a ...att bolaget har ett o...

Ännu viktigare att registrera varumärke

Ännu viktigare att registrera varumärke

2015-10-23 15:00 CEST
Vi har granskat ett kommittédirektiv från Justitiedepartementet gällande varumärkesregi...

Trenden för aktiebolagsformen fortsätter

Trenden för aktiebolagsformen fortsätter

2015-10-13 14:42 CEST
I ett handelsbolag är bolagsmännen solidariskt ansvariga en för alla, alla för en, för ...

Aktiebolagsformen fortsatt mest populär

Aktiebolagsformen fortsatt mest populär

2015-10-13 14:36 CEST
Under juli ökade antalet hos Bolagsverket registrerade nya företag kraftigt (+ 15,5 %) ...