Pressmeddelanden

2013-09-03 09:45 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Fler pojkar än flickor ägnar minst tre timmar per dag åt data- och tv-spel. Däremot är det lika många flickor som pojkar som tränar eller utövar någon sport.

Färre nya företag i augusti

2013-09-02 08:27 CEST Bolagsverket Den svaga trenden för nyföretagandet fortsätter. Under augusti nyregistrerades 4 638 företag på Bolagsverket jämfört med 4 996 föregående år. Det är en minskning med 358 företag eller minus 7,2 procent jämfört med augusti 2012. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

2013-08-29 10:56 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Under andra kvartalet ökade hushållens finansiella sparande med 48 miljarder kronor. Noteringen är inte lika hög som rekordsparandet under andra kvartalet 2012, men innebär ändå ett högt finansiellt sparande. Tidigare trend med avtagande ökning av lån verkar nu vara bruten och låneökningen under kvartalet var högre än för motsvarande kvartal 2012.

2013-08-29 10:48 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Bytesbalansen gav andra kvartalet ett överskott på 47 miljarder kronor. Därmed försvagades bytesbalansen med 3 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Försvagningen beror på ett minskat överskott i handeln med varor och tjänster.

2013-08-29 10:27 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Försäljningsvolymen ökade med 2,1 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,8 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,1 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Kraftig ökning av bluffakturor första halvåret 2013

2013-08-29 07:15 CEST Visma Antalet anmälningar om bluffakturor ökade med 44 procent under det första halvåret i år. Det visar en sammanställning som Visma gjort av statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Positiv halvårsrapport för reselandet Tysklands incoming

2013-08-28 13:15 CEST Tyska Turistbyrån AB Antalet övernattningar i reselandet Tyskland fortsätter att utveckla sig konstant positivt under årets första sex månader: Från januari till juni 2013 har redan över 30,9 miljoner utländska övernattningar registrerats på logianläggningar med minst tio bäddar, enligt uppgifter från Statistisches Bundesamt. Det motsvarar en tillväxt på 3,2 procent jämfört med förra året.

NEOVA upgrades to BizView for their performance monitoring and reporting

2013-08-28 10:30 CEST NCG Group NEOVA has for many years used NCG Group’s software products and has now decided to move to BizView that will interact with the ERP system Microsoft Dynamics Ax and other operation specific systems. Moreover BizView will also be integrated with the group’s Cognos solution where some information is retrieved.

NEOVA uppgraderar till BizView för sin verksamhetsuppföljning och rapportering

2013-08-28 09:45 CEST NCG Group NEOVA har under många år använt NCG Group’s programprodukter och har nu valt att gå över till BizView som kommer att samverka med affärssystemet Microsoft Dynamics Ax och andra verksamhetsspecifika system. Dessutom är BizView även integrerat mot koncernens Cognos-lösning där viss information hämtas.

2013-08-27 10:21 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Under första halvåret 2013 minskade både den svenska exporten och importen med 10 procent jämfört med samma period året innan.