Pressmeddelanden

Nordin (M)/ Hamilton (M): Stockholms stad har tecknat avtal om yrkesintroduktionsanställningar

2014-04-17 06:35 CEST Moderaterna i Stockholms stad Idag har de första avtalen om yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms stad undertecknats. Staden kommer nu kunna erbjuda yrkesintroduktionsanställningar inom vård och omsorg för personer mellan 19-25 år som är arbetslösa och behöver erfarenhet och en fot in på arbetsmarknaden för att få ett jobb.

Sten Nordin (M): Nu kan sista trafiklänken runt Stockholm byggas

2014-04-08 06:30 CEST Moderaterna i Stockholms stad Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) meddelar idag att regeringen anslår två miljarder kronor för att komma igång med den östliga förbindelsen i Stockholm. Det är ett första viktigt steg för att bygga hela ringen runt Stockholms innerstad. Dagens besked innebär att den östliga förbindelsen kan börja byggas under nästa mandatperiod.

Nordin/Kevius: Klocktornet i Hagastaden återuppstår

2014-04-03 13:10 CEST Moderaterna i Stockholms stad Den gamla godsstationens klocktorn var en symbol för Norra stationsområdet och för platsens historia. Arbetet med att finna en ny plats för tornet i den framväxande stadsdelen Hagastaden har återupptagits och idag presenteras den plats där tornet kan återuppbyggas.

HM Konungen och Sten Nordin gör en rundresa i Stockholm stads viktiga utvecklingsområden

2014-04-02 11:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Under temat ”Den växande staden” besöker idag onsdag HM Konungen Norra Djurgårdsstaden tillsammans med Stockholms stads finansborgarråd Sten Nordin (M). Besökets fokus kommer att ligga på stadsplanering, miljöteknik och infrastruktur.

Sten Nordin (M): Miljösatsning i Norra Djurgårdsstaden förstärks

2014-04-02 06:30 CEST Moderaterna i Stockholms stad 2013 togs Bygglogistikcenter (BLC) i Norra Djurgårdsstaden i drift. BLC fungerar som en samlingsplats av transporter, lagring, lastning och lossning av byggmaterial. Nu kommer Stockholms stad att utöka BLC omfattning för att möjliggöra användningen även vid byggnationer i Södra Värtahamnen

2014-04-01 07:59 CEST Stockholmsmässan Idag den 1 april invigs den första Nordbygg Sustainable Days featuring Germany av Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (m). –Tanken är att Sustainable Days ska bli ett återkommande inslag. Vi vill skapa en arena för kunskapsutbyte på hög internationell nivå mellan samhällsbyggare i samband med Nordbygg, säger Peter Söderberg, projektchef Nordbygg.

Sten Nordin (M) och Folksam: Nu säkrar vi Katarinahissens framtid

2014-03-26 06:30 CET Moderaterna i Stockholms stad När Slussen byggs om kommer Stadsgårdsleden att däckas över med park och kontorshus. Nu är det klart att Folksam som äger KF-huset med Katarinahissen även vill bygga på den nya tomt som skapas framför KF-huset.

Sten Nordin (M): Gasklocka 1 söker folklig aktör med ekonomiskt sinnelag

2014-03-25 11:15 CET Moderaterna i Stockholms stad Finnes: Gasklocka i Norra Djurgårdsstaden. Sökes: En aktör som vill bedriva verksamhet som ska vara öppen för allmänheten, ekonomisk hållbar och ligga i linje med den kulturella prägel gasverksområdet kommer att få.

Nordin (M)/ Larsson (M): Bostäder ska ersätta oljan på Loudden

2014-03-22 08:00 CET Moderaterna i Stockholms stad Vid Stockholms Hamnar styrelsemöte den 3 april kommer styrelsen fatta beslut om att fortsätta arbetet med att avveckla oljeverksamheten på Loudden. Stockholms Hamnar kommer därför ansöka hos Trafikverket om att häva den del av riksintresset ”Stockholms hamn” som omfattar Loudden. Detta för att ge plats åt ytterligare ett bostadsområde i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

Alliansen i Stockholms stad presenterar omfattande bostadspaket för allmännyttan

2014-03-17 08:45 CET Moderaterna i Stockholms stad Idag presenterade Alliansens gruppledare i Stockholms stad ett omfattande bostadspaket för allmännyttan. Det är stadens tre bostadsbolag som ska bygga 1 842 lägenheter i tio olika markanvisningar belägna i Västerort, Söderort och City. Med anledning av det stora antalet lägenheter kommer en extra Exploateringsnämnd hållas tredje april.