Pressmeddelanden

Något minskat nyföretagande i januari

2014-02-03 08:25 CET Bolagsverket Januari månad innebar en liten minskning för nyföretagandet i landet. Under januari nyregistrerades 6 455 företag på Bolagsverket jämfört med 6 491 föregående år. Det är en marginell minskning med 36 företag eller 0,6 procent jämfört med januari 2013. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Ökning av källar- och vindsinbrott 2013

2014-01-20 13:28 CET If Skadeförsäkring Statistik från Brå över anmälda brott 2013 visar att det skett en ökning av inbrott i källare och vindar. Jämfört med 2012 är ökningen 17 procent. Försäkringsbolaget If ger tips hur du kan förebygga inbrott i förråden.

2014-01-13 17:56 CET Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Brås Nationella Trygghetsundersökning (NTU), med 13 000 svarande, bekräftar att kvinnor är överrepresenterade bland de som utsätts för hot, trakasserier och sexualbrott. Brå uppskattar att minst 36 000 våldtäkter sker varje år, dvs100 stycken varje dag. – Siffrorna är bevis på att det så kallade mörkertalet när det gäller våldtäkter existerar, säger SKR:s förbundssekreterare Olga Persson.

3 000 miljarder i omlopp - 8 branscher dominerar i svenskt näringsliv

2014-01-10 10:45 CET Nordic Netproducts AB Nytt magasin ute nu! För nionde året i rad så har Largestcompanies sammanställt topplistor över det svenska näringslivet inom olika branscher och län samt de största företagen räknat efter omsättning, resultat och antal anställda.

102 procents ökning av laddbara bilar 2013

2014-01-10 07:00 CET Power Circle AB Vid årsskiftet 2013/14 var beståndet av laddbara personbilar och lätta lastbilar i Sverige 3 222 stycken. Efter en stark avslutning på året ökade beståndet med totalt 1 626 fordon, vilket motsvarar 102 procents ökning sedan föregående årsskifte. Det visar nya detaljerade siffror från statistikdatabasen ELIS - Elbilen i Sverige, som drivs av Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation.

Färre nya företag under 2013, trots stark avslutning

2014-01-02 10:04 CET Bolagsverket Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minskade med 2% under 2013, trots en ökning i december. Totalt registrerades 60 527 nya företag hos Bolagsverket under hela 2013, en minskning med 1 248 företag i de fyra vanligaste företagsformerna. I december månad ökade dock antalet nya företag med hela 16,1%, och 2013 är ur ett längre perspektiv trots allt ett ganska bra år för nyföretagandet.

Bilprovningen avslöjar sämst och bäst 2012

2013-12-26 07:00 CET Bilprovningen Resultatet från Bilprovningens kontrollbesiktningar 2012 visar att det råder en stor spännvidd mellan olika bilmodeller och bilmärken. Nu avslöjar Bilprovningen vilka som klarade sig sämst och bäst.

SAMHALL upgrade to BizView for Reporting, Budget/Forecast Management and Business Intelligence

2013-12-18 14:30 CET NCG Group We are proud to announce that SAMHALL, as a longstanding customer of us, have chosen to upgrade their existing solutions around reporting, budgeting and forecasting, and business intelligence to our new generation of software BizView.

SAMHALL uppgraderar till BizView för Rapportering, Budget-/Prognoshantering och Beslutsstöd

2013-12-18 13:30 CET NCG Group Vi är stolta att kunna meddela att SAMHALL, som mångårig kund till oss, har valt att uppgradera sina befintliga lösningar runt rapportering, budget- och prognostisering samt beslutsstöd till vår nya generation av programvara BizView.

Flygresor till Australien ökar mest i december

2013-12-18 07:30 CET Supersavertravel Nu i december är det populärt att resa utanför Europa och längre bort. Statistik från Supersavertravels Flygbarometer visar att flygresor till Europa har sjunkit och att Oceanien ökar mer, jämfört med samma period föregående år. Bokningarna till Australien har ökat med 51 procent.