Pressmeddelanden

4 av 10 enskilda firmor funderar på att byta till AB

2014-03-14 16:38 CET Svenska Standardbolag AB Ekonomiföretaget Visma har frågat 600 företagare med enskild firma om de funderar på att byta till aktiebolag. 37,2 procent svarade ja och 33,9 procent svarade nej. Nästan var tredje företagare drev både aktiebolag och enskild firma. Under 60 år har vi hjälpt till med att starta eget företag, att övergå från enskild firma till aktiebolag, registrera varumärke, upprätta kompanjonsavtal m.m..

Nyföretagandet minskade i februari

2014-03-03 08:46 CET Bolagsverket Februari månad innebar en minskning för nyföretagandet i landet. Under februari nyregistrerades 5 653 företag på Bolagsverket jämfört med 6 035 föregående år. Det är en minskning med 382 företag eller -6,3 procent jämfört med februari 2013. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Ekonomisk förening eller aktiebolag som eget företag? En kort jämförelse.

2014-02-27 16:40 CET Svenska Standardbolag AB Fördelar med att driva verksamhet som ekonomisk förening är att inget aktiekapital krävs och att jämställdhet kan råda mellan medlemmarna i högre grad än för aktiebolag. Årsredovisning och revisionsberättelse ska göras varje år men behöver för mindre föreningar inte skickas in till Bolagsverket.

2014-02-17 11:15 CET NyföretagarCentrum Sverige NyföretagarCentrum Sverige och Almi har tecknat ett samarbetsavtal om nyföretagarrådgivning. Syftet är att öka nyföretagandet i Sverige genom att erbjuda ett komplett och högkvalitativt utbud av tjänster över hela Sverige.

Att starta eget företag snabbt och enkelt

2014-02-07 14:13 CET Svenska Standardbolag AB Om tiden fram till ett fungerande företag inte har någon stor betydelse kan man välja att nybilda sitt företag. Den största fördelen med ett lagerbolag är att det redan är ett registrerat aktiebolag med ett organisationsnummer och därmed kan starta sin verksamhet omedelbart. Våra lagerbolag för kommanditbolag heter Stengrunden och våra lagerbolag för handelsbolag heter Jungfrustenen.

Nyföretagarbarometern: Marginell tillbakagång för nyföretagandet

2014-02-03 09:13 CET NyföretagarCentrum Sverige

Förslag på förenklingar i aktiebolagslagen från 2014-07-01

2014-01-31 15:35 CET Svenska Standardbolag AB En lagrådsremiss föreslår förenklingar samt oförändrade bestämmelser i aktiebolagslagen från den 1 juli 2014. Sammanfattningsvis innebär det troligen bland anna att: Bosättningskravet (EES) för stiftare tas bor Möjligheten att utfärda aktiebrev, utdelningskuponger och interimsbevis tills vidare ska vara oförändrat och att något aktieägarregister inte ska införas.

2014-01-24 15:59 CET NyföretagarCentrum Sverige

Näringslivet och det offentliga i samarbete för ett ökat nyföretagande i Örebro!

2014-01-15 12:54 CET NyföretagarCentrum Sverige

Nyföretagarbarometern: 1,8 procent färre företag under november

2013-12-02 09:25 CET NyföretagarCentrum Sverige Under november nyregistrerades 5.095 företag på Bolagsverket, en nedgång med 1,8 procent jämfört med 5.191 föregående år. Hittills i år har det registrerats 55.220 företag jämför med 57.202 under samma period 2012, en nedgång med 3,5 procent under årets första elva månader. – Det visar på att det är fortsatt avvaktande läge, säger Mats Evergren, Marknadschef på NyföretagarCentrum Sverige.