Pressmeddelanden

Sally Voltaire röstades fram till Årets Unga Entreprenör Öst för matupplevelsekonceptet Rårört

2014-03-27 15:45 CET Founders Alliance På Entreprenörsgalan Öst 2014 i går kväll fick grundaren av Rårört, Sally Voltaire, ta emot utmärkelsen Årets Unga Entreprenör Öst 2014, efter en omröstning bland de gästande entreprenörerna. Priset delades ut av Ulla Hamilton från Stockholms Stad. Bakom utmärkelsen och Entreprenörsgalan står entreprenörsnätverket Founders Alliance och deras 600 medlemmar och partners.

Sten Nordin (M) och Folksam: Nu säkrar vi Katarinahissens framtid

2014-03-26 06:30 CET Moderaterna i Stockholms stad När Slussen byggs om kommer Stadsgårdsleden att däckas över med park och kontorshus. Nu är det klart att Folksam som äger KF-huset med Katarinahissen även vill bygga på den nya tomt som skapas framför KF-huset.

Sten Nordin (M): Gasklocka 1 söker folklig aktör med ekonomiskt sinnelag

2014-03-25 11:15 CET Moderaterna i Stockholms stad Finnes: Gasklocka i Norra Djurgårdsstaden. Sökes: En aktör som vill bedriva verksamhet som ska vara öppen för allmänheten, ekonomisk hållbar och ligga i linje med den kulturella prägel gasverksområdet kommer att få.

Hamilton (M): MC-burna parkeringsvakter ska nu också övervaka cykelstråken

2014-03-25 06:30 CET Moderaterna i Stockholms stad Satsningen på MC-burna parkeringsvakter kommer i år att utökas med fyra eldrivna EU-mopeder. Från att tidigare år enbart bevaka stombusslinjenätet kommer de i år även att bevaka de prioriterade cykelstråken. Hitintills har resultatet varit positivt: felparkerade bilar flyttar på sig vilket minimerat hindren på stombusslinjenätet.

Kevius (M): 380 studentbostäder till Älvsjö

2014-03-24 14:00 CET Moderaterna i Stockholms stad På torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden besluta om att anta detaljplanen för 380 nya studentbostäder intill Huddingevägen strax sydväst om Älvsjömässan. Detaljplanen gör det möjligt att omvandla befintliga kontorsbyggnader till studentbostäder samt att bygga två nya bostadshus för studenter på fastigheten.

Nya riktlinjer för att upptäcka och minska våld i nära relationer i Stockholms stad

2014-03-24 06:00 CET Moderaterna i Stockholms stad Idag fattar kommunfullmäktige beslut om att för första gången införa riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer i Stockholms stad. Syftet är att ge handläggarna bättre verktyg att upptäcka om deras klienter drabbats av våld i nära relationer.

Nordin (M)/ Larsson (M): Bostäder ska ersätta oljan på Loudden

2014-03-22 08:00 CET Moderaterna i Stockholms stad Vid Stockholms Hamnar styrelsemöte den 3 april kommer styrelsen fatta beslut om att fortsätta arbetet med att avveckla oljeverksamheten på Loudden. Stockholms Hamnar kommer därför ansöka hos Trafikverket om att häva den del av riksintresset ”Stockholms hamn” som omfattar Loudden. Detta för att ge plats åt ytterligare ett bostadsområde i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

Hamilton (M): Individuella lösningar en förutsättning för att minska ungdomsarbetslösheten

2014-03-22 07:16 CET Moderaterna i Stockholms stad Alliansen i arbetsmarknadsnämnden har i en skrivelse gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med en bättre bild av hur många unga 16-29 år som står utanför skola och arbetsliv samt saknar känd aktivitet, vilket återrapporteras till nämnden 1 april. Siffrorna från SCB visar att 8341 individer i staden tillhör målgruppen, vilket motsvarar 4,8% av antalet unga i Stockholm i samma ålder.

2014-03-21 09:58 CET Stockholms Handelskammare Nya siffror visar att Stockholmsregionen mellan 2014 och 2045 förväntas öka med 32 procent eller 700 000 personer. Stockholms län kommer att stå för hälften av Sveriges befolkningsökning under den här perioden och regionen är en av Västeuropas snabbast växande. Den historiska ökningen ställer stora krav på utbyggd infrastruktur, kollektivtrafik och en fungerande bostadsmarknad.

Kevius (M): Start för 170 smålägenheter på Gärdet

2014-03-19 13:55 CET Moderaterna i Stockholms stad På torsdag i nästa vecka väntas stadsbyggnadsnämnden besluta att starta planarbetet för 170 smålägenheter på Gärdet. Detaljplanen gör det möjligt att bygga om en befintlig kontorsfastighet på Tegeluddsvägen 70-80 till bostäder samt höja byggnaden med tre våningar. Lägenheterna planeras bli mellan 16 och 25 kvadratmeter stora.