Pressmeddelanden

2014-12-29 11:32 CET Stockholms stad Nyårsfirandet i Stockholm ska vara både tryggt och trevligt. Slussen blir en fyrverkerifri zon på nyårsnatten. Inga fyrverkerier tillåts inom ett avspärrat område och även bil- och kollektivtrafiken påverkas. Stockholms stad och Skansen bjuder istället firande stockholmare på ett stort fyrverkeri. Firandet fortsätter på nyårsdagen då staden bjuder in till en gratis orgelkonsert i Stadshuset.

Julgranarna kan värma 4 000 lägenheter i ett år

2014-12-29 08:00 CET Stockholms stad En julgran ger el som räcker för att köra fyra fulla tvättmaskiner. Om alla Sveriges tre miljoner julgranar återvanns skulle det räcka för att värma ungefär 4 000 lägenheter under ett år.

Rödgrönrosa majoriteten stärker arbetet för fattiga EU-medborgare

2014-12-23 13:05 CET Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad Antalet fattiga EU-medborgare som vistas i Stockholms stad har fördubblats sedan ett år tillbaka. Många av dem befinner sig i stor nöd, försörjer sig på att tigga och har en djupt allvarlig bostadssituation med provisoriska tältläger. Mot denna bakgrund föreslår den rödgrönrosa majoriteten att Socialförvaltningen ges i uppdrag att ytterligare stärka arbetet för fattiga EU-medborgare.

Arkitekt utsedd för utveckling av Stadsbiblioteket

2014-12-19 15:10 CET Stockholms stad Nu har en arkitekt handlats upp för att utveckla och rusta upp Stadsbiblioteket. Det blir brittiska Caruso St John Architects, som tillsammans med Scheiwiller Svensson får uppdraget.

CleanTrucks minskar utsläppen med 3400 ton koldioxid

2014-12-19 08:10 CET Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad ​I projektet CleanTrucks som samordnats av Stockholms miljöförvaltning har 18 privata transportföretag medverkat i att köpa in 50 stycken nya miljölastbilar som använts för avfallsinsamling och varudistribution i Sthlm. Dessa företag har tillsammans lyckats minska klimatbelastningen med mer än 3 400 ton koldioxid. Det är jämförbart med att 1 400 personbilar skulle försvinna ur Stockholmstrafiken.

König Jerlmyr (M): Ett hot avvärjt – två återstår

2014-12-18 11:46 CET Moderaterna i Stockholm Miljöpartiet har till sist accepterat att en majoritet vill att Förbifart Stockholm byggs. Det är ett välkommet besked för Stockholm, men två allvarliga hot kvarstår mot Bromma flygplats och Slussen.

2014-12-15 14:30 CET Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad Miljöpartiets medlemmar har valt Erik Malm och Sara Pettigrew som nya gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stads kommunfullmäktigegrupp. Medlemmarna valde också Elin Olsson som ny gruppledare i exploateringsnämnden samt Awad Hersi som ny gruppledare i arbetsmarknadsnämnden.

2014-12-11 16:59 CET Moderaterna i Stockholm Dagens stadsbyggnadsnämnd handlade till stor del om studentbostäder. Inte mindre än 2 168 studentbostäder i olika detaljplaner över hela staden godkändes. Den största planen innehåller drygt 1 000 studentbostäder, och kommer att byggas i två kvarter längs med Bromstensvägen, knappt en kilometer från Spånga pendeltågsstation.

2014-12-11 12:00 CET Stockholm Business Region Stockholms stads innovationsstipendium är ett av Sveriges största, delades ut under torsdagen i Stadshuset av Finansborgarrådet Karin Wanngård (S). Stipendierna delas ut i sju kategorier.

#50 – tis: Gehör för krav på ökad makt åt kvinnor i Irak

2014-12-09 16:48 CET Feministiskt Perspektiv Irak är det första landet i Mellanöstern där regeringen inlett ett samarbetsprogram med kvinnoorganisationer för att genomföra målen i FN:s säkerhetsråds resolution 1325, om kvinnor fred och säkerhet. Än finns stora hinder i praktiken, konstaterar Hanaa Hamood Abbas, som besökt Stockholm för att delta i den globala granskningen av hur resolutionen efterlevs. Sholeh Irani intervjuade henne.