Pressmeddelanden

Statens Institutionsstyrelse väljer Decerno för utveckling av nytt verksamhetssystem – ordervärde 25 MSek

2018-08-27 09:10 CEST
Decerno, dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Statens Institutionsstyr...

Mest välkända statliga arbetsgivarna för socionomer - Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket

Mest välkända statliga arbetsgivarna för socionomer - Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket

2016-09-21 14:29 CEST
Framtidens Karriär – Socionom har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval ...

Forskning för att minska hot och våld på ungdomshem

2015-12-10 14:10 CET
På många ungdomshem och psykiatriska kliniker är hot och våld en del av vardagen. Forsk...

Forskare utvecklar ungdomsvården

Forskare utvecklar ungdomsvården

2015-02-05 14:24 CET
Alla ungdomar behöver utmaningar för att växa och utvecklas – och det gäller inte minst...

Forskning som blir verksamhet

Forskning som blir verksamhet

2014-01-10 14:58 CET
Förbättrad vård på statliga ungdomshem och kvalitetssäkring av utredningsarbetet inom s...

Förebygga hot och våld inom tvångsvården för unga

2013-11-01 12:02 CET
Hur kan hot och våld hanteras på ett bättre sätt inom tvångsvården för unga? Vilka före...

Maria Moraes får IMs pris

Maria Moraes får IMs pris

2012-04-26 10:00 CEST
Maria Moraes, 22 år, får IM-priset till Britta Holmströms minne. Priset, som består av ...

Forskning om SiS-unga som lär sig hantera negativa tankar

2011-12-28 09:59 CET
Många ungdomar som vistas hos Statens institutionsstyrelse, SiS, kan bli hjälpta av en ...

Intervjuer gör SiS-unga delaktiga i sin egen vård

2011-12-12 07:30 CET
Ungdomar med svåra psykosociala problem och missbruk får en bättre fungerande behandlin...

Unga brottsdömda slussas ut enligt nya regler

2011-11-15 09:06 CET
I januari 2012 startar de första försöken med elektronisk övervakning av unga som avtjä...