Pressmeddelanden

Sten Nordin (M): Starka åtgärder för fler studentbostäder

2014-07-03 14:25 CEST Moderaterna i Stockholms stad Statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade idag Moderaternas höjda byggambitioner för studentbostäder. 20 000 ska byggas till 2020.

Sten Nordin (M): Stockholms stad välkomnar regeringens infrastruktursatsning

2014-07-02 12:32 CEST Moderaterna i Stockholms stad Idag har regeringen presenterat ett stort infrastrukturpaket – Sverigebygget – som bland annat innehåller satsningar på höghastighetståg på sträckorna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och mer tunnelbana i Stockholm.

Finansieringen av ny bussterminal i Slussen är klar

2014-07-02 06:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad En överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun har undertecknats. Överenskommelsen innebär att parterna är överens om utbyggnad och finansiering av framtida bussterminallösning för Slussen, Nacka och Värmdö.

Svenska folket: Stockholms stad är årets idrottskommun

2014-06-27 06:35 CEST Moderaterna i Stockholms stad Stockholm stad har utsetts till Sveriges främsta idrottskommun av svenska folket. I en undersökning som tidningen Sport och Affärer genomfört tillsammans med Demoskop så rankas Stockholm som den bästa kommunen i landet på spontan-, bredd- och elitidrott samt friluftsfrågor av svenska folket.

Sten Nordin (M): 186 hyresrätter till Årstastråket

2014-06-18 11:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Igår fattade Stockholms stads koncernstyrelse beslut om 186 hyresrätter inom Årstastråkets detaljplan 1. AB Familjebostäder ska bygga nya bostäder i ett populärt område där de redan är en aktiv fastighetsförvaltare.

101 miljoner till höjda lärarlöner i Stockholm

2014-06-12 12:43 CEST Alliansen i Stockholms stad I en artikel på SvD Brännpunkt skriver idag Alliansens gruppledare om en storsatsning på att höja lärarlönerna i Stockholms stad. 101 miljoner kronor avsätts för att i ett slag höja lärarlönerna - från förskola till vuxenutbildning i Stockholm. Det innebär att lärarna i Stockholms stad, från 1 juli, kommer att ha fått en löneökning på totalt nästan 6 procent under 2014.

Nordin (M)/Edholm (FP): Stockholms stad köper Konradsberg

2014-06-12 06:40 CEST Moderaterna i Stockholms stad Stockholms stad köper Konradsbergs campus av Akademiska hus. Affären är värd ca 2 miljarder kronor. På Konradsbergs skapas nu ett unikt skolcampus med plats för 3 000 elever i både kommunala och fristående skolor.

Stockholms stad och KTH startar utbyte

2014-06-11 10:30 CEST Moderaterna i Stockholms stad För att skapa och förstärka ett långsiktigt strategiskt samarbete har Stockholms stad och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) skrivit under en avsiktsförklaring om strategiskt partnerskap. Avtalet är ett led i arbetet med att utveckla Stockholm som ledande kunskapsregion. Ett av målen det första året är att hitta områden för personutbyten mellan staden och högskolan.

Nordin (M)/ Nordström (M): Miljöpartiet vill lägga ner 126 skolor i Stockholms stad

2014-06-09 12:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Förra helgen fattade Miljöpartiet beslut om att ”aktörer med vinstsyfte inte ska få driva skolor”. Skulle förslaget bli verklighet får det mycket stora konsekvenser för antalet skolplatser och möjligheten att välja skola. Bara i Stockholms stad skulle 126 grund- och gymnasieskolor försvinna och 27 000 elever drabbas.

Sten Nordin (M): Markanvisningsmålet för 2014 snart uppnått

2014-06-02 10:22 CEST Moderaterna i Stockholms stad På nästa sammanträde fattar exploateringsnämnden beslut om 2 619 markanvisningar. Det innebär att Stockholms stad redan efter halva kalenderåret uppnått 5 188 markanvisningar, vilket är mer än två tredjedelar av det uppsatta målet om 7 000 markanvisningar under 2014.