Pressmeddelanden

2014-08-29 13:18 CEST Brottsofferjouren I samband med Alliansledarnas presskonferens under torsdagen den 28 augusti angående skärpta straff för grova våldsbrott har folkpartiledaren understrukit vikten av kvinnojourernas arbete. Enligt Alliansen ska satsningen på 20 miljoner kronor per år till kvinnojourerna fortsätta.

2014-06-30 15:03 CEST Brottsofferjouren Brottsofferjourens verksamhetsbidrag sänks kraftigt inför 2015. Nu varnar Brottsofferjouren för att det ideella stödet till brottsutsatta är hotat om inte ansvariga politiker agerar.

2014-06-25 20:47 CEST SAMFÖR SAMFÖR, SAMordnat FÖRäldrastöd arbetar för att bidra till att stödja föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Det av Arvsfonden finansierade projektet har pågått under ett år vilket bland annat har inneburit att projektet har lyckats skapat en bra bas för SAMFÖRS fortsatta arbete. Varje år granskas Arvsfondens projekt innan man får förnyat stöd och nu har projektet fått stöd för år två.

2014-06-24 11:20 CEST Brottsofferjouren Vad vill riksdagspartierna göra för brottsoffer? Möt ledamöter från justitieutskottet i Brottsofferjourens tält under Almedalsveckan 29 juni–6 juli och hör dem berätta om hur de vill förbättra situationen för brottsutsatta.

Föreningen Storasyster startar insamlingsfond för barn som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp

2014-06-13 12:02 CEST Föreningen Storasyster Föreningen Storasyster startar insamlingsfond för barn som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp med anledning av övergreppen mot de 21 utsatta barnen på förskolan i Högsby.

2014-03-28 10:16 CET Tyresö kommun Det lokala aktivitetsbidraget för aktiviteter för personer med olika typ av funktionsnedsättningar dubbleras och föreningar som vill starta verksamhet för denna målgrupp kan få uppstartsbidrag. Aktivitetstödet för barn och unga höjs också med nära10 procent. Tyresö var redan före höjningen i topp bland de kommuner i Stockholm som bidrar mest till barn- och ungdomsaktiviteter.

Polisens förmedling till Brottsofferjouren minskar

2014-03-19 08:35 CET Brottsofferjouren Förra året gav Brottsofferjouren stöd till 92 948 personer, men polisens förmedling till den brottsofferstödjande verksamheten har minskat. Det visar ny statistik för 2013. Nu kräver Brottsofferjouren att polisen gör en kraftsamling för att fler brottsutsatta ska få tillgång till det stöd de har rätt till.

2014-03-06 13:21 CET Brottsofferjouren Varje dag söker sig tolv personer till Brottsofferjouren efter att de utsatts för brott i en nära relation. Men många saknar det stöd från samhället som de har rätt till. Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars vill Brottsofferjouren lyfta behovet av höjd kompetens hos dem som i sitt yrke möter våldsutsatta personer.

Brottsofferjouren satsar för att  nå fler unga brottsoffer och vittnen

2014-02-21 08:47 CET Brottsofferjouren Varje år ger Brottsofferjouren stöd till över 90 000 brottsoffer, vittnen och anhöriga. Internationella Brottsofferdagen den 22 februari blir startskottet för satsningar på att nå ännu fler brottsutsatta. I fokus står bland annat unga brottsoffer och vittnen – en grupp som är i stort behov av stöd och information.

Läxhjälp online för elever

2014-01-16 10:07 CET Lidingö stad Nu kan elever som går i årskurs 4 upp till och med gymnasiet kostnadsfritt få hjälp med sina mattefrågor online varje måndag till torsdag mellan klockan 17.00 - 20.00.