Pressmeddelanden

2013-12-02 15:22 CET Region Skåne Region Skåne satsar 5 miljoner kronor för att stärka utvecklingen i skånska småföretag. Sedan tidigare delas pengar från Tillväxtverket ut till småföretag för utveckling av varor och tjänster samt för utveckling på nya marknader.

#48: Kvinnor över hela världen bygger alternativ till våld

2013-11-29 16:03 CET Feministiskt Perspektiv En miljon kvinnor gick ut och krävde att få delta i den fredsprocess som pågår i Colombia efter 50 år av väpnad konflikt med över 5 miljoner internflyktingar och 500 000 sexuella övergrepp mot kvinnor under förra decenniet som det börjat talas om först nyligen. I Egypten och Honduras går utvecklingen i motsatt riktning och FN antog i dag den första resolutionen till kvinnorättsaktivisters försvar.

2013-11-27 10:08 CET Hjälpmedelsinstitutet Konferens tisdagen den 3 december kl. 09.30–16.30, Aula Nordica i Umeå. Cirka 15 procent av alla elever i gymnasieskolan i Sverige har kognitiva svårigheter, många av dem saknar diagnos. Med relativt små insatser med bland annat teknikstöd går det att öka elevers motivation och möjlighet att nå målen i skolan. Men kunskapen om kognitiva svårigheter och teknikstöd behöver öka.

2013-11-21 16:42 CET Umeå kommun Gymnasie- och vuxenutbildningen vill säkerställa fortsatt verksamhet under 2014 och 2015 för de ungdomar som har stort stödbehov och som bedöms stå långt från en reguljär arbetsmarknad eller utbildning. Detta när insatsen ”Stegen” inom projektet Sesam avslutas 31 december 2013.

2013-11-20 10:20 CET Brottsofferjouren Brottsofferjourernas förutsättningar att hjälpa brottsutsatta är mycket olika sett över landet. Generellt är bidragen för låga för att kunna ge ett fullgott stöd till alla brottsutsatta. Det visar en ny rapport från Brottsofferjouren där kommunernas ekonomiska stöd till jourerna kartlagts.

Skulle byta alla priser mot skolans stöd

2013-10-25 10:23 CEST Feministiskt Perspektiv Astrid Johansson har belönats med många priser som handlar om civilkurage. Hemma på skolan har utlovade åtgärder inte vidtagits. I klassrummet har hon kallats "jävla fitta, ingen lyssnar på dig ändå". Att myndigheterna avslutat ärendena där skolans agerande anmälts verkar tas som ett fribrev. De vuxna vill ha arbetsro.

2013-10-15 12:04 CEST Brottsofferjouren Att vittnen känner sig trygga är grundläggande för en fungerande och säker rättsprocess. De senaste dagarna har hot mot vittnen och möjligheten att vittna anonymt debatterats. Brottsofferjourernas Riksförbund menar att det finns mycket som snabbt kan göras för att förbättra situationen för vittnen.

Sexuella trakasserier förvärras av osäkra anställningar

2013-07-12 16:12 CEST Feministiskt Perspektiv Sexuella trakasserier drabbar sju av tio kvinnor som jobbar i krogbranschen, enligt en ny undersökning från Svenska Dagbladet. Att siffrorna är så höga just i restaurangbranschen hänger enligt fackliga företrädaren Jenny Bengtsson ihop med att branschen även ligger i topp vad gäller osäkra anställningar och i botten vad gäller lön. Samtidigt finns exempel på fall där den som vågat anmäla får rätt.

2013-06-28 11:09 CEST Brottsofferjouren Brottsofferjourernas Riksförbund känner stor oro inför det nya bedömningsinstrumentet FREDA som Socialstyrelsen har tagit fram för socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. Bedömningsinstrumentet uppvisar brister och riskerar att våldsutsatta personer utsätts för våld under en onödigt lång tid. I förlängningen kan det även leda till fler dödsfall.

2013-06-20 14:27 CEST Tjejjouren.se När många längtar till sommarlov med bad, familj och vänner, så finns det de som inväntar sommaren med en klump i magen. Det är för deras skull som tjejjourer landet över ser till att ha öppet i sommar.