Pressmeddelanden

Sjöstedt (FP): Konstsatsning lyfter Brunkebergstorg

2014-04-11 11:04 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Mellan maj och oktober 2014 kommer ett kombinerat stadsutvecklings- och konstprojekt genomföras på Brunkebergstorg. Syftet är att genom installationer, mobila paviljonger, matbilar och aktiviteter göra torget till en naturlig mötesplats. Fastighetsnämnden fattade 8 april beslut om att avsätta 5 miljoner för ändamålet.

2014-02-12 10:54 CET Tensta konsthall Den 19 februari startar Stockholmsskolan hos Konstfrämjandet på Swedenborgsgatan 1 och kommer sedan att under våren äga rum växelvis på Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken och Tensta konsthall.

Peter Johansson och Barbro Westling konstnärerna bakom nytt storverk på Stockholmsmässan

2014-02-05 15:21 CET Stockholmsmässan Stockholmsmässan får snart ett nytt stort konstverk, som inte bara ska pryda det ombyggda entrétorget utan även fylla en praktisk funktion i att lotsa besökarna till rätt hallar. Bakom det nya verket står konstnärsduon Peter Johansson/Barbro Westling, kända för sina nytolkningar av folkliga uttryck och svenska företeelser. Konstverket invigs av finansborgarrådet Sten Nordin den 12 februari.

Tensta museum: Rapporter från nya Sverige – VÅRAVDELNINGEN

2014-01-10 15:07 CET Tensta konsthall Låna hem konst med ett vanligt lånekort, en texttävling för unga i Tensta och ett bibliotek med böcker om framtidens utopiska hushåll (The Grand Domestic Revolution) är något av det som händer på Tensta konsthall i vår. Det är dags för den andra delen av den sju månader långa utställningen om Tensta som bostadsområde, kulturarv och historia.

Om Tensta konsthall blev museum - en utställning om historia och minne från nya Sverige

2013-10-14 16:46 CEST Tensta konsthall Den 26 oktober slår dörrarna upp för ett nytt projekt på Tensta konsthall som sträcker sig över sju månader och handlar om historia och minne i Tensta. Konsthallen har bjudit in ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra som berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar.

Utan egen lya i Stockholm på 1800-talet - Mamsell Josabeth Sjöberg

2013-09-25 12:11 CEST Tensta konsthall Under titeln Tensta Museum öppnar Tensta konsthall en utställning med Josabeth Sjöbergs unika teckningar från mitten av 1800-talet och framåt. Bilderna ger med sin detaljrikedom en ovanlig inblick i en vanlig stockholmares hem för 150 år sedan, långt innan inredningsreportage, hyresrätter och egennytta.

Stockholm Music & Arts bjuder publiken på konst i världsklass

2013-07-24 13:53 CEST Tensta konsthall För andra året curerar Tensta konsthall bildkonstprogrammet på Stockholm Music & Arts. Vad sägs om en performance med en levande doftande jättenäckros som skiftar färg från vit till rosa på två dagar? Eller verket som handlar om fisken som stoppade exploateringen av Järvafältet på nittiotalet? Konstnärer från hela världen deltar i utställningen som har mänsklig frånvaro som övergripande tema.

2012-09-18 11:04 CEST Tensta konsthall Sveriges bortglömda litterära scen visar upp sig på Tensta konsthall. Exillitteratur i Sverige: Bokbord, samtal och debatt 22-23 september 2012 Tensta konsthall ägnar två dagar åt att lyfta fram och synliggöra en osynlig litterär mångfald. Förutom bokbord bjuder vi på samtal och debatt, i samarbete med ABF Rinkeby och Bagdad Café.

Ny idrottshall och konstverk på Slättgårdsskolan invigt

2012-08-22 12:45 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus

HÄR HAR MAN ALLTID MED SIG - Konstens världselit besöker Skeppsholmen 3 – 5 augusti

2012-07-23 09:07 CEST Tensta konsthall HÄR HAR MAN ALLTID MED SIG - Konstens världselit besöker Skeppsholmen 3 – 5 augusti Som en första del i ett långsiktigt samarbete mellan arrangerande Luger och Tensta konsthall bidrar konsthallen med bildkonstdelen till den nya festivalen i Stockholm.