Pressmeddelanden

Med ett ”första stenlyft” är bygget av en tillfällig saluhall på Östermalmstorg nu igång

2015-02-06 11:00 CET Stockholms stad Idag genomfördes ett ”första stenlyft” för en tillfällig saluhall på Östermalmstorg. Det var Jan Valeskog (S), ordförande i fastighetsnämnden och Ulf Elmquist, ordförande i Östermalmshallens företagarförening som på detta sätt manifesterade att arbetena nu är i gång.

Pressinbjudan – Nu påbörjas bygget av en tillfällig saluhall på Östermalmstorg. Välkommen till ett första stenlyft.

2015-02-05 08:00 CET Stockholms stad Nu påbörjas bygget av en tillfällig saluhall på Östermalmstorg. Ett ”första stenlyft” tas fredagen den 6 februari kl 10.00 av Jan Valeskog (S), ordförande i fastighetsnämnden och Ulf Elmquist, ordförande i Östermalmshallens företagarförening.

Ytterligare 173 bostäder i Hagastaden till Einar Mattsson

2015-02-03 06:30 CET Einar Mattsson Einar Mattsson Projekt AB har fått klartecken att utveckla ytterligare 173 nya bostäder i Hagastaden. Bostäderna kommer ligga i kvarter 5, ”Analysen”. 86 av bostäderna kommer bli hyresrätter och 87 bostadsrätter. Sedan tidigare har exploateringsnämnden godkänt en överenskommelse för Einar Mattsons utveckling av 280 nya bostäder i kvarter två, ”Cellen".

​König Jerlmyr (M): Vänstermajoritetens interna bråk har kostat 170 miljoner kronor

2015-02-02 14:53 CET Moderaterna i Stockholm I dag kom Trafikverket med uppdaterade siffror om kostnaden för att stoppa Förbifart Stockholm. Sammanlagt har de interna stridigheterna i regeringen kostat 170 miljoner kronor för Stockholms skattebetalare.

2015-02-02 09:35 CET OpenLab Den 12 februari kl. 13.00 inviger Openlab sina nya lokaler på Valhallavägen 79 i Stockholm. Det kommer vi att fira med en rad kreativa, utmaningsdrivna och interdisciplinära workshops, diskussioner och panelsamtal som pågår hela eftermiddagen.

Joakim Larsson (M): I dag antogs förslagen om 1 500 nya studentbostäder

2015-01-28 15:30 CET Moderaterna i Stockholm Förslag om 1 500 nya studentbostäder antogs i dag på kommunstyrelsens sammanträde. Det är ett glädjande besked att ärendena som arbetades fram under Alliansens mandatperiod nu kan bli verklighet. För att Stockholm ska fortsätta att växa och vara en attraktiv universitetsstad är det nödvändigt att fler studenter och forskare får tillgång till en bostad.

2015-01-22 08:30 CET Stockholm Business Region Stockholms näringsliv fortsätter att utvecklas positivt även tredje kvartalet 2014. Lönesumman visar ökad tillväxt i både Stockholms län och stad. Närmare 5000 nya företag registrerades i Stockholms län under tredje kvartalet, varav nästan 3000 i Stockholms stad. Det visar Stockholmskonjunkturens tredje rapport för 2014.

Joakim Larsson (M): Positivt besked om Slussen

2015-01-21 17:16 CET Moderaterna i Stockholm I dag kom miljödomen från mark- och miljödomstolen gällande Slussen. Beskedet är att Staden får behålla tillståndet, med förbättrade villkor. En ombyggnation av Slussen är nödvändigt dels på grund av dess dåliga skick men också för att kunna reglera vattennivån i Mälaren och på så vis skydda staden från översvämningar. Miljödomen är ett viktigt steg mot Nya Slussen.

2015-01-21 05:55 CET Stockholms stad För personer med funktionsnedsättning och äldre kan en teknisk lösning vara skillnaden mellan att vara oberoende och att behöva omfattande hjälp. För att stärka Nordens ställning inom välfärdsteknologi startar i februari innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge. Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska huvudstäderna och Nordiska Rådets avdelning Nordic Innovation.

​König Jerlmyr (M): S valsvek om Bromma hotar jobben

2015-01-14 14:30 CET Moderaterna i Stockholm Vänstermajoriteten i Stockholms stadshus har tagit beslut om att hemställa till regeringen att tillsätta en förhandlingsperson med uppdrag att utreda förutsättningar för att lägga ner Bromma flygplats. Beslutet står i stark kontrast mot de vallöften som ställdes ut av Socialdemokraterna och går tvärsemot Stockholmsregionens egna intressen. Det är en skadlig politik som slår hårt mot Stockholm.