Pressmeddelanden

2013-10-02 10:12 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Hyrorna ökade i genomsnitt 2,2 procent mellan 2012 och 2013. Det är något lägre än förra året, då hyrorna steg med 2,8 procent. En lägenhet på tre rum och kök kostar nu i snitt 6 115 kr i månaden, priserna varierar i olika delar av landet.

Liten ljusning för nyföretagandet i september

2013-10-01 09:25 CEST Bolagsverket Under september nyregistrerades 4 721 företag på Bolagsverket jämfört med 4 537 föregående år. Det är en ökning med 184 företag eller 4,1 procent jämfört med september 2012. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Aktiebolagen ökar med 8,4 procent, övriga företagsformer backar.

Power Circle utvecklar ELIS och sänker priset

2013-09-27 07:30 CEST Power Circle AB Power Circle övertog i början av september 2013 ansvaret för ELIS (Elbilen i Sverige). Nu utvecklas ELIS ytterligare för att möjliggöra att sortera och analysera beståndet av elbilar på skilda geografiska nivåer. Tidigare har det varit möjligt att visa beståndet per postort, men nu utökas informationen i ELIS till att omfatta även analyser per kommun samt per län.

Nu skärps jakten på svenskarnas små elprylar - Återvinningshelgen 2013

2013-09-24 10:00 CEST El-Kretsen Svenskarna är bra på att återvinna elektronik. Men de små elprylarna läggs på hög i våra hem. När El-Kretsens Återvinningshelg går av stapeln i helgen genomför varannan svensk kommun aktiviteter för att samla in uttjänta elprylar. Den 27 till 29 september går Återvinningshelgen av stapeln och hälften av landets kommuner kraftsamlar nu för att belysa vikten av att återvinna små elprylar.

2013-09-24 09:26 CEST Sveriges Apoteksförening Ett nytt samarbetsavtal mellan Sveriges Apoteksförening och analysföretaget IMS Health innebär att aktörer inom apoteks- och läkemedelsområdet kommer att få bättre tillgång till läkemedelsstatistik.

Largest Companies - Börsspecial 2013

2013-09-23 12:04 CEST Nordic Netproducts AB Vilka är de största och viktigaste företagen på den OMX-ägda nordenbörsen? Hur förhåller de sig de till varandra? Och hur står de sig mot de icke-noterade storföretagen i Sverige? Om det och mycket mer kan du läsa i vår unika Börsspecial.

2013-09-20 10:03 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Offentlig sektor finansierade merparten av verksamheten inom vård, skola och omsorg, även den del som utfördes i privat regi.

2013-09-20 09:58 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Innehavet av utländska värdepapper uppgick vid utgången av 2012 till 3 287 miljarder kronor. Jämfört med föregående år motsvarar det en ökning på 261 miljarder kronor eller knappt 9 procent. Innehavet i portföljaktier har ökat i motsats till innehavet i räntebärande som har minskat.

Billigare att flyga till Bangkok idag än för 5 år sedan

2013-09-20 06:45 CEST Supersavertravel Enligt Flygbarometerns senaste statistik är en flygbiljett till Bangkok över 2000 kr billigare i år jämfört med för fem år sen. Flygbolagens storsatsning på Bangkok har inneburit att priset har pressats rejält. De övriga toppdestinationerna har haft en marginell ökning av priset, vilket spås fortsätta även nästa år.

2013-09-19 09:41 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Den svenska industrins kostnader för miljöskydd ökade med nästan 0,8 miljarder kronor år 2012 jämfört med 2011. Ökningen skedde främst för investeringarna medan de löpande kostnaderna var nästan konstanta jämfört med2011. Totalt under 2012 var industrins kostnader för miljöskydd nästan 12,5 miljarder.