Pressmeddelanden

Dämpade prognoser i årets andra Trähusbarometer: Småhusbyggandet fortsatt under press medan flerbostadshus går starkt

Dämpade prognoser i årets andra Trähusbarometer: Småhusbyggandet fortsatt under press medan flerbostadshus går starkt

2019-09-19 13:07 CEST
Prognosen för påbörjade småhus av trä sänks från 9 500 till 9 000 för 2019 och 2020, fr...

OneMed blir en ännu bättre partner till sina kunder genom att snabbare få in rätt information – De väljer därför Connectels plattform

OneMed blir en ännu bättre partner till sina kunder genom att snabbare få in rätt information – De väljer därför Connectels plattform

2019-09-09 06:30 CEST
OneMed levererar produkter, tjänster och stödsystem till hälso- och sjukvården i Europa...

Ökat antal självmord under 2018

Ökat antal självmord under 2018

2019-09-04 16:18 CEST
Under 2018 tog 1 574 personer sina liv i Sverige. Det är en ökning med 30 personer jämf...

Registreringsstatistik juli 2019

Registreringsstatistik juli 2019

2019-08-05 12:19 CEST

Ny rapport: Kulturvanor har samband med hälsa och livstillfredsställelse

Ny rapport: Kulturvanor har samband med hälsa och livstillfredsställelse

2019-07-09 09:04 CEST
Kulturdeltagandet är fortfarande högt i den svenska befolkningen och skillnader mellan ...

Registreringsstatistik juni 2019

Registreringsstatistik juni 2019

2019-07-04 11:29 CEST

Ny statistik: svenskarna skänker mindre pengar till välgörenhet

Ny statistik: svenskarna skänker mindre pengar till välgörenhet

2019-06-27 08:00 CEST
Trenden är bruten. Svenskarnas gåvor till organisationer med 90-konto minskar för först...

Ökade kostnader och intäkter i skogsbruket

Ökade kostnader och intäkter i skogsbruket

2019-06-19 09:27 CEST
Jämfört med 2017 ökade skogsbrukskostnaderna med 6% 2018. Samtidigt ökade virkesvärdet ...

Ny statistik: Antalet årsarbetskrafter minskar på svenska museer

Ny statistik: Antalet årsarbetskrafter minskar på svenska museer

2019-06-19 09:19 CEST
År 2018 nådde det totala antalet avlönade årsarbetskrafter på svenska museer den lägsta...

Utbetalningar till ändamålet på rekordnivå – Svensk Insamlingskontroll redovisar statistik för 2018

2019-06-19 08:00 CEST
Organisationer med 90-konto betalar ut mer pengar till ändamålet än någonsin. Det framg...