Pressmeddelanden

Toppresultat för Täby i senaste medborgarundersökningen

2019-12-19 12:11 CET
Täbyborna har gett Täby ett mycket gott betyg i den medborgarundersökning som Statistis...

Lokala ambassadörer hyllas efter rekordsiffror

Lokala ambassadörer hyllas efter rekordsiffror

2017-11-21 10:50 CET
Halmstad Convention Bureau bjuder den 23 november in lokala värdar för roterande möten ...

​Tätorterna i Jönköpings kommun växer

​Tätorterna i Jönköpings kommun växer

2016-10-25 14:03 CEST
Invånarantalen i kommunens tätorter ökar och det finns fler tätorter i Jönköpings kommu...

Örebro kommun vill veta vad du tycker!

Örebro kommun vill veta vad du tycker!

2016-09-19 07:50 CEST
Den 19 september får 1200 örebroare i åldern 18-84 år SCB:s stora medborgarundersökning...

​Första steget taget för enhetlig information om verksamheter och utbud

​Första steget taget för enhetlig information om verksamheter och utbud

2016-03-21 10:00 CET
Fyra myndigheter har enats om att gemensamt ta fram en ändamålsenlig och säker hanterin...

Helsingborg är Sveriges åttonde största kommun

2015-02-19 12:34 CET
Befolkningen i Helsingborg ökade med 2 355 personer under 2014. Det visar siffror från ...

Livsmedel fördelat på varugrupper 2012: Försäljning av livsmedel och dryck ökade under 2012

2013-10-02 10:16 CEST
Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2012 till 234 miljarder krono...

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011: Det offentliga stod för merparten av finansieringen

2013-09-20 10:03 CEST
Offentlig sektor finansierade merparten av verksamheten inom vård, skola och omsorg, äv...

Svenskt portföljinnehav 2012: Ökat innehav i utländska portföljaktier

2013-09-20 09:58 CEST
Innehavet av utländska värdepapper uppgick vid utgången av 2012 till 3 287 miljarder kr...

Miljöskyddskostnader 2012: Ökade kostnader för miljöskydd

2013-09-19 09:41 CEST
Den svenska industrins kostnader för miljöskydd ökade med nästan 0,8 miljarder kronor å...