Pressmeddelanden

2009-11-27 18:26 CET Stockholms stad Under sista dagen av EUROCITIES konferens och årsmöte den 27 november lämnade borgmästarna i de största städerna i Europa och USA över en gemensam uppmaning, ”The Stockholm Appeal on Climate Change”, till vice statsminister Maud Olofsson, som representant för Sveriges ordförandeskap i EU och till chargé d’affairs Robert Silverman, representant för Obamaadministrationen.

2009-11-23 10:41 CET Stockholms stad I ett unikt samarbete lämnar Europas och USA:s största städer över Stockholmsappellen, en uppmaning till EU och Obamaadministrationen att underteckna en klimatöverenskommelse i Köpenhamn. Städerna representeras av organisationerna EUROCITIES och US Conference of Mayors. Appellen lämnas till det svenska EU-ordförandeskapet och amerikanska regeringen vid EUROCITIES årsmöte i Stockholm 27 november.

2009-11-20 11:02 CET Stockholms stad Den 25-28 november samlas de mest betydelsefulla politikerna och tjänstemän från Europas största städer i Stockholm för att diskutera hur effekterna av klimatförändringarna kan hanteras i kombination med fortsatt ekonomisk tillväxt. Anledningen är att Stockholms stad står värd för EUROCITIES konferens och årsmöte på temat ”Urban Challenges - Sustainable Solutions”.