Pressmeddelanden

2013-11-26 15:01 CET Mr Appson Sweden AB November 26, 2013 Stockholm, Sverige – Mr Appson är en sökmotor för appar med mer än 2.3 miljoner applikationer för Android samt iOS. Vårt mål är att erbjuda en så rolig, enkel, och användarvänlig upplevelse för slutanvändarna som möjligt. MrAppson.com har gjort en kundundersökning på 14 484 besökare.

NCG Group’s partner iStone ABC AS consolidates its position as market leader in the Norwegian market with many new customers

2013-11-26 13:00 CET NCG Group NCG Group has for several years had a strategic partnership with iStone abc towards the food industry. iStone abc 's award-winning concept iStone Food continues its growth in the market with full force. The new generation of supply and demand forecasts is based entirely on BizView.

NCG Group’s partner iStone abc AS befäster sin position som marknadsledare i den norska marknaden med många nya kunder

2013-11-26 10:00 CET NCG Group NCG Group har sedan flera år ett strategiskt samarbete med iStone abc mot livsmedelindustrin. iStone abc’s prisbelönade koncept iStone Food fortsätter sin tillväxt i marknaden med full styrka. Den nya generationen av anskaffnings- och efterfrågeprognoser bygger i sin helhet på Bizview.

Friluftsfrämjandet chooses BizView Cloud from NCG Group for their performance management and monitoring

2013-11-13 10:30 CET NCG Group It is with great pleasure we can announce that Friluftsfrämjandet has chosen BizView for their performance management and monitoring. NCG Group delivers BizView Cloud to Friluftsfrämjandet where BizView will interact with the business system Hogia Cloud in budgeting, forecasting, reporting and analysis.

Friluftsfrämjandet väljer BizView Cloud från NCG Group för sin verksamhetsstyrning och uppföljning

2013-11-13 09:30 CET NCG Group Det är med stor glädje vi kan meddela att Friluftsfrämjandet valt BizView för sin verksamhetsstyrning och uppföljning. NCG Group levererar BizView Cloud till Friluftsfrämjandet där BizView kommer att samverka med affärssystemet Hogia Cloud inom budgetering, prognostisering, rapportering och analys.

Dolda riskfaktorer för industriarbetare avslöjas med en ovanlig statistisk metod

2013-11-12 13:12 CET Umeå universitet Riskfaktorer som kommer från arbetsmiljön i en industri kan förbli oupptäckta då arbetare som jobbat länge utgörs av en grupp som är friskare än andra arbetare. Enligt en avhandling som Ove Björ försvarar vid Umeå universitet den 15 november är det möjligt att justera för detta och därmed öka chanserna att upptäcka farlig exponering från arbetsmiljön.

#45: Inget land i världen är jämställt – än

2013-11-08 15:28 CET Feministiskt Perspektiv Nyligen släpptes årets rapport från World Economic Forum där jämställdheten i världen mäts. Island trumpetades återigen ut som världens mest jämställda land. Men är den här typen av mätningar bara av godo? Feministiskt Perspektivs Helle Lyrstrand Larssen har tagit tempen på frågan. Dessutom stor debatt om tårtning, våld, demokrati och redaktionellt ansvar.

Vilket företag omsätter mest i ditt län?

2013-11-06 13:14 CET Nordic Netproducts AB För 9:e året i rad sammanställer Largestcompanies topplistor över det svenska näringslivet inom olika branscher och län samt de största företagen räknat efter omsättning, resultat, anställda m.m. Det kompletta magasinet, Largest Companies 2013, ges ut i början av december och distribueras till 30 000 Vd:ar på Sveriges största företag.

November – värsta inbrottstiden

2013-11-04 08:15 CET If Skadeförsäkring Hösttider är också inbrottstider. En sammanställning från försäkringsbolaget If visar att november är den månad då det sker flest bostadsinbrott. Dessutom använder tjuvarna nya metoder för att ta sig in.

Marginellt minskat nyföretagande i oktober

2013-11-01 09:38 CET Bolagsverket Oktober månad innebar en marginell minskning för nyföretagandet i landet. Under oktober nyregistrerades 5 314 företag på Bolagsverket jämfört med 5 346 föregående år. Det är en minskning med 32 företag eller 0,6 procent jämfört med oktober 2012. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.