Pressmeddelanden

​Stor brist på utbildad personal i förskolan

​Stor brist på utbildad personal i förskolan

2016-04-12 09:39 CEST
Ungefär en fjärdedel av all personal i förskolan saknar utbildning för arbete med barn....

Sri Lanka - fortsatt stor ökning av antalet svenska turister - i mars 2016 + 43,9%

2016-04-05 11:39 CEST
Sri Lanka lockar fler och fler svenskar. Den stadiga uppgången fortsätter och i mars m...

Så kan skolan bättre ta vara på möjligheterna med it

Så kan skolan bättre ta vara på möjligheterna med it

2016-04-05 09:05 CEST
Skolverket presenterar nu förslag på nationell strategi om hur skolan bättre kan ta til...

​Pelletsproduktionen i Sverige ökade med fem procent under 2015

2016-04-05 08:00 CEST
Produktionen av pellets i Sverige under 2015 ökade med fem procent eller drygt 85 000 t...

Kremation ökar både på och utanför krematorieorterna

Kremation ökar både på och utanför krematorieorterna

2016-04-04 07:00 CEST
Under 2015 ökade antalet kremationer med 2657 till 73937, detta efter en minskning unde...

Nya Trähusbarometern - nu även med flerbostadsstatistik: Brist på marktillgång hindrar prognoshöjning

Nya Trähusbarometern - nu även med flerbostadsstatistik: Brist på marktillgång hindrar prognoshöjning

2016-03-22 08:49 CET
TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus ligger kvar på 10 500 för 2016 i årets först...

Så användes blodet från Stockholms blodgivare 2015

Så användes blodet från Stockholms blodgivare 2015

2016-03-21 07:30 CET
Totalt fick 19 191 personer i länet blod från Stockholms blodgivare under 2015. Knappt ...

Sveriges energianvändning väntas öka de närmaste åren

2016-03-14 09:06 CET
Efter några år av minskad energianvändning, tror Energimyndigheten nu att användningen ...

Allt fler elkunder väljer avtal med rörligt pris

Allt fler elkunder väljer avtal med rörligt pris

2016-03-09 09:30 CET
Under de senaste åren har allt fler av Sveriges elkunder valt avtal med rörligt pris, o...