Pressmeddelanden

2013-09-17 09:36 CEST Statistiska centralbyrån, SCB I Sverige var sysselsättningsgraden högre än inom EU27 under perioden 2001 till 2012. Skillnaden har dock minskat över tid. Under åren 2001-2012 har andelen sysselsatta ökat inom EU27 och minskat något i Sverige. Förklaringen till detta är dels en ökande andel sysselsatta kvinnor inom EU27 men även förändringar i befolkningens sammansättning.

2013-09-16 09:50 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Drygt 40 procent upplever det egna arbetet som psykiskt ansträngande. Andelen är högre bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med de som har en lägre utbildningsnivå. Tunga lyft i det dagliga arbetet är däremot vanligare bland dem utan eftergymnasial utbildning.

Fortsatt rekord på hotellen i Västsverige

2013-09-13 16:19 CEST Västsvenska Turistrådet Turismen och antalet gästnätter på hotell ökade mest i Västsverige i jämförelse med övriga storstadslän visar ny statistik från SCB. Ökningen på 4,3% i juli (jämfört med juli 2012) var långt över Sverigesnittet på 1,3% och detta dessutom utifrån en redan stor volym. I faktiska tal innebär detta nästan 39 000 fler gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar.

2013-09-13 09:54 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Produktionen inom näringslivet minskade med 0,8 procent i juli jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med juni 2012 minskade produktionen med 1,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

2013-09-12 10:08 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Priserna på småhus har stigit med nästan 2 procent under den senaste tremånadersperioden juni – augusti 2013, jämfört med tremånadersperioden mars – maj 2013. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 3 procent.

2013-09-12 09:47 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Inflationstakten var 0,1 procent i augusti, vilket är oförändrat från juli. Från juli 2013 till augusti 2013 steg KPI med i genomsnitt 0,1 procent. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen också 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,2 procent i augusti.

FAR Akademi chooses BizView from NCG Group for their financial management and management reporting

2013-09-10 13:15 CEST NCG Group It is with great pleasure that we can announce that FAR Akademi has chosen BizView as part of their financial management and management reporting. NCG Group delivers BizView to FAR Akademi where BizView will interact with the systems Visma Business and Lime in budgeting, forecasting, reporting and analysis.

FAR Akademi väljer BizView från NCG Group för sin ekonomistyrning och ledningsrapportering

2013-09-10 09:15 CEST NCG Group Det är med stor glädje vi kan meddela att FAR Akademi har valt BizView som en del av deras ekonomistyrning och ledningsrapportering. NCG Group levererar BizView till FAR Akademi där BizView kommer att samverka med systemen Visma Business och Lime inom budgetering, prognostisering, rapportering och analys.

Allt fler reser från Malmö Airport

2013-09-09 11:00 CEST Swedavia Under augusti månad flög totalt 209 000 resenärer från flygplatsen, vilket är en ökning med åtta procent jämfört med samma månad 2012. 118 000 var utrikesresenärer, vilket är en ökning med tretton procent och 91 000 var inrikesresenärer, vilket är en ökning med två procent.

Ny rekordmånad för Göteborg Landvetter Airport

2013-09-06 09:02 CEST Swedavia Augusti blev en ny rekordmånad för Landvetter. Totalt reste 441 852 personer till och från flygplatsen vilket är det högsta antalet någonsin för augusti månad.