Pressmeddelanden

Hamilton (M): Stockholm på andra plats i ranking om urban rörlighet

2014-06-18 12:41 CEST Moderaterna i Stockholms stad Stockholm är näst bäst i världen bland 84 andra länder när det gäller tranporter i urbana miljöer, och slår både Amsterdam och Köpenhamn. Stockholm sticker ut som det tredje tätaste cykelnätet i världen och hög kollektivtrafikanvändning. Detta enligt Arthur D Little och UITP:s rapport The Future of Urban Mobility 2.0

Larsson (M): Spännande nya former i Gasverket

2014-06-18 11:55 CEST Moderaterna i Stockholms stad Planerna för Gasverket i Norra Djurgårdsstaden konkretiserades vid exploateringsnämndens sammanträde den 12 juni. En skola med plats för 900 elever, en idrottshall och förskola kommer att byggas i Gasverket och ett nytt bibliotek planeras ligga i en av de befintliga byggnaderna. Gasklocka 5 kommer att utvecklas till en spektakulär kontorsbyggnad i fem våningar.

Sten Nordin (M): 186 hyresrätter till Årstastråket

2014-06-18 11:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Igår fattade Stockholms stads koncernstyrelse beslut om 186 hyresrätter inom Årstastråkets detaljplan 1. AB Familjebostäder ska bygga nya bostäder i ett populärt område där de redan är en aktiv fastighetsförvaltare.

2014-06-18 08:10 CEST OpenLab OpenLab är i Almedalen i år igen! Under tre dagar kommer OpenLab hålla i olika arrangemang där kommer att lyfta hur nya sätt att arbeta och tänka kan bidra till att förverkliga politiken.

Oro kring fattiga EU-medborgare

2014-06-18 06:30 CEST Moderaterna i Stockholms stad Idag klockan 08.00 öppnar Stockholms stads ett telefonnummer för de som har frågor om stadens arbete och insatser för EU- medborgare, om man är orolig för att någon far illa eller om någon bor på olämpliga platser.

Kevius (M): Stockholmsrummet är invigt!

2014-06-17 16:09 CEST Moderaterna i Stockholms stad Idag invigdes Stockholmsrummet av stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M). Stockholmsrummet är stadens nya mötesplats för att visa och samtala med stockholmarna om den växande staden. I den första utställningen visas ett antal större byggprojekt som alla är en del av målet att bygga 140 000 bostäder till 2030.

Vårdträd och plakett till minne av Per Anger

2014-06-17 15:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Per Anger initierade det svenska arbetet med att rädda så många judar som möjligt undan förföljelse och avrättningar i Ungern, det land han var stationerad i under andra världskriget. För att uppmärksamma Angers gärning planterades idag ett vårdträd med minnesplakett på Fåfängan på Södermalm i Stockholm.

Stockholms stad väljer FOJAB arkitekter

2014-06-17 14:00 CEST FOJAB arkitekter FOJAB arkitekter har valts ut av Stockholm stad att ta fram ett stadsbyggnadskoncept för Hjorthagens vattenfront i Norra Djurgårdsstaden. Som ett av tre arkitektkontor i ett parallellt uppdrag ska man arbeta med utformningen av ett av norra Europas hetaste stadsutvecklingsprojekt. I upphandlingen ingår också ramavtal för gestaltning av stad­sstruktur och offentliga miljöer i Norra Djurgårdsstaden.

Hamilton (M): Test på Götgatan lämnar mer plats för cyklister och gående

2014-06-17 11:21 CEST Moderaterna i Stockholms stad Götgatan på Södermalm testas för ny utformning. Trafiklösningen innebär att både gångtrafikanter och cyklister få mer utrymme. Ett körfält i vardera riktning har tagits bort, cykelbanorna breddats och gångbanorna får mer utrymme med attraktiva möbler. Detta är ett försök, som kommer att ligga till grund för en ny permanent trafikmodell, i enlighet med stadens översiktsplan Promenadstaden.

Hamilton (M): Tusentals jobb hotas utan Bromma flygplats

2014-06-17 07:20 CEST Moderaterna i Stockholms stad Idag släppte Stockholms Handelskammare en rapport där det konstateras att 24 000 jobb kommer att riskeras i Sverige om Bromma flygplats läggs ner. Sverige är en liten öppen ekonomi som är beroende av handel, och med långa avstånd inom landet och till våra viktiga marknader. En nedläggning skulle vara ett hårt slag mot Stockholmsregionens tillväxtmöjligheter och fler jobb.