Pressmeddelanden

Nordin (M): Nytt S-förslag innebär färre bostäder i Stockholm

2014-08-27 18:54 CEST Moderaterna i Stockholm Socialdemokraterna lovar idag 250 000 bostäder till 2020. Det som lanseras som en satsning för framtiden visar sig vara en bostadsbluff. Nya satsningar ska leda till ökat bostadsbyggande manifesterar socialdemokraternas ekonomiska talesperson Magdalena Andersson, men vid granskning är summan vad Boverket redan prognostiserar ska kunna byggas med dagens byggtakt i Sverige.

M: Så vill vi bygga ut framtidens tunnelbana

2014-08-27 06:56 CEST Moderaterna i Stockholm Moderaterna i Stockholmsregionen har kommit överens om vad som blir våra ingångsvärden i en framtidens tunnelbaneutbyggnad i de kommande förhandlingarna inom ramen för regeringens initiativ, Sverigebygget. Idag presenterar vi dessa på SvD Brännpunkt och vår förhandlingsposition är att i de kommande förhandlingarna om Sverigebygget är Stockholmsbygget viktigast.

2014-08-22 09:07 CEST Moderaterna i Stockholm I dag tydliggör Miljöpartiet i Stockholm att de har som avsikt att lägga ned Bromma flygplats senast 2017 och Vänsterpartiet tänker också lägga ned Bromma. I SvD säger oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S) att det är en tidsfråga innan Bromma stängs. Det är nu helt klart att Bromma Flygplats framtid blir en valfråga.

Nordin (M)/ Edholm (FP): Nu bygger vi 47 nya skolor

2014-08-20 11:00 CEST Moderaterna i Stockholm Sten Nordin (M), finansborgarråd, och kommunstyrelsens ordförande och Lotta Edholm (FP), skolborgarråd presenterade idag en helt ny långsiktig elevtalsprognos, som sträcker sig ända till 2040. Behovet av nya skolor är stort och nya skolor planeras över hela staden.

Sten Nordin (M): Bygget av Förbifarten äntligen igång

2014-08-19 15:00 CEST Moderaterna i Stockholm Tidigare idag inleddes bygget av Förbifart Stockholm genom ett spadtag där bland annat finansborgarrådet Sten Nordin (M) och infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) deltog.

Pressinbjudan: Stort behov av nya skolor i Stockholm

2014-08-19 13:45 CEST Moderaterna i Stockholm Sten Nordin (M), finansborgarråd och Lotta Edholm (FP), skolborgarråd presenterar en helt ny långsiktig elevtalsprognos, som sträcker sig ända till 2040. Behovet av nya skolor är stort och nya skolor planeras över hela staden. Vi kan nu berätta var alla dessa skolor ska ligga och hur många de är.

Sten Nordin (M)/ Anna König Jerlmyr (M): Avgiftsfri 5-årsverksamhet i Stockholm

2014-08-18 06:00 CEST Moderaterna i Stockholm

Sten Nordin (M): Moderaterna öppnar sina valstugor

2014-08-15 08:45 CEST Moderaterna i Stockholm Idag öppnar Moderaterna sina valstugor i Stockholm stad. Valstugorna kommer att finnas på Sergels torg och på Medborgarplatsen och har formen av en tunnelbanevagn.

Nordin (M): Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Stockholm

2014-08-13 07:00 CEST Moderaterna i Stockholm Sedan juli förra året har den totala arbetslösheten i Stockholm minskat med 2,9 procent, visar en ny rapport från Sweco.

Alliansen i Stockholms stad: 140 000 nya jobb i Stockholm till 2020

2014-08-12 11:00 CEST Alliansen i Stockholms stad I dag presenterade gruppledarna för Alliansen i Stockholms stad Sten Nordin (M), Lotta Edholm (FP), Per Ankersjö (C) och Erik Slottner (KD) Alliansens valmanifest för 2014-2018. Årets manifest har ett tydligt fokus på jobb, bostäder och sammanhållning.